510 fjärrvärmenät med biovärme

Bioenergis karta "Biovärme 2017" visar de 292 fjärrvärmenät som levererar mest biovärme i Sverige, det vill säga fjärrvärme som producerats med biobränsle, avfall och torv. Biovärmekartan 2017 skickas med som bilaga i Bioenergi nr 1-2017.

Vi uppger den samlade mängden biobränsle, avfall och torv som tillförs de 292 största näten. De mindre näten är markerade med en prick på kartan. På kartan har vi markerat totalt 510 fjärrvärmenät med biovärme i Sverige.

Alla siffror gäller 2015. Bränsleförbrukningen redovisas per nät och inte per anläggning. För de större näten redovisar vi fördelning på bränslen: avfall, torv och biobränslen (inkluderar trädbränslen, pellets, biooljor, åkerbränslen mm). Övriga nät har vi färglagt efter vad som är huvudbränsle.

Vi använder oss av cookies. Läs mer