Alla ämnen
Teknik & Utrustning

Domsjö har invigt sin nya ligninlinje

Måndagen den 2 oktober invigde landshövding Gunnar Holmgren den nya småsäckspaketeringen för lignin. Den nya säckstorleken medför att Domsjös lignin nu kan säljas på helt nya marknader.

Den nya linjen för småsäckspaketering är en investering på cirka 30 miljoner kronor. Projektet som pågått under nästan ett år har varit mycket lyckosamt.

– Investeringen är ytterligare ett steg i utvecklingen av vårt bioraffinaderi. Vi är glada över att våra ägare, Aditya Birla, ser vår potential och vill fortsätta att driva utvecklingen tillsammans med oss i Domsjö, kommenterar VD Lars Winter.

Landshövdingen klippte bandet och startade maskinen under överseende av de inbjudna gästerna. På plats var förutom representanter från projektet och dess leverantörer även representanter från kommun och näringsliv. Invigningen försatte sedan med mingel och tårta.

Samtidigt bjöds Domsjös alla medarbetare på tårta på sina arbetsplatser och under eftermiddagen väntade öppet hus i ligninanläggning.

Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker tillverkar förutom cellulosa även lignin och bioetanol. Domsjöligninets utveckling tog fart i början av 2000-talet då affärer med flytande lignin inleddes. Idag sker affärerna med torkat lignin (i pulverform), den första lignintorken startades 2009 och 2011 uppfördes tork nummer två. Ligninet paketeras i säckar om 600 kilo. Nu tas nästa steg i utvecklingen, en ny förpackningslinje som gör det möjligt att packa ligninet i små säckar om 25 kilo.

– Det innebär att vi kan nå en helt annan kundkrets. Det finns ett stort antal kunder som inte har möjlighet
att hantera så stora säckar som 600 kilo, säger VD Lars Winter och fortsätter;

– Det största användningsområdet för vårt lignin är idag som tillsatsmedel i betong där stora säckar föredras. Nu ser vi fram emot att nya marknader där lignin i små säckar efterfrågas.

Domsjö Fabrikers två lignintorkar har en total kapacitet på 120 000 ton torkat lignin per år. Den nya paketeringsanläggningen har en kapacitet på knappt 50 000 årston. Såväl de två torkarna som de två paketeringsanläggningarna kan köras parallellt.Huvudlagret för lignin kommer även fortsättningsvis att finnas i Lübeck, därifrån skeppas ligninet till kunder över hela världen.
Ligninet är en funktionskemikalie. Beroende på hur den doseras kan man uppnå två vitt skilda funktioner. Vid låginblandning får den en dispergeringseffekt och vid höginblandning fungerar den som ett bindemedel.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy