Alla ämnen
Bioekonomi

De ska få ut fossilfritt mineralgödsel på marknaden

2023 blir året då fossilfritt mineralgödsel börjar säljas på den kommersiella marknaden. Gödselmedlet kommer ha ett 80–90 procent lägre klimatavtryck.

mineralgödsel
Yara och Lantmännen är de första företagen att teckna ett kommersiellt avtal för att få ut fossilfri mineralgödsel på marknaden. Från vänster till höger: Hans Larsson, Yara och Torbjörn Wahlström, Lantmännen mineralgödsel

Yara, en av världens ledande gödselmedelsproducenter kommer producera fossilfritt mineralgödsel från 2023. Något som kommer marknadsföras av Lantmännen i Sverige. Detta efter ett nära samarbete mellan parterna.

I stället för att använda fossila bränslen, som naturgas, för att producera ammoniak – basen för mineralgödsel – kommer gödselmedlet att produceras med grön ammoniak baserad på förnybar energi från Europa, som till exempel norsk vattenkraft.

Gödselmedlet kommer därmed att ha ett 80–90 procent lägre klimatavtryck. Yara arbetar redan med en rad olika projekt för att expandera verksamheten inom grön ammoniak, bland annat i Norge, Nederländerna och Australien – något som kommer att vara avgörande för att kunna producera fossilfria mineralgödsel.

Minska utsläppen från livsmedel

– Samarbetet med Lantmännen kring fossilfria mineralgödsel är avgörande för att minska utsläppen från livsmedelskedjan. Ska vi nå de globala klimatmålen i Parisavtalet måste vi förändra livsmedelssystemet, vilket kräver samarbete genom hela kedjan och att vi inte arbetar i silos. Vårt partnerskap med Lantmännen är ett konkret exempel på just detta, säger Svein Tore Holsether, vd och koncernchef för Yara i ett pressmeddelande.

För Lantmännen är samarbetet och fossilfri mineralgödsel avgörande för att kunna nå ett klimatneutralt jordbruk.

– Lantmännen driver utvecklingen mot framtidens jordbruk. Med Yaras fossilfria gödsel på plats kan svenska lantbrukare fortsätta ligga i absolut framkant, och vi kan erbjuda våra kunder hållbarhetsprestanda i linje med globala klimatmål och konsumenter mer hållbart producerad mat. Med partnerskapet kan vi möta en ökad efterfrågan på hållbara produkter även i framtiden, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef på Lantmännen.

Den fossilfria mineralgödseln från Yara är ett viktigt steg för den fortsatta utvecklingen av Lantmännens odlingsprogram Klimat & Natur. Programmet gör det möjligt för lantbrukare att använda mer hållbara odlingsmetoder. Tillsammans med fossilfria bränslen, transporter och precisionsodling, kommer Lantmännen nu att kunna etablera en fossilfri livsmedelskedja – från jord till bord.

Fakta om det fossilfria mineralgödslet:

  • I dag har Yaras nitratbaserade mineralgödselmedel som produceras i EU och Norge redan ett koldioxidavtryck som är ca 50–60% lägre jämfört med de flesta icke EU-gödselmedel. Detta tack vare användandet av Bäst Tillgänglig Teknologi (BAT) en katalytisk reningsprocess som minskar utsläpp från produktionen. Teknologin utvecklades av Yara och delas nu med andra producenter.
  • År 2023 kommer Yara att kunna förse marknaden med nitratbaserade fossilfria gödselmedel som ytterligare minskar koldioxidavtrycket med 80–90 procent tack vare användningen av förnybar energi.
  • Det oberoende certifieringsorganet, DNV, kommer att verifiera produktens klimatpåverkan enligt PCF-metoden (Product Carbon Footprint). Detta är en av de mest etablerade metoderna för att bestämma en produkts klimatpåverkan.
  • Yara arbetar också för att minska den resterande klimatpåverkan genom att till exempel möjliggöra användning av återvunna näringsämnen samt att öka energieffektiviteten i sina produktionsanläggningar.

Läs mer: Sverige först med fossilfritt pappersbruk

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy