Annons Annons
Annons Annons

Pellets i Sverige

Bioenergis karta Pellets i Sverige 2018 innehåller 62 pelletsfabriker i Sverige och visar kapacitet, verklig pelletsproduktion 2017 samt produktionsmål för 2018 för varje fabrik. På kartan visas också ett urval av industrier, värme- och kraftvärmeverk som använder pellets för att generera ånga, el och värme.

Ladda ner pelletskartan

Bioenergis undersökning om pellets i Sverige 2017 visar att produktionen var cirka 1 740 930 ton jämfört med 1 738 580 ton 2016. Det är en marginell ökning med cirka 2 350 ton eller 0,1 procent jämfört 2016. Produktionen av pellets 2017 motsvarade drygt 8,3 TWh energi.

Pelletsproducenternas egna produktionsmål för 2018 pekar på en samlad produktion av 1 908 140 ton pellets. Det motsvarande knappt 9,2 TWh. Den totala produktionskapaciteten för 2018 uppgår till 2 363 550 ton pellets.

Importen av pellets var 2017 cirka 268 948 ton, motsvarande 1,3 TWh, en ökning med 971 ton eller 0,3 procent jämfört med 2016. Exporten av pellets under 2017 minskade med 12 procent eller 28 666 ton jämfört med året innan. Importen 2017 landade på till 199 650 ton.

Användning av pellets på den svenska marknaden ökade med 1,8 procent, under 2017. I ton räknat var ökningen cirka 31 987 ton. Användningen av pellets i Sverige 2017 var 1 810 228 ton. Allt baserat på resultatet av Bioenergis enkät till pelletsproducenterna i Sverige samt statistik för export och import av pellets från SCB.

Pellets i Sverige

Sammanfattningsvis visar Bioenergis undersökning att produktionen av pellets i Sverige var i stort sett oförändrad, även importen var nästan oförändrad medan exporten minskade med cirka 12 procent. Efterfrågan av pellets på den svenska marknaden ökade under 2017 med nästan 2 procent.

Vi använder oss av cookies. Läs mer