Alla ämnen

Industrikartan

Bioenergis karta "Industrierna som kan spara mest på att byta till biobränsle 2015" visar de industriföretag som är de största användarna av fossila bränslen i några olika branscher.

Vi har utgått ifrån information från Skatteverket över de företag som har fått så kallade 772-återbetalningar under 2014. Kategorin ”Industri 772” gäller punktskatter (energi- och/eller koldioxidskatt) på bränsle som förbrukats vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet. Företag som ingår i EUs system för handel med utsläppsrätter (ETS) betalar normalt inte punktskatt för bränslen. Trots det finns några företag som ingår i ETS-systemet med på kartan. Det beror troligen på att något dotterbolag inom koncernen betalar punktskatt på bränslen.

OBS. De återbetalningar som Skatteverket betalade ut under 2014 gäller punktskatter som kan ha betalats in under upp till tre år tidigare. Det innebär att företag som har konverterat till förnybar energi under till exempel 2014, trots det kan finnas med på kartan.

Pågående omställning

Flera företag som till exempel NCC Roads, Skanska, Arla och Lantmännen har ett större antal anläggningar där energieffektivisering och konvertering till förnybar energi pågår under en tidsperiod på flera år. Dessa företag använder fortfarande fossila bränslen men har också konverterat till förnybart på flera anläggningar. De är mitt inne i en omställning från fossilt till förnybart, en omställning som tar tid.

På industrikartan presenterar vi också ett antal ”lysande stjärnor”, industrier som vi känner till som är på god väg eller redan har bytt till förnybara energislag. Syftet med kartan och listan är att visa att det fortfarande finns många industrier som kan spara kostnader och minska utsläppen av växthusgaser genom att byta till förnybar energi.

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy