Annons Annons
Annons Annons

Biovärme i Sverige

Bioenergis karta "Biovärme 2021" visar 556 fjärrvärmenät som levererar biovärme i Sverige, det vill säga fjärrvärme som producerats med biobränsle, avfall och/eller torv. Biovärmekartan 2021 skickas med som bilaga i Bioenergi nr 1-2021. På kartan finns en lista med de 279 största fjärrvärmenäten i Sverige. De mindre näten är markerade med en prick på kartan.

För de större näten uppger också hur mycket energi i form av biobränsle, avfall, torv samt biobaserad restvärme från skogsindustrier och pelletsfabriker som har tillförts under 2019. De mindre näten är markerade med en prick på biovärmekartan. På biovärmekartan har vi markerat totalt 556 fjärrvärmenät med biovärme i Sverige.

För de allra flesta näten gäller siffrorna 2019. Bränsleförbrukningen redovisas per nät och inte per anläggning. För de större näten redovisar vi fördelning på bränslen: avfall, torv och biobränslen (inkluderar trädbränslen, pellets, biooljor, åkerbränslen mm). Övriga nät har vi färglagt efter vad som är huvudbränsle.

Vi använder oss av cookies. Läs mer