Annons Annons
Annons Annons

Biokraft i Sverige

Biokraftprojekt för drygt 16 miljarder kronor byggs och planeras i Sverige. Bioenergis karta "Biokraft i Sverige 2017" innehåller 214 biokraftvärmeverk i drift och drygt 15 anläggningar som planeras eller håller på att byggas i Sverige 2017. Kartan inkluderar anläggningar som genererar el med biobränslen, torv och avfall som bränsle.

Den totala installerade effekten är cirka 4 000 MW. Den så kallade normal-årsproduktionen för dessa biokraftverk är cirka 16 TWh. Men elproduktionen från biokraft var betydligt lägre beroende på de ekonomiska förutsättningarna med lågt elpris och lågt pris på elcertifikat samt att många anläggningar är för gamla för att få intäkter via elcertifikat. I genomsnitt uppskattas biokraftanläggningar vid normalårsproduktion användas cirka 4 000 timmar av årets totalt 8 760 timmar. Drifttiden för en industrianläggning är längre än för en kraftvärmeanläggning. Potentialen för ökad elproduktion är stor. Om alla anläggningar skulle köras 8 000 timmar per år skulle elproduktionen bli över 30 TWh per år.

Vi använder oss av cookies. Läs mer