Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

ED95 för tunga transporter lever vidare men skattefrågan avgörande för framtiden

EthaDrive ombildades för ett år sedan till ett tvåårigt innovationskluster med demonstration av tio nya Scanialastbilar för tunga långdistanstransporter. Här följer en uppdatering av läget i projektet som är mitt i genomförandefasen. Men först en tillbakablick.

EthaDrive
I oktober tog Postnord emot två ED95-lastbilar från Scania. Deltagare i samband med överlämningen av nycklarna. Första raden från vänster: Hans Ankergård, Postnord, Daniel Johansson, Stadium, Henrik Dahlsson, Scania, Henrik Boding, Postnord, Magnus Claesson, Scania, Jana Thomas, Lantmännen Agroetanol. Andra raden från vänster: Peter Henriksson, EthaDrive, Emil Sjödin, Scania, Fredrik Lundström, Scania, Jörgen Hollertz, Postnord. Bakre raden (i höjd med bilarna) från vänster: Christer Jacobson, Postnord, Roger Sahlin, Postnord, Jan-Erik Andersson, Lantmännen Agroetanol, Jinni Skoog, Scania, Jörgen Vickman, Postnord, Christian Westerdahl, Postnord.

Hösten 2016, i samband med att arla tog emot 17 fordon för ED95, hade Scanias projektledare en förhoppning om att få ut 300 lastbilar för ED95 på marknaden inom fem år. Men det under många år kortsiktiga regelverket för beskattning av drivmedel, med endast ett eller två års framförhållning, har blivit ett effektivt sätt att skapa osäkerhet bland åkerier som är intresserade av att investera i fordon för fossilfria transporter. De högt ställda förhoppningarna har inte infriats.

Nystart med innovationskluster

Med EthaDrive innovationskluster för etanol vill man öka intresset och skapa marknadsmässiga förutsättningar för ED95. Möjligheten att starta ett innovationskluster för att utveckla ED95 inom tunga transporter identifierades av Fossilfritt Sverige som en del av en färdplan och som en av flera innovationsarenor för att kommersialisera lösningar för fossilfria transporter. Begreppet innovationsarenor ändrades senare till innovationskluster. Regeringen finansierar ett innovationskluster för ED95 och ett för biogas i tunga transporter, Drive-LBG. Innovationsklustret för ED95 kallas EthaDrive och ingår i det större samarbetet Etha-projektet, ett mångårigt samarbete mellan Scania, Lantmännen Agroetanol och Sekab. EthaDrive-klustret stöttas av staten via Energimyndigheten samt Norrköpings kommun och via medfinansiering av deltagande parter.

Lång erfarenhet

Sedan 2010 kör Kyl & Frysexpressen lastbilar med ED95 och Arla har gjort det sedan 2015. Berglunds Åkeri i Eskilstuna och Axfood använder också sedan tidigare lastbilar som går på ED95. Redan i slutet av 1980-talet började bussar i Stockholm köra med Scanias motorer och ED95 i tanken. Tekniken och erfarenheterna har funnits i decennier men det kommersiella genombrottet inom tunga transporter har uteblivit.

Lång födslovånda

– Efter en lång födslovånda startade EthaDrive-klustret i oktober 2019 och kommer att pågå under två år till och med 2021. Det har flyttats fram i tiden på grund av att det tog lång tid i ansökansprocessen, säger Peter Henriksson som är projektledare för EthaDrive.

Tiotal fordon

Under andra halvåret 2020 kommer ett tio-tal lastbilar från Scania att överlämnas till användare som deltar i den del av EthaDrive som kallas fordonsdemonstrationen. De andra delarna gäller utbyggnad av tank-infrastruktur, utveckling av ED95-bränslet samt kommunikation av erfarenheter och data kring projektet.

Det blev inte så många fordon som vi först planerat. En orsak var att startpunkten för projektet försenades beroende på en stor osäkerhet kring skattebefrielse för etanol. Vi fick besked väldigt sent om att det blir skattebefrielse även nästa år. Det är klart att det påverkar, säger Peter Henriksson.

Litet projekt

Projektets budget har blivit mindre än tänkt eftersom finansiering av tankinfrastruktur för ED95 sker via Klimatklivet istället för EthaDrive-klustret.

Vi hade mycket större ambitioner initialt men det blev tio fordon. Om vi jämför med DriveLBG är vi en lilleputt, de har en mycket större budget, fler fordon och fler tankställen. De här klustren är olika stora eftersom problembilden skiljer sig åt. När det gäller biogas handlar det mycket mer om att få dyr infrastruktur på plats och att få fordon i trafik.

– Innovationsklustret EthaDrive handlar mer om att visa hur det går till, vad det kostar och om att släcka fördomar om ED95 och tunga lastbilar, säger Peter Henriksson. Dessutom har regeringen sökt och fått klartecken från EU-kommissionen om skattebefrielse för biogas fram till sista december 2030 medan ED95 är skattebefriat till och med sista
december 2021.

Fler upplevda risker

Peter Henriksson lyfter fram den stora resursbas som finns för att tillverka etanol som en viktig grund för att satsa på ED95 för fossilfria transporter. Teknik för produktion av etanol och teknik för motorer är utvecklad och en etanollastbil är inte dyrare i inköp än en dieseldriven lastbil. EthaDrive handlar om att kommersialisera en befintlig teknik och ta tillvara en möjlighet till fossilfria transporter.

– Men åkaren upplever en högre risk med ED95 eftersom lastbilen bara går att köra på ED95. Etanol har ett mer varierande pris som styrs av andra parametrar än dieselpriset och det ses som en risk. Etanolfordon har historiskt haft ett högre servicebehov. I en del av projektet ska vi visa vad servicekostnaden egentligen är. Den är nog betydligt lägre än förväntningarna, säger Peter Henriksson.

Skifte i intresse

Peter ser ett skifte i intresset på marknaden för ED95 de senaste åren.

– Jag jobbar i många sammanhang med både köpare och säljare av transporter samt med fossilfria transporter. Det stora skiftet de senaste åren är att stora transportköpare sätter upp målsättningar och ser på sig själva som en del i att realisera de klimatmål som riksdagen har satt upp. Det gör att det finns ett intresse för alla typer av alternativa drivmedel just nu. Sedan varierar det vilken väg aktörerna väljer.

Många upplever att det är svårt att få en överblick i olika drivmedels fördelar och nackdelar. HVO kan verka som ett väldigt bra alternativ. Men med den reduktionsplikt som vi nu har med en brist på marknaden och brist på hållbart producerad HVO och en kamp om resurserna inser allt fler att de inte ska lägga alla ägg i samma korg.

– Fler vill lära sig mer och bygga en bredare drivmedelskorg under de närmaste åren. Det är både insikten om komplexiteten och om den ökade efterfrågan för HVO som påverkar aktörerna.

Minskad risk

Konkret i EthaDrive erbjuds åkarna ett leasingavtal som begränsar risken för den enskilda åkaren att äga ett fordon med osäkert andrahandsvärde. Risken beror väldigt mycket på skattefrågan och osäkerheten kring utvecklingen av bränslepriset.

– Även om vi kan hävda att risken inte är stor så upplevs den som stor. Då blir det enklare för åkaren att välja något annat, säger Peter Henriksson.

Fler deltagare

EthaDrive är officiellt stängt för fler deltagare men det finns en potential att få fler bilar i trafik. EthaDrive lever ett år till men Etha-samarbetet mellan Scania, Lantmännen Agroetanol och Sekab kommer att fortsätta leva även efter det.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 6 – 2020. Alla e-tidningar hittar du här

Fakta

Deltagande åkerier

Lundstams Återvinning, Östersund

Renall, Norrköping

Kyl- och Frysexpressen Nord AB, Umeå

Åkes Fjärr & Lokaltransport, Karlstad

Foria, Södertälje

PostNord, Stockholm

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy