Alla ämnen
Biovärme

E.ON planerar för ny biobränsleanläggning i Malmö

E.ON planerar för att investera en till två miljarder kronor för att ställa om fjärrvärmesystemet i Malmö till att bli 100 procent baserat på förnybar eller återvunnen energi senast år 2025.

Stina Greberg, affärschef E.ON Värme Sverige.
Stina Greberg, affärschef E.ON Värme Sverige.

Just nu pågår ett omfattande arbete för att analysera förutsättningarna och bereda ett underlag för investeringsbeslut. Bioenergi talade med Stina Greberg, affärschef på E.ON, för att höra mer om planerna i Malmö.

Nytt avtal

E.ON har satt upp ett mål om att leverera energi baserat på 100 procent förnybar eller återvunnen energi till 2025. Malmö stad har ställt upp två egna mål, ett mål för de kommunala verksamheterna om att de ska använda 100 procent förnybar energi år 2020, och ett mål för staden som helhet som innebär att hela stadens energianvändning ska vara 100 procent förnybar till 2030. Malmö stad tecknade i början av sommaren ett tilläggsavtal med E.ON om förnybar fjärrvärme. Avtalet innebär en övergång från fossila bränslen som naturgas till förnybara biobränslen som flis.

Kundefterfrågan driver på

– Det är en drivkraft att både våra kunder och vi själva vill förändra våra fjärrvärmesystem. Det är jätteroligt när vi kan känna att vi har en kundefterfrågan på en hållbar energiproduktion och att vi kan möta den efterfrågan, säger Stina Greberg.

Olika mål

Malmö stads mål och E.ONs mål ser lite olika ut och ska vara uppfyllda vid olika tidpunkter.

– Malmö stad har ställt upp ambitiösa mål som också fungerar som agendasättare, vilket är det som den politiska ledningen i Malmö vill. Att vi, E.ON, har valt 100 procent återvunnen och förnybar energi i vårt mål handlar om att en stor del av fjärrvärmen i Sverige är baserad på återvunnen värme, antingen värme från energiåtervinning av avfall eller spillvärme från industrier, och det tycker vi är bra, säger Stina Greberg.

E.ON planerar att ersätta naturgas med förnybar energi som flis i fjärrvärmenätet i Malmö.
E.ON planerar att ersätta naturgas med förnybar energi som flis i fjärrvärmenätet i Malmö. E.ON planerar att ersätta naturgas med förnybar energi som flis i fjärrvärmenätet i Malmö.

Framtidens fjärrvärmenät

Inom E.ON pågår nu ett stort arbete för att analysera alla möjligheter för framtidens fjärrvärmenät.

Vårt nya mål innebär en stor förändring och det är mycket pengar som ska investeras. Vi vill göra förändringen på ett smart sätt och bygga framtidens fjärrvärmenät och vi kommer behöva utmana gamla regler och sanningar både hos oss själva och hos kunderna, säger Stina Greberg.

Kundsamverkan

– I dag är det en viktig fråga hur vi kan göra denna förändring tillsammans med våra kunder. Vi undersöker till exempel om vi ska installera effektstyrning hos våra kunder och minska toppeffekterna. Vi vill använda energin så effektivt som möjligt och vi ser att våra kunder vill göra detta tillsammans med E.ON för att få ett mer resurseffektivt och hållbart samhälle. Detta synsätt utmanar de gamla uppfattningarna, säger Stina Greberg.

Mer biobränsle

I dag är cirka 40 procent av fjärrvärmen som Malmö stad använder förnybar. Vad kommer E.ON att behöva göra för att uppfylla målet 100 procent förnybar fjärrvärme för Malmö stad 2020?

– Vi gör en så kallad additionell allokering av förnybar fjärrvärmeproduktion till Malmö stad. Redan 2012 återupptog vi driften av den fliseldade fjärrvärmecentralen Flintrännan för att möta efterfrågan från de kunder som önskade förnybar fjärrvärme, för att de i sin tur ska kunna certifiera sina fastigheter. Produktionen i Flintrännan har trappats upp i takt med ökad efterfrågan på förnybar fjärrvärme och i år planerar vi att köra vår biobränsleanläggning för fullt och producera cirka 200 GWh fjärrvärme, baserat på biobränsle i form av träflis. Det är knappt tio procent av vår fjärrvärmeproduktion, säger Stina Greberg.

Flintrännan har trappats upp i takt med ökad efterfrågan på förnybar fjärrvärme.
Flintrännan har trappats upp i takt med ökad efterfrågan på förnybar fjärrvärme. Flintrännan har trappats upp i takt med ökad efterfrågan på förnybar fjärrvärme.

Värme från avloppsvatten

Nästa steg som E.ON håller på att färdigställa är en värmepumpsanläggning som återvinner värme ur renat avloppsvatten vid Sjölunda. Värmepumpsanläggningen ska vara i drift i december 2017 och kommer ge upp till 200 GWh per år.

Flera alternativ

För att nå målet 2025 jobbar E.ON med att undersöka en rad andra steg som exempelvis:

  • Inmatning av spillvärme till nätet från industrier, datorhallar med mera.
  • Bygga ny biobränslebaserad värme- eller kraftvärmeproduktion.
  • Konvertering av befintliga spets- och reservanläggningar till biobränslen som bioolja och träpulver.
  • Undersöka möjligheterna med geotermisk energi.

– Det är mycket arbete som pågår just nu med att utreda olika möjligheter. Utmaningen är att fatta beslut i relativ närtid men samtidigt förutse vad som kommer vara bra i framtiden och vad våra kunder tycker är bra. Det är en jättespännande resa, men inte helt lätt. Inom ett år ska vi fatta beslut om nästa steg i Malmö, säger Stina Greberg.

Värme från naturgas fasas ut

I Malmö finns två stora naturgaseldade kraftvärmeverk. Öresundsverket har gått över till Uniper och står stilla för närvarande. Heleneholmsverket kommer inte att vara kvar 2025, men tomten kommer att användas för någon sorts produktion och är ett viktigt nav i Malmös fjärrvärmenät.

– Vi kommer inte att elda naturgas där eftersom det inte ingår i förnybar eller återvunnen energi.

Ny stor biobränsleanläggning

E.ON analyserar förutsättningarna för en ny biobränsleanläggning, ett värmeverk eller kraftvärmeverk i Norra hamnen i Malmö. Anläggningens storlek kommer att bero på resultatet av andra analyser som pågår, till exempel tillgång på spillvärme från andra verksamheter.

– Vi har inte heller bestämt om det nya bioeldade anläggningen ska leverera både el och värme eller bara värme men då förbereda anläggningen för elproduktion. Det beror på elpriser och prognoser med mera, säger Stina Greberg.

Återvunnen energi

En stor del av fjärrvärmen i Malmö köper E.ON från SYSAVs avfallsanläggning.

– Vi tycker att det är bra att använda värmen från avfallsanläggningen och med insikten att jordens råvaror är begränsade, gäller det att ta vara på de resurser vi redan har. Allt som produceras måste användas flera gånger och helst ska inget gå till spillo, säger Stina Greberg. 


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 4-2017. Du som är prenumerant hittar den som e-tidning här. Tänk på att du som prenumerant får tillgång till e-tidningen innan den tryckta tidningen kommer ut! 

Fakta

Om E.ONs fjärrvärmenät i Malmö

I Malmö säljer E.ON fjärrvärme motsvarande drygt 2 000 GWh per år. Cirka 20 procent av fjärrvärmen kommer vid slutet av 2017 att baseras på förnybar energi inklusive värme från Flintrännan, den nya värmepumpsanläggningen samt en del spillvärme från lokala industrier. Resten kommer från avfall och naturgas.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy