Alla ämnen
Opinion & debatt

Den gröna elens förbannelse

Konsumentverkets ärende gällande Polarbröd har uppmärksammats i debatten. Polarbröd påstår att de använder el från vindkraft vid produktion av bröd men Konsumentverket menar att marknadsföringen är vilseledande och otillbörlig.

Vindkraftverken producerar när det blåser och eftersom bagerierna använder el även vindstilla dagar är påståendet ”bakat med egen vindkraft” uppenbarligen inte sant. Konsumentverket värnar konsumenternas intressen och har tagit ett korrekt beslut baserat på hur det faktiskt förhåller sig.

Polarbrödsärendet handlar om hur företag får uttrycka sig i sin marknadsföring. Flera debattörer har gjort en koppling till systemet med ursprungsgarantier för el eftersom energibolag som säljer ursprungsmärkt el ofta marknadsför detta med uttryck som ”el från vattenkraft” eller ”100 % vindkraft”. Konsumentverkets ställningstagande träffar således även dessa bolag.

Systemet med ursprungsgarantier för el är enbart en procedur som omfördelar statistik. Det ökar inte mängden förnybar el och det minskar inte utsläppen av växthusgaser. Konsekvensen blir att när ett företag, till exempel en fastighetsägare, tillgodoräknar det gröna värdet i ursprungsgarantier i sin miljöredovisning speglar inte miljöredovisningen den verkliga miljöpåverkan som elanvändningen orsakar.

Man kan inte tillgodoräkna det gröna värdet i ursprungsgarantier vid värdering av en byggnads miljöegenskaper. Om man gör det får man en felaktig och förskönad bild av byggnadens prestanda. Speciellt allvarligt är det om man använder ursprungsgarantier i beslutsunderlag vid konstruktion av nya byggnader. Då finns en risk att byggnader konstrueras på fel sätt.

Senast för några veckor sedan berättade en kollega i energibranschen att han hade varit i kontakt med en fastighetsägare som avstått från att göra energieffektiviseringsåtgärder i sina byggnader med motiveringen att det är billigare att köpa ursprungsmärkt el. Om denna uppfattning blir allmänt accepterad bland fastighetsägare finns en uppenbar risk att bebyggelsen utvecklas i en felaktig riktning.

Av debattörernas inlägg att döma finns det ett motstånd till att vilja förstå sakfrågan i grunden. En bidragande orsak till detta kan vara att det inte finns någon aktör som har tydligt ekonomiskt intresse av att klargöra fakta. Rent krasst är det så att energibolagen vill sälja ursprungsmärkt el, vilket ger fastighetsägarna gröna miljöbokslut till låg kostnad. Alla är nöjda, så varför bråka?

För er som vill veta mer detaljerat om systemet med ursprungsgarantier för el finns mina artiklar och inlägg på LinkedIn. Jag följer frågan och publicerar löpande information när ny sådan kommer. 

Text: Erik Dotzauer


Denna krönika publicerades först i Bioenergi nr 5-2018

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy