Pellets i Sverige

Bioenergis karta "Pellets i Sverige 2016" innehåller 65 pelletsfabriker i Sverige, inklusive pelletsproduktionen 2015 samt produktionsmål för 2016 för respektive fabrik. På kartan visas också ett urval av industrier, värme- och kraftvärmeverk som använder pellets för att generera ånga, el och värme.

Pelletsproduktionen i Sverige 2015 var cirka 1 662 525 ton jämfört med 1 576 910 ton 2014. Det är en ökning med 85 615 ton eller 5 procent jämfört med året innan. Produktionen av pellets 2015 motsvarade cirka 8,0 TWh energi, en ökning med 0,4 TWh jämfört med 2014. Pelletsproducenternas egna produktionsmål för 2016 pekar på en samlad produktion av 1 912 380 ton pellets, motsvarande 9,2 TWh. Den totala produktionskapaciteten uppgår till 2 361 850 ton 2016, vilket är en ökning med drygt 100 000 ton jämfört med 2015.

Importen av pellets var 2015 cirka 353 094 ton, motsvarande 1,6 TWh, en minskning med 170 293 ton eller 33 procent jämfört med 2014. På två år har importen av pellets halverats. Exporten av pellets minskade med 9 procent eller 23 056 ton till 244 584 ton 2015. En mindre nedgång efter en kraftig ökning 2014. Användning av pellets på den svenska marknaden minskade marginellt med 3 procent under 2015. I ton räknat var minskningen 61 622 ton. Totalt användes 1 771 035 ton pellets under 2015 enligt resultatet av Bioenergis enkät till pelletsproducenterna i Sverige och statistik för export och import av pellets från SCB publicerade den 25 februari 2015. Ett ton pellets motsvarar 4,8 MWh energi.

Vi använder oss av cookies. Läs mer