Annons Annons
Annons Annons

Biodrivmedel i Norden

Tidningen Bioenergi har gjort en uppdaterad sammanställning över anläggningar för produktion av biodrivmedel i Norden.

Vi listar anläggningar som är i drift, projekt som är under byggnad samt kända planerade projekt. Vi har identifierat 65 anläggningar för flytande biodrivmedel i Norden och 71 anläggningar för produktion av biogas för fordonsdrift.

Ladda ner kartan Biodrivmedel i Norden som pdf genom att klicka på kartan.

Flytande biodrivmedel

Produktionskapacitet för anläggningar i drift är cirka 12 TWh per år. Kapaciteten för anläggningar under byggnad är cirka 3 TWh och för planerade anläggningar netto 36 TWh per år. Sammanlagt ger detta en nettokapacitet på drygt 50 TWh för produktion av flytande biodrivmedel i anläggningar som är i drift, under byggnad och planerade fram till cirka 2025. Fler anläggningar tillverkar råvara för raffinaderier, till exempel Sunpine och Pyrocell som tillverkar råtalldiesel respektive pyrolysolja för Preem.

Biogas för fordonsdrift

Produktion av biogas för fordonsdrift redovisar vi i en separat lista. I Sverige var produktionen cirka 1,3 TWh 2018. Tre anläggningar för flytande biogas håller på att byggas med en kapacitet på 210 GWh. Sex anläggningar finns på listan över planerade anläggningar i Sverige. De får en kapacitet på 320 GWh.

I Norge har vi hittat en planerad anläggning på 125 GWh, i Finland en på 60 GWh. Totalt planerade anläggningar som kan ge 505 GWh biogas för fordonsdrift. I Danmark* tillverkas ungefär 2 TWh biogas med biometankvalitet under 2018. En del används för fordonsdrift och en del till uppvärmning och industriprocesser. Ungefär 1,1 TWh exporterade till Sverige 2018. Produktionen av biometan i Danmark väntas fördubblas till cirka 4 TWh omkring 2023.

Under 2018 var produktionen av biometan i Norden cirka 3,6 TWh, Totalt kan biogasproduktion för fordonsdrift i Norden öka till drygt 6 TWh omkring 2023.

 

* Vi listar inte biogasanläggningar i Danmark

Vi använder oss av cookies. Läs mer