Annons Annons
Annons Annons

Biokraft i Sverige

Bioenergis karta "Biokraft i Sverige 2020" innehåller 242 biokraftvärmeverk i drift och 15 anläggningar som planeras eller håller på att byggas i Sverige 2020. Kartan inkluderar anläggningar som genererar el med biobränslen, torv och avfall som bränsle.

Den totala installerade effekten av biokraft i Sverige är drygt 4 800 MW. Den så kallade normalårsproduktionen för dessa biokraftverk är omkring 18,5 TWh. Men den verkliga elproduktionen från biokraft var det senaste året lägre beroende på de ekonomiska förutsättningarna.

I genomsnitt uppskattas biokraftanläggningar vid normalårsproduktion användas cirka 4 000 timmar av årets totalt 8 760 timmar. Drifttiden för en industrianläggning kan vara upp till 8 000 timmar per år.

Vi använder oss av cookies. Läs mer