Alla ämnen
Fjärrvärme

Effektivare och renare fjärrvärme med ny modern biobränsleanläggning

Effektivare och renare fjärrvärme med ny modern biobränsleanläggning
Anläggningen använder restprodukter från skogsindustri i form av bark, träflis, toppar och grenar. Pannan har en effekt på 6 MW och rökgaskondensor på 1,5 MW. Foto: Maria G Nilsson

En helt ny fjärrvärmeanläggning har byggts och startats i Edsbyn i Ovanåkers kommun i sydvästra Hälsingland. Den nya anläggningen ersätter en äldre och ska säkra leveransen av fjärrvärme, ge en effektivare verksamhet och en högre verkningsgrad.

Ett fel inträffade

Du är inloggad som prenumerant på Bioenergitidningen, men nånting är fel.

På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till och mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.
Bioenergitidningen premium

Vill du läsa hela artikeln?

Endast inloggade betalande prenumeranter kan läsa allt innehåll på bioenergitidningen.se
Som prenumerant får du:
  • Magasinet Bioenergi med sex nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
  • E-tidningen Bioenergi med sex nummer per år
  • Mycket mer ...

Efter en intrimningsperiod av den moderna biopannan togs den i drift i december 2023.

Hösten 2021 togs beslutet att investera i en helt ny fjärrvärmeanläggning i Edsbyn, där Solör Bioenergi sedan tidigare har verksamhet. Beslutet föregicks av flera års planeringsarbete.

Den befintliga pannan från 1977 behövde ersättas med en modern biopanna. I förarbetet ingick bland annat att finna den mest lämpliga placeringen av den nya anläggningen, där Solör Bioenergi har hittat en bra lösning tillsammans med Ovanåkers kommun.

Säkrar leveransen av fjärrvärme

Byggnationen påbörjades under 2022 och den äldre pannan ersatts av den nya anläggningen som förutom panna och bränslelager även har plats för kontor och personalutrymmen.

Johan Nåbo, projektchef
på Solör Bioenergi. Foto: Solör Bioenergi

– Satsningen i Edsbyn är på närmare 100 miljoner kronor och tryggar fjärrvärmeleveransen långsiktigt. Med denna moderna panna får vi ut mer värme per kubikmeter biobränsle än tidigare, säger Johan Nåbo, projektchef på Solör Bioenergi.

I anläggningen används fuktiga biobränslen, främst restprodukter från närliggande skogsindustri i form av bark, träflis, toppar och grenar. Den moderna pannan har en effekt på 6 MW och rökgaskondensor på 1,5 MW. Anläggningen är utrustad med den senaste reningstekniken för minimal påverkan på miljön.

– Vi är stolta över satsningen i Edsbyn och ser nu fram mot att fortsätta ge våra kunder en trygg värmeleverans med en modern anläggning rustad för framtiden, säger Henrik Frohm, regionchef inom Nordost på Solör Bioenergi.

Solör Bioenergi levererar sedan tidigare fjärrvärme till större industrier, en industripark, kontor, badhus, flerfamiljshus och villor i Edsbyn. Totalt uppgår leveransen till cirka 38 GWh per år.

Många fördelar med ny anläggning

Johan Nåbo på Solör Bioenergi berättar mer om sina erfarenheter av projektet.

– Innan hade vi två äldre värmeverk och där den ena pannan, som byggdes 1977, från början var anpassad för en spånskiveindustri som behövde energi i form av ånga. Den pannan var inte anpassad för vår verksamhet. Det var en orsak till att vi valde att ersätta den med en ny effektivare anläggning. Den nya anläggningen har högre verkningsgrad, kräver mindre personal, och ger mindre utsläpp. Vi kan även använda fler sorters biobränsle, förklarar Johan Nåbo.

Den tekniska livslängden för den gamla anläggningen började närma sig slutet och krav på bättre rökgasrening enligt det så kallade MCP-kraven, påverkade också beslutat att bygga nytt.

Den nya anläggningen har en bättre rening och lägre utsläpp till luft och vatten. Foto: Maria G Nilsson

Investeringen för Solör Bioenergi på cirka 100 miljoner kronor, kan tyckas vara en ganska hög investering?

– Det beror på att vi har etablerat oss på en helt ny plats med allt vad det innebär. Det är inte bara en ny panna utan det är flera nya delar som behövs som till exempel en ny huvudkulvert, en ny bränsleplan och nytt staket runt anläggningen, säger Johan Nåbo och berättar vidare:

– Vi har även byggt ett nytt kontor till våra personal med runt fyra egna anställda som sköter våra verksamheter med totalt fyra panncentraler i Edsbyn och i Alfta.

Lång förberedelse

Arbete med att förbereda anläggningen har pågått under lång tid. Det har handlat om att hitta rätt plats att bygga på och bestämma vilken typ av bränsle som ska användas och storlek på pannan.

– Vi har haft ett väldigt bra samarbete med Ovanåkers kommun och hittade en plats som båda parter är nöjda med. Beslutat att börja bygga togs i oktober 2021. Projektet har rullat på bra, men vi visste innan vi började bygga det skulle bli en utmaning med markförhållanden. Vi fick gräva bort stora mängder massor och fylla på med nytt material, säger Johan Nåbo.

Foto: Maria G Nilsson

Saxwerk har levererat processdelar

Solör Bioenergi har själva handlar upp markarbeten och byggnaden medan Saxwerk har haft ansvar för processdelarna.

– Jag tycker att Saxwerk har gjort ett väldigt bra arbete under projekteringsfasen, något som har genomsyrat hela projektet. Det har varit ordning och reda från början vilket gjort att det blivit bra flyt genom hela projektet, menar Johan Nåbo.

Modern anläggning

– Den nya anläggningen är modern och uppfyller de höga och ökande miljökrav som kommer både från kunder och myndigheter. Det ger oss större utmaningar för att klara kraven. För denna anläggning är det framförallt krav på låga utsläpp till vatten som varit utmanande, , berättar Johan Nåbo.

– Behovet av en avancerad och kostsam vattenrening är något vi ser i flera mindre anläggningar där vi använder fuktiga bränslen i kombination med rökgaskondensering.

Fakta

Fakta om anläggningen

Anläggningen använder skogsbränslen som bark och flis med fukthalt på cirka 55 procent. Pannan kommer att gå som baslastpanna och användas en ganska stor del av året.

Biobränsle lagras i stackar utanför anläggningen. En stor bränsleficka fylls på med bränsle med hjälp av en hjullastare. Bränslet matas vidare till förbränningsugnen från Saxwerk och de heta gaserna leds in i en stående hetvattenpanna som VEÅ har levererat.

Efter det renas rökgaserna med ett elfilter och en rökgaskondensor båda levererade av Scheuch. Fläktar har levererats av Fläktgruppen. Styrsystemet har Ipar levererat och elinstallation har utförts av Elvida.

Turbulent period

Bioenergi frågade Tomas Wendt, på Saxwerk som levererat anläggningen i Edsbyn, vilka utmaningar han har sett under projektet. Saxwerks del av ordersumman var cirka 35 miljoner kronor.

Det är två saker som Tomas Wendt lyfter fram som har varit speciellt med projektet för Saxwerks del. Den första delen är kostnadsökningar på grund av kriget.

– Saxwerk fick den formella beställning i slutet av 2021. Rysslands anfallskrig mot Ukraina medförde bland annat ökade stålpriser och priset för euron gick i taket. Det har uppstod stora utmaningar för Saxwerk. Att leveranstiden skulle bli lång var känt tidigt och vi hade möjlighet att hantera det i avtalet. Även valutakursändringar kunde vi hantera i avtalet Men de ökade stålpriserna var svårt att förutse och gardera sig mot, säger Tomas Wendt och fortsätter:

– Efter att vi tecknat avtal med Solör Bioenergi gjorde vi först ingenting. Vi tecknade inga avtal med någon underleverantör förrän efter ett år. När kriget bröt ut var allting fruktansvärt oroligt, därför tog vi beslutet att sitta lugnt i båten. Vi sköt på alla avtalsskrivningar tills läget blev mer stabilt, och det var ett bra beslut. Det lugnade ner sig med de värsta prisökningarna, även stålpriserna gick ju någorlunda åt rätt håll, men en del av prisökningarna har Saxwerk fått svälja, säger Tomas Wendt.

Det nya värmeverket byggdes på en ny plats. Nya personalutrymmen och kontor byggdes också på platsen. Foto: Maria G Nilsson

Färdiga moduler

Den andra delen gäller Saxverks arbetssätt inom företaget. Pannstorleken i Edsbyn är relativt liten för Saxwerk.

– Vi har normalt sett svårt att konkurrera när det gäller anläggningar i denna storlek, omkring sex megawatt, säger Tomas Wendt.

Normalt sett bygger Saxwerk lite större pannor.

– Men i detta projekt har Saxwerk tagit fram ett koncept för att leverera anläggningen som ett modulsystem. Ugn och panndelar levererades som färdiga moduler till Edsbyn. Det kortade ner montagetiden ordentligt.

– Exakt samma modulkoncept använder vi nu i en annan leverans till Kalix Värmeverk och längre fram i en leverans till Rundvirke AB i Marmaverken. Projektet i Edsbyn har varit bra för Saxverk eftersom vi har tagit fram ett nytt ett modulkoncept anpassat för anläggningar i den här, för oss något mindre storleken, Avslutar Tomas Wendt.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy