Annons Annons
Annons Annons

522 fjärrvärmenät med biovärme

Bioenergis karta "Biovärme 2019" visar 522 fjärrvärmenät som levererar biovärme i Sverige, det vill säga fjärrvärme som producerats med biobränsle, avfall och/eller torv. Biovärmekartan 2019 skickas med som bilaga i Bioenergi nr 1-2019. På kartan finns en lista med de 264 största fjärrvärmenäten i Sverige. De mindre näten är markerade med en prick på kartan.

För de större näten uppger också hur mycket energi i form av biobränsle, avfall, torv samt biobaserad restvärme från skogsindustrier och pelletsfabriker som har tillförts under 2017. De mindre näten är markerade med en prick på biovärmekartan. På biovärmekartan har vi markerat totalt 522 fjärrvärmenät med biovärme i Sverige.

För de allra flesta näten gäller siffrorna 2017. Men för ett fåtal mindre och mellanstora nät är siffrorna från 2016. Bränsleförbrukningen redovisas per nät och inte per anläggning. För de större näten redovisar vi fördelning på bränslen: avfall, torv och biobränslen (inkluderar trädbränslen, pellets, biooljor, åkerbränslen mm). Övriga nät har vi färglagt efter vad som är huvudbränsle.

Vi använder oss av cookies. Läs mer