Alla ämnen
Bränslehantering

Driftsättning av bränslemottagningen på nya biokraftvärmeverket i Värtan

Monica Lundgren är logistikansvarig för bränsleförsörjningen till KVV8, det nya biokraftvärmeverket vid Värtaverket. Bioenergi träffade henne några dagar efter att första fartyget med flis anlänt till Värtahamnen strax före jul 2015, för att få veta mer om logistiken och driftsättningen av bränslemottagningen

Monica Lundgren är logistikansvarig för bränsleförsörjningen till KVV8.
Monica Lundgren är logistikansvarig för bränsleförsörjningen till KVV8. Monica Lundgren är logistikansvarig för bränsleförsörjningen till KVV8.

– Mitt ansvar är logistiken fram till dess att materialet släpps i mottagningsfickan. Men jag har även jobbat med frågor om inmätning av bränslet och bemanning när det gäller bränslemottagningen, säger Monica Lundgren.

60 procent kommer med fartyg

Ungefär 40 procent av bränslet ska komma med tåg och 60 procent med fartyg. Miljötillståndet tillåter att Fortum Värme tar emot tio procent av bränslet med lastbil men Fortum har inga planerade leveranser med lastbil i dagsläget.

– Vi siktar på att först driftsätta fartygslossningen och därefter tåglossningen. Sedan kommer vi även att köra en del testleveranser med lastbil för att se till att systemen fungerar, säger Monica.

12 000 kubikmeter flis per dygn

Vid full produktion förbrukar KVV8 ungefär 12 000 kubikmeter flis per dygn.

– Vår plan är att ta emot ett tåg om dagen måndag till fredag. Varje tåg rymmer ungefär 4 500 kubikmeter flis. I normalfallet planerar vi också att ta emot tre till fyra fartyg i veckan där varje fartyg rymmer från 12 000 till 27 000 kubikmeter flis. Till säsongen 2016/2017 har vi också möjlighet att ta emot ännu större fartyg. Det kan bli fartyg som rymmer mer än 100 000 kubikmeter. Men några fartyg i den storleken kommer vi inte att ta emot den första säsongen. Det kräver att vi har uppnått en stabil drift av pannan för att veta att vi kan ligga och lossa 12 000 kubikmeter per dygn direkt in i pannan. Lagret i bergrummen rymmer endast 50 000 kubikmeter flis, tillräckligt för fyra dagars full drift, förklarar Monica.

Fortum Värme har byggt en ny pir med en kran för att lossa flis från fartyg. Flisen går via två transportband vidare till såll- och krosshuset där bränslet vägs och fukthalten bestäms. Flisen går sedan vidare till lagret i bergrummet.

Ett befintligt bergrum vid Värtahamnen har byggts om för att kunna lagra upp till 50 000 kubikmeter flis som räcker i fyra dygn när KVV8 går på full effekt. Biobränslet fördelas i bergrummet via inmatningssystemet i taket. Skruvar i botten matar ut flis för vidare transport in till pannan. Foto: Hans Ekestang
Ett befintligt bergrum vid Värtahamnen har byggts om för att kunna lagra upp till 50 000 kubikmeter flis som räcker i fyra dygn när KVV8 går på full effekt. Biobränslet fördelas i bergrummet via inmatningssystemet i taket. Skruvar i botten matar ut flis för vidare transport in till pannan. Foto: Hans Ekestang Ett befintligt bergrum vid Värtahamnen har byggts om för att kunna lagra upp till 50 000 kubikmeter flis som räcker i fyra dygn när KVV8 går på full effekt. Biobränslet fördelas i bergrummet via inmatningssystemet i taket. Skruvar i botten matar ut flis för vidare transport in till pannan. Foto: Hans Ekestang

Leveranser från Östersjöområdet

Huvuddelen av flisleveranserna kommer i år från Östersjöområdet med fartyg från hamnar i Baltikum och Ryssland och med tåg från terminaler i Mellansverige och från några terminaler i Norge.

Mottagning från fartyg

– Första fartyget lastat med flis kom till Värtahamnen 16 december. Det var en milstolpe för oss och jättespännande. Vi har inte hela utvärderingen klar ännu, men generellt tycker jag att det gick bra. Det var några småsaker som justerades och det blev några kortare stopp här och där, det krävdes bland annat extra smörjningsomgångar på skopan och lite intrimning. Men det var ingenting som var alarmerande eller gav några längre stopp. Vi såg också vid provlossningen av första fartyget att det var en väldigt låg nivå av damning, främst tack vare en bra kvalitet på lasten men vi har också ett undertryck i lossningsfickan som dämpar damning vid lossning av laster med annan kvalitet, förklarar Monica. Mottagningen av flis fungerar och nu ligger det äntligen flis i bergrummen.

Fartygen lossas på två bandtransportörer, som vardera har en kapacitet på 1 500 kubikmeter per timme. Innan banden går in i såll- och krosshuset passerar de bandvågar som väger in mängden flis. Materialet faller sedan ner i såll- och krosshuset där det siktas och överstort material krossas. I fallschaktet sitter provtagare som kan ta prover ur fallande ström. De proverna analyseras på plats i ett flislab. Fortum Värme kommer att använda traditionell torkskåpsmetod för att mäta fukthalt.

Fortum Värme har byggt en ny pir med en kran för att lossa flis från fartyg. Flisen går via två transportband vidare till såll- och krosshuset där bränslet vägs och fukthalten bestäms. Flisen går sedan vidare till lagret i bergrummet.
Fortum Värme har byggt en ny pir med en kran för att lossa flis från fartyg. Flisen går via två transportband vidare till såll- och krosshuset där bränslet vägs och fukthalten bestäms. Flisen går sedan vidare till lagret i bergrummet. Fortum Värme har byggt en ny pir med en kran för att lossa flis från fartyg. Flisen går via två transportband vidare till såll- och krosshuset där bränslet vägs och fukthalten bestäms. Flisen går sedan vidare till lagret i bergrummet.

– Vi har dessutom ett samarbete med Mantex kring en stationär utrustning för att snabbt kunna mäta fukthalten. Det är viktigt att inte ta in för torrt material i bergrummen. Mätningen med Mantex utrustning är en försöksverksamhet. Vi har förberett systemet för att kunna installera ett online-system när den lösningen finns färdig. För den traditionella mätningen anlitar vi VMF som oberoende part för att utföra mätning på plats, säger Monica Lundgren.

Mottagning med tåg

Det första tåget kom med tomma fliscontainrar till Värtaverket i december för att testa lossningsroboten. Syftet var att trimma in robotens rörelser tillsammans med de specialdesignade containrarna, som Fortum utvecklat tillsammans med leverantören av både robot och containrar, Innofreight, samt tågoperatören Hector Rail. Hector Rail har levererat två tågset med vardera 27 vagnar, där varje vagn bär tre containrar. Det finns dessutom tre extra vagnar per tågset.

– Även för den flis som kommer in med tåg kommer vi att ha möjlighet att ta prover i fallande ström, eftersom bandet från tåglossningen också leder in i såll- och krosshuset. Vi kommer även att ha en provtagningsbrygga i tåglossningsbyggnaden för att kunna ta prover ur specifika containrar. Efter att ha passerat såll- och krosshuset förs biobränslet vidare genom en bergtunnel och lagras i de två bergrummen, säger Monica.

Verka utan att synas

För alla som bor, arbetar vid eller passerar Värtaverket med bil, båt, tunnelbana, spårvagn, cykel eller till fots ska den stora flishanteringen ske utan att märkas. Den ska inte synas eller höras, inte lukta och inte damma. Det ska ske genom att lagra flisen i två bergrum, genom att bränsletransporten från hamnen till bergrummen sker i tunnlar under markytan, samt genom att alla transportband ovan mark i hamnen är täckta.


Publicerad i Bioenergi nr 1-2016

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy