Alla ämnen
Biokraft

Det sista kolet kan fasas ut i Stockholm till 2022

Fortum Värmes styrelse har tagit ett nytt inriktningsbeslut för att bygga ett kraftvärmeverk i Lövsta i Nordvästra Stockholm. Nu påbörjas tillståndsprocesser och ett investeringsbeslut kan fattas under 2018. Om allt går enligt planerna kan det sista kolet i Värtan fasas ut 2022.

Det nya biokraftvärmeverket i Värtan, kan följas av ett nytt i Lövsta.
Det nya biokraftvärmeverket i Värtan, kan följas av ett nytt i Lövsta. Det nya biokraftvärmeverket i Värtan, kan följas av ett nytt i Lövsta.

Fortum Värme fortsätter resan för att nå ett energisystem baserat på 100 procent förnybara och återvunna bränslen och planerar att bygga ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta i nordvästra Stockholm. Satsningen är en del i resan till en resurs- och klimatneutral fjärrvärme i Stockholm och därmed också ett stort steg på vägen för att nå stadens klimatmål tidigare än 2040, skriver Fortum Värme i ett pressmeddelande. Satsningen bidrar också till att frigöra Hässelbyverkets tomt för bostäder och till att avveckla det sista kolet i Värtan*. Detta enligt ett nytt inriktningsbeslut av Fortum Värmes styrelse fredagen den 17 februari.

– Det finns fortfarande flera utmaningar, men vi vet nu att vi kan klara att både ersätta Hässelbyverket och att tidigarelägga avvecklingen av det sista kolet med nästan tio år. Målet är att vi är klara redan 2022. Det innebär att både Fortum Värme och Stockholms stad kan klara sina klimatmål betydligt tidigare än planerat, säger Anders Egelrud, vd Fortum Värme.

Fullt utbyggd skulle en ny kraftvärmeanläggning i Lövsta kunna försörja över 200 000 lägenheter med värme och generera el till över 125 000 elbilars årsbehov. Fortum Värme påbörjar nu alla tillståndsprocesser som behövs för att kunna fatta ett investeringsbeslut. Om allt faller på plats ska beslutet kunna fattas under 2018.

Fortum Värme har under de senaste sex åren investerat över sju miljarder kronor i ny hållbar värmeproduktion. De nya kraftvärmeverken i Brista och Värtan svarar tillsammans för en kapacitet som kan försörja mer än 250 000 lägenheter med värme och generera el till cirka 200 000 elbilars årsbehov från 100 procent förnybara och återvunna bränslen. Samtidigt växer staden och Fortum Värme har avvecklat många mindre och ineffektiva anläggningar. Det sista kolet i Värtan ska avvecklas och kraftvärmeverket i Hässelby som är 60 år gammalt ska ersättas samtidigt som leveranssäkerheten i Stockholms fjärrvärmesystem ska tryggas. Därför fortsätter Fortum Värme resan mot framtidens energisystem genom flera satsningar:

• projektet Stockholm Data Parks för storskalig värmeåtervinning från datahallar

• effektökningar i befintlig värmeproduktion

• fortsatt utveckling av kundsamverkan genom Öppen Fjärrvärme

• nya digitaliseringslösningar för kunderna

• sammankopplingar och lagringslösningar i det stora fjärrvärmenätet

• ny produktionskapacitet baserad på förnybara eller återvunna bränslen

Stockholm växer och det finns ett skriande behov av nya bostäder runt om i länet. Tomten där Hässelbyverket står är stor och ligger vid Mälaren. Det är en mycket attraktiv plats för nya bostäder.

Ägarna Stockholms stad och Fortum kommenterar beslutet:

– Det här är ett stort steg mot målet att Stockholm ska vara fossilbränslefritt senast år 2040. Vi kommer kunna fasa ut kolet 2022, vilket är snabbare än tidigare beräkningar. Stockholm ska fortsätta att gå före på klimatområdet och inspirera andra städer att följa efter. En målmedveten prioritering av miljöfrågorna ger resultat. Det säger Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholms stad (S) i en kommentar.

– Det är en stor framgång för Stockholm och klimatet när stängningen av Stockholms största utsläppskälla av koldioxid tidigareläggs. Ingen annan enskild åtgärd kommer påverka Stockholms klimatarbete lika mycket som utfasningen av kolkraftvärmeverket i Värtahamnen, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad.

– Inriktningsbeslutet gör det möjligt för stockholmarna att få sin värme genom enbart förnybar och återvunnen energi redan till 2022. Mellan oss ägare finns en tydlig samsyn om förutsättningarna för detta ambitiösa mål, bland annat en helt ny etablering för kraftvärmeproduktion. Tack vare den samsynen ger vi Fortum Värme förutsättningarna att möta stockholmarnas förväntan på ett världsledande klimatneutralt energisystem. För Fortum är det här ett beslut som ligger helt i linje med vår vision, säger Markus Rauramo, Divisonschef City Solutions på Fortum.

* Under 2015 använde Fortum Värme omkring 230 000 ton kol motsvarande cirka 1,7 TWh energi i Värtan. Källa: Svensk Fjärrvärme.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy