Alla ämnen
Biokraft

Dong Energy ersätter kolanvändning till 2023 med mer träpellets och träflis

Energibolaget Dong Energy i Danmark har fattat beslut att kol inte länge kommer att användas som bränsle i bolagets energianläggningar. Dong Energy ersätter kol med hållbar bioenergi.

Dong Energy minskar kolanvändningen med drygt 6 miljoner ton per år.
Dong Energy minskar kolanvändningen med drygt 6 miljoner ton per år. Dong Energy minskar kolanvändningen med drygt 6 miljoner ton per år.

Sedan 2006, har Dong Energy minskat kolförbrukningen med 73 procent, och nu har bolaget beslutat att helt fasa ut användningen av kol helt. 2023 kommer företaget ha minskat sina årliga koldioxidutsläpp med nästan 18 miljoner ton jämfört med 2006 års nivåer. Det skriver Dong Energy i ett pressmeddelande.

– Vi har beslutat att ta det sista steget och fasa ut användningen av kol på alla våra kraftverk. Framtiden tillhör förnybara energikällor, och därför kommer vi nu att konvertera de sista koleldade kraftverken till hållbar biomassa. Beslutet ligger i linje med vår vision att leda omställningen till ett hållbart energisystem och skapa ett ledande hållbart energiföretag, säger Henrik Poulsen, vd, för Dong Energy.

Kol är fortfarande ett av de vanligaste bränslena i världen. Omkring 40 procent av världens el produceras med kol, trots att kol är det bränsle som ger mest koldioxidutsläpp. Dong Energy är det första bland de stora europeiska energibolagen som har beslutat att helt fasa ut kol för produktion av el och värme.

73 procent mindre kol sedan 2006

Sedan 2006, har Dong Energy minskat kolförbrukningen med 73 procent genom att avveckla ett antal kraftverk samt genom att konvertera till hållbar biomassa istället för kol. Samtidigt har företaget byggt mer produktionskapacitet baserad på havsbaserad vindkraft än något annat företag i världen. Detta betyder att Dong Energy på bara ett decennium kommer att ha gått från att vara ett av de mest kolintensiva energibolagen i Europa till att vara bland de mest hållbara energibolagen i Europa.

Sedan 2002, har Dong Energy används träpellets och flis som bränsle i kraftvärmeverken i Herning och Avedøre. Under årens lopp har bolaget ökat andelen biobränslen vid de två kraftverken. Under 2016 har både Studstrup nära Århus och Avedøre nära Köpenhamn omvandlas till att använda 100 procent träpellets och halm istället för kol, och under våren 2017 kommer Skærbæk kraftstation nära Fredericia kunna använda 100 procent träflis som bränsle.

Nu förbereder Dong Energy en lösning för att ersätta kol i de två kvarvarande anläggningarna som idag använder kol, i Asnæs och Esbjerg på Jylland. Dong Energy har en dialog med fjärrvärmekunder i Kalundborg och Esbjerg om möjligheterna att använda träflis som bränsle i stället för kol när de befintliga avtalen värme löper ut i slutet av 2017 respektive 2019.

Mer än hälften av Danmarks minskning av CO2-utsläpp

Danmarks totala årliga utsläpp av växthusgaser har minskat med cirka 25 miljoner ton koldioxid under perioden 2006-2016. Dong Energys andel av minskningen är cirka 53 procent. Som en följd av beslutet att helt fasa ut kol, räknar Dong Energy att behålla denna andel av Danmarks totala minskning av koldioxidutsläpp mellan 2016-2023.

2023 kommer företaget ha minskat sina årliga koldioxidutsläpp med nästan 18 miljoner ton jämfört med 2006 års nivåer. Dong Energy räknar med att 2023 släppa ut ca 0,5 miljoner ton koldioxid per år, främst från gaskraftvärmeverk som används dels för topplast i fjärrvärmesystem och dels för att ge reservkraft vid elbrist.

Strikta krav på biomassa

Träpellets och flis från ett hållbart skogsbruk ge betydande koldioxidminskningar jämfört med att använda kol och gas. Den träpellets och träflis som används kommer främst från restprodukter som grenar och toppar vid avverkningar och gallring samt sågspån från sågverksindustrin.

– När vi använder hållbar biomassa, vi uppnå betydande minskningar av koldioxid i jämförelse med när vi använder kol och gas. Vår träpellets och träflis härstammar från skogsområden med kontinuerlig återbeskogning, vilket innebär att nya träd växer upp för att absorbera koldioxidutsläpp som uppstår under förbränning av biomassa, säger Henrik Poulsen.

Beslutet innebär att DONG Energy nu inleder slutfasen av omvandlingen, så att den 1 januari 2023, kommer företaget inte längre producera el och värme baserat på kol.

Läs mer om Dong Energys beslut här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy