Annons Annons
Annons Annons

Pellets i Sverige

Bioenergis karta Pellets i Sverige 2019 innehåller 58 pelletsfabriker i Sverige och visar kapacitet, verklig pelletsproduktion 2018 samt produktionsmål för 2019 för varje fabrik. På kartan visas också ett urval av industrier, värme- och kraftvärmeverk som använder pellets för att generera ånga, el och värme.

Ladda ner pelletskartan

Marknaden för pellets i Sverige 2018 ökade med 3,2 procent motsvarande 57 681 ton pellets. Minskad produktion i Sverige uppvägdes av en ökad import och minskad export av pellets. Bioenergis undersökning visar att pelletsproduktionen i Sverige 2018 var cirka 1 642 230 ton jämfört med 1 740 930 ton under 2017. Det är en minskning med 98 700 ton eller 5,7 procent jämfört med 2017. Produktionen av pellets 2018 motsvarade 7,9 TWh.Importen av pellets var 2018 cirka 379 955 ton pellets motsvarande 1,8 TWh, en ökning med drygt 110 000 ton, motsvarande 41 procent jämfört med 2017. Exporten av pellets under 2018 minskade med 45 374 ton, motsvarande 23 procent och slutade på 154 276 ton.

Pelletsproducenternas egna produktionsmål för 2019 pekar på en samlad produktion på 1 947 400 ton pellets motsvarande 9,3 TWh. Den totala kända produktionskapaciteten motsvarar 2 336 750 ton pellets 2019. Två nya pelletsfabriker väntas starta under 2019.

Stora användare av pellets kan i vissa fall byta pellets mot briketter och träpulver. Därför redovisar vi även några stora användare av dessa bränsle-sortiment. Ett ton pellets motsvarar cirka 4,8 MWh energi.

Sammanställningen baseras på Bioenergis enkät till alla pelletsproducenter i Sverige i mars 2019, statistik från SCB och från Energiföretagen Sverige.

 

Vi använder oss av cookies. Läs mer