Biokraft i Sverige

Bioenergis karta "Biokraft i Sverige 2016" innehåller 209 biokraftvärmeverk i drift och drygt 20 anläggningar som planeras eller håller på att byggas i Sverige 2016. Kartan inkluderar anläggningar som genererar el med biobränslen, torv och avfall som bränsle.

Den totala installerade effekten är närmare 4 500 MW. Den så kallade normalårsproduktionen för dessa biokraftverk är cirka 17 TWh. Men elproduktionen från biokraft under 2015 var betydligt lägre och uppskattas till cirka 10 TWh, beroende på de ekonomiska förutsättningarna med lågt elpris och lågt pris på elcertifikat samt beroende på att många anläggningar är för gamla för att få intäkter via elcertifikat. I genomsnitt beräknas biokraftanläggningar vid normalårsproduktion användas 3 900 timmar av årets totalt 8 760 timmar. Drifttiden för en industrianläggning är längre än för en kraftvärmeanläggning. Potentialen för ökad elproduktion är stor. Om alla anläggningar skulle köras 8 000 timmar per år skulle elproduktionen bli 35 TWh per år.

Vi använder oss av cookies. Läs mer