Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Drivkraft Sverige om reduktionsplikt: Biodrivmedel nödvändigt för att nå klimatmål men frågetecken måste rätas ut

Drivkraft Sverige anser att det är hanterbart att de nya reduktionspliktsnivåerna ska börja gälla från den 1 augusti. Däremot har processen att komma fram till dessa nya nivåer tagit oacceptabelt lång tid och exponerat industri och användare för onödiga kostnader och osäkerhet. Därför är det viktigt att de frågetecken som återstår snabbt blir besvarade.

Drivkraft Sverige har lämnat remissvar på Infrastrukturdepartementets promemoria Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation. I remissvaret lyfter Drivkraft Sverige fram att reduktionsplikten är ett bra och viktigt verktyg både för att minska utsläppen inom transportsektorn och för arbetsmaskiner. Den ger även producenter den långsiktighet som behövs för att våga investera i biodrivmedel. Samtidigt riktar branschen kritik för att viktiga frågetecken kvarstår innan de nya reduktionspliktsnivåerna kan börja gälla i praktiken.

Reduktionsplikt
Reduktionsplikt ger även producenter den långsiktighet som behövs för att våga investera i biodrivmedel. Reduktionsplikt ger även producenter den långsiktighet som behövs för att våga investera i biodrivmedel.

Snabbare på plats

De delar av regelverket som kommer att presenteras i föreskrifter och regelsystem för nya uppdaterade hållbarhetskriterier måste snabbt komma på plats. Detta arbete måste prioriteras för att ge branschen den information och säkerhet i lagstiftningen så att det går att genomföra på ett kostnadseffektivt sätt för såväl producenter som transportföretag och konsumenter, säger Johan G Andersson, vd Drivkraft Sverige.

I remissvaret betonar Drivkraft Sverige även att kommande kontrollstationer för reduktionsplikten måste genomföras enligt överenskommen tidplan. Det ska ske i nära samarbete med berörda aktörer och därefter snabbt omsättas i lagstiftning.

Bra att kunna spara överskott

Vidare välkomnas förslaget att överskott skall kunna sparas från ett kalenderår till nästa. Det är viktigt att regelverket för hur det ska ske beskrivs på ett tydligt sätt i föreskrifterna. Drivkraft Sverige anser också att det är bra att det går att sälja överskott till andra aktörer men avvisar däremot kravet på att reduktionsplikten först måste vara uppfylld innan överskott får säljas/överlåtas.

Drivkraft Sveriges kompletta remissvar finns tillgängligt här 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy