Alla ämnen
Biokraft

Debattartikel i Dagens Samhälle: 14 energiföretag – Vi behöver en effektöverenskommelse

För att kunna möta framtidens lokala effektbehov krävs reformer som ger långsiktigt hållbara förutsättningar för en trygg försörjning av el och fjärrvärme i våra städer. Vi uppmanar därför våra riksdagspartier att säkra en konkurrenskraftig, hållbar och leveranssäker el- och värmeeffekt, skriver 14 vd:ar i en debattartikel som publicerades den 15 januari i Dagens Samhälle.

Det senaste året har kraftvärmens förmåga att säkerställa lokal effektförsörjning blivit allt tydligare. Genom att producera två nyttigheter samtidigt, el och fjärrvärme, bidrar kraftvärmen både till att minska behovet av el för uppvärmning och att tillföra eleffekt när sådan behövs som mest. I flera större svenska städer står kraftvärmen för omkring en tredjedel av effektbehovet,  vilket gör den avgörande för ortens tillväxtmöjligheter för att klara digitaliseringen och omställningen till elbilar. Kraftvärmens betydelse framkom också tydligt i samband med den akuta kapacitetsbristen i Stockholm och Malmö som löstes med hjälp av satsningar i kraftvärmeverk. Kraftvärmen är också central för att vi ska kunna nyttiggöra samhällets restprodukter i effektiva cirkulära flöden vilket är en förutsättning för att bygga hållbara städer.

SöderenergiMånga kraftvärmeproducenter står i dag inför investeringsbeslut i nya anläggningar, bränslebyten eller funderar på hur länge befintliga pannor kan vara i drift.

Kraftvärme har svar på flera utmaningar

Med god klimatprestanda och förmåga att leverera när efterfrågan är som högst är kraftvärmen svaret på flera av det svenska energisystemets utmaningar. I energiöverenskommelsen från 2016 betonas att en konkurrenskraftig fjärrvärmesektor är en förutsättning för att klara el- och värmeförsörjning under kalla vinterdagar. Denna slutsats tillhör tyvärr de delar av överenskommelsen som inte ännu realiserats i praktisk politik.

Regeringens och marknadsaktörernas åtgärder för att möjliggöra fortsatt kraftvärmeproduktion i Stockholm och Malmö ger en tillfällig lokal respit på en problematik som också finns i flera delar av Sverige, exempelvis Göteborg, Uppsala och Västerås. I dag missgynnas…

Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy