Alla ämnen
Skogsbränsle

Danmark storsatsar på fliseldad kraftvärme

Dong Energy, Danmarks motsvarighet till Vattenfall, investerar 1,8 miljarder danska kronor för att bygga Danmarks största fliseldade kraftvärmeverk. Dong Energy storsatsar på flis och det kan ge exportmöjligheter för svenska skogsägare.

I förgrunden kommer bränslelager och bränslehanteringen att ligga. Till höger syns byggnadsställningarna där det nya biokraftvärmeverket byggs. Bredvid ligger det befintliga naturgaseldade kraftvärmeverket.
I förgrunden kommer bränslelager och bränslehanteringen att ligga. Till höger syns byggnadsställningarna där det nya biokraftvärmeverket byggs. Bredvid ligger det befintliga naturgaseldade kraftvärmeverket. I förgrunden kommer bränslelager och bränslehanteringen att ligga. Till höger syns byggnadsställningarna där det nya biokraftvärmeverket byggs. Bredvid ligger det befintliga naturgaseldade kraftvärmeverket.

– Vi räknar med att förbruka nära 2 600 ton träflis per dygn vid full produktion, säger Leif Høgh Sørensen, projektledare på Dong Energy.

Flis ersätter naturgas

Totalt sett kommer kraftvärmeverket förbruka omkring 450 000 ton träflis per år, vilket nästan är en fjärdedel av Danmarks totala förbrukning av träflis på cirka två miljoner ton.

– Genom att använda träflis kan vi få prisvärd värme, ökad försörjningstrygghet och bidra till en grön omställning av den danska energiproduktionen.

Målet är att minst 50 procent av energiproduktionen i Dong Energys danska kraftvärmeverk ska komma från biobränslen till år 2020.

Morten Nielsen, inköpare av biobränslen, Dong Energy, (till vänster) och Leif Høgh Sørensen, projektledare på Dong Energy, jobbar för att sätta igång Skærbækverket under 2016. Först under 2017 ska verket komma upp i full produktion.
Morten Nielsen, inköpare av biobränslen, Dong Energy, (till vänster) och Leif Høgh Sørensen, projektledare på Dong Energy, jobbar för att sätta igång Skærbækverket under 2016. Först under 2017 ska verket komma upp i full produktion.
Foto: Jens Nybo Jensen, Dong Energy Morten Nielsen, inköpare av biobränslen, Dong Energy, (till vänster) och Leif Høgh Sørensen, projektledare på Dong Energy, jobbar för att sätta igång Skærbækverket under 2016. Först under 2017 ska verket komma upp i full produktion.

Kan ta emot flis från Sverige

Morten Nielsen jobbar som inköpare av biobränslen på Dong Energy och planerar för det ökade behovet av flis.

– Vi kommer att köpa det mesta av flisen från Nordeuropa. Mycket kommer att köpas in från Skandinavien, Tyskland och de baltiska länderna. Men hamnanläggningen på Skærbæksverket är förberedd för att också ta emot större Atlantgående fartyg.

Han menar emellertid att mycket av flisen borde kunna komma från svenska skogsägare.

– Vi har skickat ut anbud till flera stora svenska aktörer på flismarknaden. Vi vill att de ska känna till att vi existerar. Men traditionellt sett har Sverige inte exporterat mycket trädbränslen.

Mottagning med fartyg

Skærbæksverket kommer främst att ta emot flis från båt, men även från lastbil. Hamnen är ombyggd och kan nu ta emot båtar lastade med mellan 2 000 och 10 000 ton flis. Dong Energy bygger även ett flislager för 80 000 kubikmeter. Två båtar per dygn kan komma in under högsäsong på vintern. Och Sverige ligger bra till för båttransporter till Skærbæksverket.

– Vi har själva en flotta av fartyg som kör i Östersjöområdet och som kan hämta flis både på öst- och västkusten.

– Träflis är ungefär 30 procent billigare att hantera jämfört med träpellets, säger Morten Nielsen.

Text: Härje Rolfsson

Fakta

Skærbæksverket

Investering: Ungefär 1,8 miljarder danska kronor.

Driftstart: 2017

Produktionskapacitet med flis

El: 95 MW

Fjärrvärme: 320 MW

Bränslebehov: 110 ton i timmen (motsvarande cirka 350 kubikmeter per timme eller cirka 8 500 kubikmeter per dygn).

Beräknad årlig värmeproduktion: 1 100 GWh

Årlig elproduktion: Beror på elpriset. Är priset lågt kommer Skærbæksverket producera små mängder el.

LEVERANTÖRER: 

Panna: Babcock Wilcox Vølund AS

Rökgasrening: Radscan Intervex AB

Rökgaskondensering: Radscan Intervex AB

Filter: Envirotherm GmbH

Bränslehantering: Valmont SM

Turbin: Den existerande ångturbinen inklusive generator, båda från Alstom, drivs med ånga från biokraftvärmeverket.

Kranar för bränslehantering: Kocks Ardelt Kranbau GmbH

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy