Alla ämnen
Biokraft

Debatt – Biokraft är storskalig lagring av solenergi!

Det har nog inte undgått någon svensk denna kalla vinter: nedstängningen av ännu en kärnkraftreaktor, utan att varken ha byggt motsvarande ny väderoberoende produktionskapacitet eller ny överföringskapacitet för el från Norrland, har haft effekt.

Elpriset har rusat, elimport har tidvis behövts och fossil reservkraft har fått aktiveras. De innovativa argumenten för varför detta inte är ett problem, trots att elbehovet framgent spås öka kraftigt, haglar från regeringens företrädare och supporterklubben.

Orimlig debatt men det finns ett svar

Fakta och rimlighet är inte kärningredienser i debatten. Drömmar frodas om framtida tekniska lösningar, men de välkomnas bara inom av individen föredraget teknikområde.

Vind och sol verkar vara de enda energikällor som gillas av alla. Uppskattningarna av energikällornas potential och hur rimligt det är att den energin i närtid ska kunna fångas och lagras till kalla, mörka, vindstilla dagar, varierar kraftigt.

Det är därför ett stort nöje för mig att här i dag kunna presentera den bästa och mest miljövänliga, ja rent av helt naturliga, lösningen.

Många har varit kallade, men få tycks ha funnit svaret. Så är det ofta med det geniala, det har sin storhet i sin enkelhet. Jag tror rent av att fler förr kände till svaret. Så är det ibland, att de bästa lösningarna faller i glömska och människan tar irrvägar på sin färd mot framtiden.

Nåväl, låt mig inte hålla dig på halster längre. Låt mig avslöja den eviga, naturliga och universella lösningen:

6CO2 + 6H20 + solenergi -> C6H12O6(socker) + 6O2

Processen här ovan innebär i korthet att solenergi fångas av växter och kemiskt binds i växten. Biprodukten, ja det finns ju nästan alltid en sådan, är syrgas. En rent av livsnödvändig biprodukt. Processen kräver inte att vi tillför något, men vill vi öka den till exempel per ytenhet, så kan vi katalysera den med insatsvaror.

Energin i växtdelen, som kan ta sig många olika estetiska uttryck, kan sen lätt omvandlas till energi i en form vi önskar. Det kan till exempel ske genom destillering, rötning eller förbränning. Vi kan även välja i vilken ny form vi vill ha ut energin, till exempel flytande, fast, gas eller som el.

Visst låter det magiskt!?

Den allmänbildade böjar nog ana att jag ödmjukt vill påminna om fotosyntesen, naturens magiska sätt att lagra in solenergi som vi människor sen kan välja att använda när vi som mest behöver den.

Det är svårbegripligt att så många tycks ha glömt bort bioenergins förträfflighet. Vi fångar här helt ren solenergi utan att varken behöva solpaneler från Kina, bygga sopberg av ej återvinningsbar glasfiber eller för miljö och människor extremt påfrestande batteri­produktion.

Var vedeldare vet viken enorm kraft som är inlagrad i en vedkubbe. Med bioenergi behöver vi heller inte forska och investera i att försöka fånga och lagra koldioxid. För vi tillför ingen till atmosfären.

Biokraftvärme är bäst där behovet är som störst

Kraftvärmeverk som av bioenergi gör el eller värme, helst båda delarna för effektivitetens skull, kan lätt placeras där behovet är störst. De kan snabbt justera sin planerbara, icke väderberoende produktion. Det krävs ingen teknikutveckling och de går fort att bygga. Bioenergi kan i vissa former även ovan jord lagras nästan för evigt. Torrt trä förgås inte på hundratals år. Bioenergi är helt enkelt ett fantastiskt komplement till den så omhuldade och hårt subventionerade väderberoende energiproduktionen.

Många underskattar biobränsle-kraftverkens kapacitet. Intill mitt kontor i Örebro ligger Åbyverket. Det producerar 1,3 TWh el och 1 TWh värme. Värtaverket i Stockholm producerar 0,75 TWh el och 1,7 TWh värme. Sveriges totala elförbrukning är cirka 140 TWh.

Sveriges och EU:s politik är idag i praktiken inriktad på att vi ska dra mindre nytta av fotosyntesen framgent. Jordbrukets och skogsbrukets produktion ska minska, det ska bedrivas mindre intensivt och i skogens fall även på mindre areal. Bioenergi från åkermark ska begränsas, av ideologiska skäl. Genteknik ska inte vara tillåten. Men importen av biomassa för energiproduktion och biobränslen är i princip fri.

Sverige är extremt väl rustat för bioenergiproduktion. Det är en lyxsituation som vi ska bejaka. Vi behöver inte i så hög grad som många andra länder gå tekniska, miljöbelastande omvägar för att producera och lagra ren och helt naturlig energi.

Låt oss jobba med naturen. Satsa på naturligt fångad och lagrad solenergi!

Stefan Ljungdahl. VD, Ansvarig utgivare av Jordbruksaktuellt

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy