Pellets i Sverige

Bioenergis karta "Pellets i Sverige 2017" innehåller 63 pelletsfabriker i Sverige, inklusive pelletsproduktionen 2016 samt produktionsmål för 2017 för respektive fabrik. På kartan visas också ett urval av industrier, värme- och kraftvärmeverk som använder pellets för att generera ånga, el och värme.

Bioenergis undersökning visar att pelletsproduktionen i Sverige 2016 var cirka 1 738 580 ton jämfört med 1 662 525 ton 2015. Det är en ökning med cirka 76 000 ton eller 4,6 procent jämfört med 2015. Produktionen av pellets 2016 motsvarade cirka 8,3 TWh energi, en ökning med cirka 300 GWh jämfört med 2015.

Pelletsproducenternas egna produktionsmål för 2017 pekar på en samlad produktion av 1 919 620 ton pellets, motsvarande 9,2 TWh. Den totala produktionskapaciteten uppgår till 2 396 850 ton 2017, vilket är en ökning med drygt 73 000 ton jämfört med 2016.

Användning av pellets på den svenska marknaden ökade, om än mycket marginellt, med 0,4 procent, under 2016. I ton räknat var ökningen cirka 6 500 ton. Totalt användes 1 778 241 ton pellets i Sverige under 2016, baserat på resultatet av Bioenergis enkät till pelletsproducenterna i Sverige samt statistik för export och import av pellets publicerad den 28 februari 2017 av SCB.

Efterfrågan på den svenska marknaden för pellets har under 2016 stabiliserats och ökat marginellt. Svenska pelletstillverkare har ökat sin andel av marknaden genom att importen minskat.

Vi använder oss av cookies. Läs mer