Alla ämnen
Politik

Detaljer om Reduktionsplikten klara – biodrivmedel ska ge minskade utsläpp från transporter

Regeringen har beslutat om en förordning om reduktionsplikten. Förordningen kompletterar den lag om reduktionsplikt som riksdagen tidigare har beslutat om. Lagen och förordningen styr hur drivmedelsleverantörer ska minska utsläppen av växthusgaser från bensin och diesel genom att blanda in biodrivmedel.

Reduktionsplikt träder i kraft den 1 juli i år. Den innebär en skyldighet att minska utsläppen av växthusgaser från bensin och dieselbränsle genom inblandning av biodrivmedel. Reduktionsplikten främjar de biodrivmedel som bidrar till låga utsläpp av växthusgaser under produktionen.

– Transportsektorn står för en tredjedel av alla Sveriges utsläpp. Reduktionsplikt blir ett viktigt verktyg för att öka användningen av biodrivmedel och att minska växthusgasutsläppen, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Kvoterna i reduktionsplikten kommer höjas

Reduktionsplikt innebär att drivmedelsleverantörerna ska minska utsläppen med 2,6 procent från bensin och med 19,3 procent från dieselbränsle. Det motsvarar ungefär 5 volymprocent biodrivmedel i bensin och 25 volymprocent biodrivmedel i diesel. Kvoterna kommer sedan successivt att höjas för att bidra till att transportsektorns utsläpp minskas med 70 procent till och med 2030.

Den nya förordningen innehåller närmare regler för hur reduktionsplikten ska uppfyllas. Till exempel innehåller den regler för hur växthusgasutsläpp från bensin, diesel och biodrivmedel ska beräknas. Förordningen reglerar också den avgift som drivmedelsbolag ska betala om de inte uppfyller plikten eller om de redovisar för sent hur de uppfyllt plikten. Genom förordningen får Energimyndigheten bemyndigande att meddela ytterligare föreskrifter om bland annat hur växthusgasutsläpp ska beräknas och om hur reduktionsplikten ska redovisas.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy