Annons Annons
Annons Annons

Biodrivmedel i Norden 2021

Tidningen Bioenergi har gjort en uppdaterad sammanställning över anläggningar för produktion av biodrivmedel i Norden.

Vi listar anläggningar som är i drift, projekt som är under byggnad samt kända planerade projekt. Vi har identifierat 71 anläggningar för flytande biodrivmedel i Norden och 96 anläggningar för produktion av biogas för fordonsdrift, sammanlagt 167 anläggningar.

Flytande biodrivmedel i Norden

Produktionskapacitet för anläggningar i drift är cirka 14 TWh per år. Kapaciteten för anläggningar under byggnad är cirka 3 TWh och för planerade anläggningar omkring 42 TWh per år. Sammanlagt ger detta en kapacitet på nästan 59 TWh för produktion av flytande biodrivmedel i anläggningar som är i drift, under byggnad och planerade. Produktionskapaciteten för alla anläggningar ska inte läggas ihop för att få en total kapacitet eftersom fler anläggningar producerar råvara för andra aktörer som förädlar produkten vidare.

Biogas i Norden

Produktion av biogas för fordonsdrift redovisar vi i en separat lista. Totalt produceras cirka 4,5 TWh biogas av fordonsgaskvalitet i Norden.

 

Ladda ned kartan Biodrivmedel i Norden 2021 som pdf.

  • Beställ tryckta exemplar genom att kontakta redaktionen.

Vi använder oss av cookies. Läs mer