Annons Annons
Annons Annons

Pellets i Sverige

Bioenergis karta Pellets i Sverige 2021 innehåller 55 pelletsfabriker i Sverige och visar kapacitet, verklig pelletsproduktion 2020 samt produktionsmål för 2021 för varje fabrik. På kartan visas också ett urval av industrier, värme- och kraftvärmeverk som använder pellets för att generera ånga, el och värme.

Ladda ner pelletskartan

Bioenergis enkätundersökning visar att pelletsproduktionen i Sverige 2020 var 1 659 639 ton jämfört med 1 703 400 ton under 2019. Det är en minskning med 2,6 procent motsvarande 43 761 ton. Produktionen av pellets 2019 motsvarade 8,0 TWh.

Importen av pellets var 2020 119 249 ton pellets motsvarande 0,6 TWh, en minskning med drygt 316 321 ton, motsvarande 73 procent jämfört med 2019. Exporten av pellets under 2020 ökade med 149 389 ton, motsvarande 129 procent och slutade på 264 828 ton.

Sammantaget visar en minskad produktion i Sverige, en minskad import samt ökad export på en minskad marknad i Sverige med 25 procent motsvarande 509 471 ton pellets eller 2,4 TWh. Totalt användes cirka 7,3 TWh eller drygt 1,5 miljoner ton pellets i Sverige under 2020.

Tidningen Bioenergi har inte analyserat förändringar i pelletslager hos producenter och kunder Användning av pellets från välfyllda lager är en osäker faktor som antyder att användningen inte minskade lika mycket som data för produktion, export och import pekar på.

Pelletsproducenternas egna produktionsmål för 2020 pekar på en produktion på 1 831 778 ton pellets motsvarande 8,8 TWh. Den totala kända produktionskapaciteten motsvarar 2 316 220 ton pellets 2021.

Sammanställningen baseras på tidningen Bioenergi enkät till alla pelletsproducenter i Sverige i mars 2021 samt på statistik från SCB.

Vi använder oss av cookies. Läs mer