Annons Annons
Annons Annons

Biokraft i Sverige

Bioenergis karta "Biokraft i Sverige 2018" innehåller 216 biokraftvärmeverk i drift och 16 anläggningar som planeras eller håller på att byggas i Sverige 2018. Kartan inkluderar anläggningar som genererar el med biobränslen, torv och avfall som bränsle.

Den totala installerade effekten är cirka 4 120 MW. Den så kallade normal-årsproduktionen för dessa biokraftverk är omkring 18,2 TWh. Men den verkliga elproduktionen från biokraft var det senaste året lägre beroende på de ekonomiska förutsättningarna med lågt elpris och lågt pris på elcertifikat samt att många anläggningar blivit utfasade ur elcertifikatssystemet på grund av åldersskäl.

I genomsnitt uppskattas biokraftanläggningar vid normalårsproduktion användas cirka 4 000 timmar av årets totalt 8 760 timmar. Drifttiden för en industrianläggning kan vara upp till 8 000 timmar per år.

Vi använder oss av cookies. Läs mer