Alla ämnen
Teknik & Utrustning

Cortus Energy och tyska Infinite Fuels avser att starta ett samarbete kring förgasning av biomassa i Tyskland

Cortus Energy AB (publ) ("Cortus Energy" eller "Company") har skrivit ett intentionsavtal (LOI) med det tyska företaget Infinite Fuels GmbH. Syftet med LOIet är att ett samarbete ska utvärderas för att bygga produktionsanläggningar för förnybar energi baserad på förgasning av biomassa med WoodRoll®-processen. En första projektmöjlighet för biometan, syntetisk naturgas (SNG) har valts för start av det kommande samarbetet.

2011 beslutade Tyskland strax efter katastrofen i Fukushima, Japan, om den så kallade ”Energiewende”. ”Energiewende” innebär att man skall fasa ut kärnkraften och öka användningen av förnybar energi. Kärnkraften skall vara helt avvecklad till 2022 och produktionen av förnybar energi har ökat starkt. Dock inte till den grad att den helt kan ersätta kärnkraftverkens bortfall varför användningen av främst naturgas ökat.

Hög naturgasanvändning

Detta är också anledningen till att det planeras för en andra naturgasledning (Nordstream 2) som går direkt från Ryssland till Tyskland via Östersjönsbotten. Även för naturgasanvändningen har Tyskland högt satta mål om att fasa in förnybar naturgas såsom biogas och SNG. Till år 2020 är målet 65 TWh förnybar naturgas, målet 2030 är 110 TWh. Mindre än en fjärdedel av målet 2020 är nått. Potentialen är enorm vilket kan illustreras av att för nå 2020 målet så behövs fler än 1 200 WoodRoll® anläggningar av samma storlek som den i Höganäs.

En betydande finansiering finns

I norra Tyskland utvecklar Infinite Fuels ett projekt tillsammans med ett stort återvinningsföretag för att producera SNG genom förgasning av biomassa och restprodukter. Denna första projektmöjlighet är baserad på förgasning av biomassa där syntesgasen från förgasningsprocessen omvandlas till SNG i en nedströms katalytisk process. SNG matas sedan in i naturgasnätet. Ett LOI har tecknats med Infinite Fuels om ett samarbete där den första möjligheten kan bli ovanstående projekt. Status för projektet är att en betydande finansiering finns och att denna möjlighet kan bli en order för Cortus 2019.

– Efter noggranna studier av olika biomassförgasningslösningar är vi övertygade om att WoodRoll® och dess sätt att producera en ren energigas från biobränslen är den bästa lösningen för produktion av förnybar naturgas. Tyskland har ett stort behov av förnybar naturgas och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Cortus Energy eftersom detta är ett viktigt steg mot effektiv omvandling av biomassa till förnybar naturgas, säger Andreas Noky, VD för Infinite Fuels.

– Även om detta samarbete inte löser våra kortsiktiga finansieringsbehov är vi mycket glada att utvärdera detta samarbete med en sådan kompetent partner för den tyska SNG-marknaden och dess stora potential. Det är i sammanhanget värdefullt att Infinite Fuels haft goda kunskaper om WoodRoll® sedan tidigare och är bekanta med teknikens viktigaste konkurrensfördel, ren syntesgas, säger Rolf Ljunggren, VD Cortus Energy.

Läs tidigare artikel om anläggningen i Höganäs – Världens första anläggning för förnybar energigas till stålindustrin snart klar i Höganäs

Platsmontage av WoodRoll anläggningen i Höganäs, med de åtta processmodulerna nu på plats.
Platsmontage av WoodRoll anläggningen i Höganäs, med de åtta processmodulerna nu på plats. Platsmontage av WoodRoll anläggningen i Höganäs, med de åtta processmodulerna nu på plats.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy