Alla ämnen
Bioenergi i industri

DS Smith i Värnamo byter från gasol till skogsrestprodukter för att producera ånga

Förpackningsföretaget DS Smith tillverkar wellpapp i Värnamo. Lägre klimatpåverkan var huvudargumentet när företaget tog beslutet att byta från gasol till biobränsle för att producera ånga till sin tillverkningsprocess.

Malin Classon, vd Värnamo Energi, och Pierre Bruce, produktionsdirektör DS Smith, tar första spadtaget i början av januari.
Malin Classon, vd Värnamo Energi, och Pierre Bruce, produktionsdirektör DS Smith, tar första spadtaget i början av januari. Malin Classon, vd Värnamo Energi, och Pierre Bruce, produktionsdirektör DS Smith, tar första spadtaget i början av januari.

DS smith har tidigare haft en gasolpanna som producerat ånga till en wellpappmaskin. Energibehovet är cirka 8 GWh per år. Den tolfte januari skrevs ett avtal mellan DS Smith och Värnamo Energi som innebär att Värnamo Energi bygger en ny biobränslepanna och sedan sköter driften av pannan samt levererar ånga till DS Smith.

Spån och sågverksrester bli bränsle

– Vi kommer att använda spån och sågverksrester som bränsle, berättar Linda Rosén, energisäljare på Värnamo Energi. Den nya anläggningen kommer att producera ånga året runt. Spån och sågverksrester kommer att tas emot i en tippficka och sedan matas in i en rosterpanna. Värnamo Energi är beställare av anläggningen och AKJ Energiteknik kommer vara totalentreprenör för projektet.

Helautomatisk anläggning

– Det här kontraktet motsvarar tidigare projekt vi har utfört inom pappersindustrin. Anläggningen byggs för att vara helautomatisk och blir en fristående panncentral. För att minimera behovet av personal på plats utförs bränslelagret med tippficka för sidotippande lastbilar. Det är stimulerande och motiverande för oss på AKJ att få vara med och bidra till effektivisering inom industrin genom konvertering bort från fossila bränslen till förnyelsebar energi och samtidigt bidra till en hållbar utveckling, säger Gustav Jansson vd för AKJ Energiteknik.

Hela kedjan

AKJ kommer leverera utrustning för hela kedjan från bränsleinmatning, förbränningssystem, ångpanna, ekonomiser, rökgasrening, matarvattenutrustning, kondensatsystem, rörinstallation och styrsystem. Förbränningssystemet byggs upp med en rörlig hydraulisk roster anpassad för brett reglerområde, hög bränsleflexibilitet och för låga emissioner. AKJ har utfört ångberäkningar baserat på befintligt ånguttag och systemet anpassas för att hantera låg- och topplast samtidigt som fokus lagts på att maximera årsverkningsgrad.

Närmare samarbete

Värnamo Energi har inte skött energianläggningen på DS Smith tidigare.

– DS Smith har skött anläggningen själva men köpt gasol genom oss. Vi har haft diskussioner med DS Smith under åtta år och det har vuxit fram ett tätare samarbete. Vi är experter på att sköta driften av pannor och tillverka ånga medan DS Smith är experter på att tillverka wellpapp. Vi har hittat ett samarbete som bygger på att vi kan lösa det som de är ute efter när det gäller ångproduktion med låg klimatpåverkan, säger Linda Rosén.

Investering på 26 miljoner kronor

Investering är på 26 miljoner kronor varav Klimatklivet står för nio miljoner. Avtalet skrevs under fredagen den tolfte januari och driftsättningen beräknas ske efter tolv månader. Koldioxidutsläppen kommer att minska med cirka 2 000 ton per år i och med bytet från gasol till biobränsle.

Miljöskäl avgjorde beslutet

Det var inte ekonomin i första hand som avgjorde beslutet. Det som har drivit DS Smith är ambitionen att minska utsläppen från fossila bränslen.

– Bakgrunden till beslutet är i grunden en ambition att minska vår miljöpåverkan. Vi har miljömål för hela koncernen och startade ett arbete i Värnamo för flera år sedan. Det första steget i omställningen togs för tre år sedan när fastigheterna i Värnamo kopplades in på Värnamo Energis fjärrvärmenät, berättar Pierre Bruce, produktionsdirektör på DS Smith.

Klimatklivet gjorde det möjligt att genomföra

DS Smith har undersökt nya lösningar för ångproduktion under åtta år och har bland annat rest runt och studerat olika varianter för att producera ånga med till exempel pellets och träpulver.

– Vi landade i att använda skogsrestprodukter från sågverk, för att det är ett biobränsle med låg klimatpåverkan och kräver minst energi för att framställa. Vi kom också fram till en lösning där Värnamo Energi bygger och driver ånganläggningen. Vi är experter på att tillverka wellpapp och Värnamo Energi är experter på att producera ånga med förnybar energi. Nu när Värnamo Energi även fick möjligheten att söka investeringsstöd från Klimatklivet blev det till slut möjligt att genomföra projektet, säger Pierre Bruce.

Kostnadsneutralt

Energikostnaden för ångproduktionen är ganska neutral med den tekniklösning och det biobränsle som DS Smith har valt. Med stöd från Klimatklivet och utfasning av den sista subventionen av koldioxidskatten för tillverkande industri är det varken dyrare eller billigare att byta från gasol till biobränsle. Om det blivit dyrare att göra bytet tillförnybart hade det varit svårare att motivera beslutet.

– Priset för gasol har stigit något den senaste tiden men är fortfarande på historiskt låga nivåer. Vi förmodar att priset för fossila bränslen kommer att öka framöver. Det är jättespännande att projektet nu genomförs och jag ser fram emot att ha den nya anläggningen på plats om ungefär ett år, säger Pierre Bruce.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 1-2018. Den går att läsa som e-tidning här.

Fakta

DS Smith Packaging Sweden

DS Smith är ett internationellt förpackningsföretag verksamt i 37 länder och med 27 000 anställda. Företaget är noterat på London Stock Exchange. I Värnamo tillverkas wellpapp för förpackningar.

Verksamheten i Sverige har cirka 600 anställda och omsätter cirka 1,6 miljarder.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy