Annons Annons
Annons Annons

Pellets i Sverige

Bioenergis karta Pellets i Sverige 2020 innehåller 58 pelletsfabriker i Sverige och visar kapacitet, verklig pelletsproduktion 2019 samt produktionsmål för 2020 för varje fabrik. På kartan visas också ett urval av industrier, värme- och kraftvärmeverk som använder pellets för att generera ånga, el och värme.

Ladda ner pelletskartan

Marknaden för pellets i Sverige ökade med 8,3 procent under 2019 jämfört med 2018. Räknat i ton motsvarar det en ökad användning av pellets med drygt 155 000 ton.

Totalt användes cirka 9,7 TWh eller drygt 2 miljoner ton pellets i Sverige under 2019. Bioenergis enkätundersökning visar att pelletsproduktionen i Sverige 2019 var cirka 1 703 400 ton jämfört med cirka 1 642 230 ton under 2018. Det är en ökning med 3,7 procent motsvarande 61 170 ton. Produktionen av pellets 2019 motsvarade 8,1 TWh.

Importen av pellets var 2019 cirka 435 570 ton pellets motsvarande 2,1 TWh, en ökning med drygt 55 000 ton, motsvarande 15 procent jämfört med 2018. Exporten av pellets under 2019 minskade med 38 837 ton, motsvarande 25 procent och slutade på 115 439 ton.

Pelletsproducenternas egna produktionsmål för 2020 pekar på en samlad produktion på 1 938 600 ton pellets motsvarande 9,3 TWh. Den totala kända produktionskapaciteten motsvarar 2 408 850 ton pellets 2020.

Sammanställningen baseras på tidningen Bioenergis enkät till alla pelletsproducenter i Sverige i mars 2020 samt på statistik från SCB.

 

Vi använder oss av cookies. Läs mer