Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Colabitoil satsar på förnybar bensin och flygbränsle i Europa

Colabitoil Sweden AB ­­säljer aktier för 25 MSEK (0,31% av aktieinnehavet)i det nybildade dotterbolaget Colabitoil Fuel Production AB till en svensk aktör, meddelar företaget i ett pressmeddelande den 20 december.

Den 1 oktober 2018 tecknade Colabitoil avtal med Organofuel Sweden AB gällande patentansökt metod för att producera förnybara drivmedel som HVO, förnybar bensin och flygbränsle. Avtalet är exklusivt, globalt och har en löptid på 50 år. Colabitoil Sweden AB har i avtalet rätt att utge underlicenser world-wide.

Colabitoil Sweden grundades 2013 med målet att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. 
Colabitoil Sweden grundades 2013 med målet att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Colabitoil Sweden grundades 2013 med målet att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. 

Licens för produktion i Tyskland, Österrike och Schweiz

Dotterbolaget Colabitoil Fuel Production AB bildades i november 2018 med syfte att uppföra en produktionsanläggning i Tyskland 2024. Dotterbolaget har i december 2018 erhållit en underlicens för marknaden Tyskland, Österrike och Schweiz för att möjliggöra produktion av förnybart flygbränsle (Jet A1) och förnybar bensin.

Försäljning av aktier i dotterbolag

Colabitoil Sweden sålde den 20 december 2018 aktier motsvarande 0,31 procent av aktieinnehavet i det nybildade helägda dotterbolaget Colabitoil Fuel Production för 25 MSEK, var av 50 procent tillförs dotterbolaget via ett ovillkorat aktieägartillskott.

Kommande försäljning av aktier i dotterbolaget

Företaget planerar att sälja aktier upp till 500 MSEK, motsvarande cirka 5 procent av aktieinnehavet i dotterbolaget Colabitoil Fuel Production under 2019.  Företaget förbinder sig att från aktieförsäljningen, via ovillkorligt aktieägartillskott fortlöpande tillföra dotterbolaget Colabitoil Fuel Production upp till 300 MSEK (exklusive omkostnader). Genom försäljning av aktier i dotterbolaget finansieras förberedelsen för en produktionsanläggning. I förberedelsen ingår kostnader för markanskaffning, erforderliga tillstånd och organisation. Överskjutande kapital om upp till 200 MSEK skall användas för Colabitoil Swedens fortsatta expansion.

Uppförande av produktionsanläggning

När markanskaffning, erforderliga tillstånd och organisation är på plats skall kapitalisering i form av eget kapital och lån för produktionsanläggning genomföras. Planerad produktionskapacitet för anläggningen är två miljoner kubikmeter per år (2 miljarder liter). Kostnad för uppförandet av anläggningen är beräknad till fem miljarder kronor. Kassaflödesvärderingen avseende färdigbyggd produktionsanläggning 2024 uppgår till intervallet 13 till 21 miljarder kronor och är validerad av Grant Thornton.

Licensiering skapar nya möjligheter

Enligt underlicensavtalet utgår royalty till Colabitoil Sweden per producerad liter under licenstiden (50 år). Företaget betalar i sin tur del av erhållen royalty till Organofuel Sweden AB. Colabitoil Sweden har för avsikt att utge ytterligare underlicenser för andra marknader. Detta breddar Colabitoil Swedens verksamhet och möjliggör en snabbare expansion av bolaget.

– Colabitoil har tecknat avtal med den första investeraren i Colabitoil Fuel Production. Colabitoil Sweden AB har för avsikt att sälja aktier i dotterbolaget för ett värde av femhundra miljoner kronor, motsvarande fem procent av aktierna i dotterbolaget. Vi är också glada att kunna bidra till att nå de högt uppsatta reduktionspliktsmålen i Europa, säger vd, Jan Nordlöf.

Villkorat av beslut på bolagsstämma

Överlåtelsen ovan är villkorad av att bolagsstämma hos säljaren godkänner styrelsens planer på   produktionsanläggningar och affärsprinciper avseende underlicensiering vilka innefattar överlåtelse av aktier i dotterbolag. Extra bolagsstämma kommer att hållas senast den 28 februari 2019.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy