Alla ämnen
Bioolja

Därför konverterar E.ON i Örebro från fossil till förnybar olja

För att klara målet om att bara sälja förnybar eller återvunnen energi 2025 ställer E.ON om i Örebro från fossil olja till bioolja i sina topplastpannor.

Ett fel inträffade

Du är inloggad som prenumerant på Bioenergitidningen, men nånting är fel.

På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till och mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.
Bioenergitidningen premium

Vill du läsa hela artikeln?

Endast inloggade betalande prenumeranter kan läsa allt innehåll på bioenergitidningen.se
Som prenumerant får du:
  • Magasinet Bioenergi med sex nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
  • E-tidningen Bioenergi med sex nummer per år
  • Mycket mer ...
E.ON Bioolja
E.ON i Örebro ställer om en av sina två stora spetslastpannor till bioolja. Petrobio utför ombyggnaden under två år. E.ON i Örebro ställer om en av sina två stora spetslastpannor till bioolja. Petrobio utför ombyggnaden under två år.

I Örebro är det de stora biopannorna vid Åbyverket som står för baslasten. Flis från grot och stamved samt bark och spån eldas tillsammans med torv och flis från kreosotimpregnerat virke i de båda biopannorna med en effekt på 70 respektive 170 megawatt.

Gamla slipers från järnvägen

Biprodukterna från skogsbruket och skogsindustrin står i dag för cirka 55 procent av den totala energitillförseln i systemet. Spillvärme från Fortum Waste Solutions i Kumla är en annan viktig del av baslasten och står för cirka 20 procent av värmen.

– Kreosoten finns framför allt i gamla slipers från järnvägen som är impregnerade med stenkolstjära, så det finns begränsningar avseende hur mycket vi får ta in och lagra, säger Sandra Friberg, produktionschef på Årbyverket.

Gynnats av höga elpriser

På biopannorna sitter också rökgaskondensering som ger ytterligare 46 MW värme, och ångturbiner som via generatorer ger sammanlagt 130 MW eleffekt.

– Vi har haft ett kallt år, det har gynnat oss och vi har legat bra i produktion. I och med att vi har två turbiner har vi haft en bra tillgänglighet på vår elproduktion, det har gynnats av höga elpriser.

Netto noll 2035

På området finns också två oljeeldade spetslastpannor, en på 292 MW och en på 140 MW. Pannorna, som eldas för att ge värme vid behov, använder fossil tung eldningsolja E05 som bränsle. Men att använda fossil olja går inte ihop med E.ONs program för hållbarhet. Senaste år 2035 ska de utsläpp av växthusgaser som E.ONs verksamhet ger upphov till minskas till netto noll. Redan 2025 är målet att E.ON bara ska sälja 100 procent förnybar eller återvunnen energi.

Det pågår ett antal projekt kopplat till att vi ska leverera 100 procent förnybar och återvunnen energi vid normala driftförhållande, säger Sandra Friberg.

Torven fasas ut

De mindre oljepannorna i Hallsberg och Kumla ska konverteras till bioolja de kommande åren, men de pannorna eldas inte så ofta eftersom spillvärmen från Fortum Waste Solutions, tidigare Sakab, i Kumla räcker långt. Dessutom har E.ON tagit beslut att fasa ut torven i Åbyverket, kolet är redan borta ur bränslemixen.

Den omställning som kommer att göra störst skillnad är att E.ON beslutat att den hetvattenpannan på 140 MW, som är i drift mellan 300 och 500 timmar per år, ska konverteras till bioolja.

– En av anledningarna till att vi valde den mindre hetvattenpannan är att den är snabbare i uppstart. Det är ganska snabba startbehov när vi vill ha i gång pannan, det är smidigare på det sättet.

Oljepannor i reserv

En normal driftsäsong med normala utetemperaturer räknar E.ON med att klara sig med biopannorna med stöd från hetvattenpannan. Den större oljeeldade pannan ska inte konverteras utan blir en reservanläggning.

– Vi har möjligheten att köra den oljepannan på lågsvavlig olja upp till ett antal drifttimmar per år om vi får ett haveri och om det blir extremt kallt en längre period.

E.ON har dessutom två pannor i andra änden av Örebro, båda på 70 MW, som också går på fossil olja.

– De är vår sista reserv. De kommer inte att konverteras. Vi använder dem ytterst få timmar per år, mest för att klara de provkörningar vi måste göra för att hålla dem i gång.

Det pågår ett antal projekt kopplat till att produktionen ska vara 100 procent förnybar och återvunnen energi vid normala driftförhållande, säger Sandra Friberg, produktionschef på Åbyverket i Örebro. Men några reservpannor i Örebro som normalt bara används när de ska provköras en gång per år, kommer att fortsätta använda fossil olja.

Projekt över två år

Konverteringen av hetvattenpannan började med att oljecisternen har uppgraderats för att klara bioolja. E.ON har valt att satsa på medeltjock MFA-olja.

– Vi har valt en lite dyrare variant av olja, men vi känner oss trygga i försörjning av den oljan, och kan välja bättre oljor än MFA i framtiden, säger Sandra Friberg.

I år ska Petrobio bygga hela oljedistributionen från tanken till oljepump och förvärmarbord, och vidare upp till de befintliga brännarna som kommer att eldas med bioolja den kommande vintern. Under 2022 kommer också den nya rökgasreningen från Scheuch att byggas. För att klara de tuffa miljökraven på att reducera kvävoxider byggs en selektiv ickekatalytisk rening.

Nästa år byggs pannan om, då byts styrutrustningen och brännarna ut till rotationsbrännare. Hela panntaket där brännarna sitter måste bytas.

– Det har varit långdragna men väldigt givande och intressanta lösningsorienterade processer i den här upphandlingen, säger Daniel Persson på Petrobio.

Text: Torbjörn Esping

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy