Alla ämnen
Bränslehantering

Effektivare sönderdelning för CEAB i Avesta med ny modern kross

Efterfrågan på tjänster för sönderdelning har ökat och CEAB i Avesta har därför investerat i en ny modern kross, Doppstadt Inventhor Type 9 från OP System, och delar här med sig av sina erfarenheter hittills av maskinen.

Efterfrågan på uppdrag för sönderdelning har ökat, därför behövde CEAB investera i en tredje sönderdelningsmaskin.
Efterfrågan på uppdrag för sönderdelning har ökat, därför behövde CEAB investera i en tredje sönderdelningsmaskin. Efterfrågan på uppdrag för sönderdelning har ökat, därför behövde CEAB investera i en tredje sönderdelningsmaskin.

Återvinningsföretaget CEAB är ett dotterbolag till åkeriet Ernst Express med bas i Avesta. CEAB har en egen återvinningsanläggning i Avesta och bedriver verksamhet i Mälardalen, Dalarna och Gästrikland. Företaget har tre krossar och en stjärnsikt. Verksamheten är inriktad på bränsleförädling och sysselsätter sju personer.

– CEAB är en gren av Ernst Express som är väldigt viktig eftersom verksamheten genererar transporter vilket är vår kärnverksamhet, förklarar Roger Blom, vd i både CEAB och Ernst Express.

Använder biodrivmedel i krossarna

CEAB förädlar avfall och biobränslen med sina sönderdelnings- och sorteringsmaskiner och krossar returträ, grot och brännbart avfall från återvinningsstationer. I siktverket kör företaget även städbark. CEABs tre krossar är utrustade med moderna Euro 4-dieselmotorer, vilket innebär högsta miljöklassning för motorerna. De drivs helt med biodrivmedel.

Det är lite ovanligt, men våra kunder ställer höga krav på förnybart drivmedel och det tycker vi är bra. Våra två största uppdragsgivare är Falu Energi & Vatten och Borlänge Energi. På deras återvinningsanläggningar arbetar vi året runt med att krossa material. Vi har också flera andra återvinningsföretag som uppdragsgivare, säger Roger Blom.

Nya Inventhor

För att hantera materialet till och från de tre krossarna och sikten använder CEAB moderna lastmaskiner och materialhanterare, också de utrustade med Euro 4-motorer. Även dessa maskiner går på förnybart biodrivmedel i enlighet med beställarnas krav. Det ger en något högre produktionskostnad jämfört med att använda fossilt drivmedel som vid användning i arbetsmaskiner har en subvention i form av en reducerad drivmedelsskatt.

– Vi har valt att hålla oss med toppmodern utrustning och har senast investerat i en Doppstadt Inventhor Type 9. Den är materialflexibel och vi räknar med att kunna köra alla materialslag vi jobbar med i en och samma maskin. En andra orsak till valet av Inventhor är maskinens höga kapacitet. Ett tredje skäl till valet är de många nya funktionerna som ökar maskinens driftsäkerhet, säger Roger Blom.

Service viktigt

– Vi har valt OP System som leverantör, med krossar från Doppstadt och materialhanterare från Sennerbogen, för att vi tycker att vi får en hög servicegrad med OP System. Företaget har en servicebas i Malmköping som vi passerar med våra lastbilar varje dag. Om vi behöver reservdelar snabbt kan vi stanna till och ta med dem hem till Avesta på en gång. Om det är något som är viktigt i sönderdelningsverksamhet så är det bra service, säger Roger Blom.

Ökad efterfrågan

CEAB behövde investera i en tredje sönderdelningsmaskin eftersom efterfrågan på uppdrag för sönderdelning har vuxit de senaste åren och fortsätter att växa.

– Det är ett resultat av att vi har en hög servicegrad gentemot våra kunder. Vi kommer när vi lovar och vi har mycket serviceinriktad, produktiv personal som kan hantera maskinerna på rätt sätt. Vi räknar med att öka omsättningen med tre miljoner i år i till drygt 36 miljoner kronor. Vi har inte slagit oss till ro utan siktar på att fortsätta växa organiskt. Det finns många stora uppdrag i Mälardalen som är intressanta. Volymerna som går till återvinningsanläggningar ökar också på de flesta platser. Vi konsumerar mer och det genererar allt mer material till energiåtervinning, säger Roger Blom.

Val av maskiner

CEAB har kört nya Inventhor Type 9 sedan i början av oktober. Den har bland annat sönderdelat brännbart material i Borlänge och Falun samt sönderdelat returträ i Falun. CEAB har sedan många år använt Doppstadt DZ 750 kombikross. Det är en kombinerad långsamtgående kross och höghastighetskross i samma maskin. Den tredje sönderdelningsmaskinen som CEAB använder är en Doppstadt DW3060 långsamtgående kross som används i kombination med en sikt och ett returband. Övergrovt material siktas ut, leds tillbaka och krossas igen tills det har en storlek som klarar fraktionskravet, till exempel max 150 mm.

– I Inventhor Type 9 är på sätt och viss en förfinad version av DW3060, även om det är en helt ny maskin. Det är en långsamtgående kross med vals och motstål, men maskinen har mängder av funktioner och finesser som inte funnits tidigare. Det ger en finare och jämnare kvalitet på bränslet, en högre produktivitet och maskinen är mer användarvänligt och enklare att serva, säger Micke Svedberg, maskinförare på CEAB.

Positiva erfarenheter

På Inventhor kan krossens hastighet varieras och motstålets position kan ställas in precist med hjälp av elektronik och hydraulik via en display.

Det fungerar väldigt bra och ger en jämnare och finare kvalitet på bränslet. På äldre långsamtgående krossar är hastigheten fast och inställningar görs mekaniskt. Det tar längre tid att ändra och blir inte lika
precist, förklarar Micke Svedberg.

En annan finess är ett långt utmatningsband som gör att det färdiga bränslet kan fördelas över en större yta innan maskinen behöver flyttas. Den kan köras i längre sammanhängande stunder vilket ger högre tillgänglighet. Maskinen är också mer servicevänlig genom att det går att fälla ut ena sidan på maskinen för att komma åt delar som kan behöva bytas eller servas på något sätt.

– Det ger en behagligare arbetssituation när vi kan komma åt att serva maskinen från marknivå istället för att stå uppe på en hög maskin, konstaterar Micke Svedberg.

Infriat förväntningarna

– Inledningsvis verkar de förväntningar som vi har haft ha infriats. Men det är för tidigt att säga exakt hur mycket effektivare maskinen är eftersom vi inte har hunnit göra några mätningar ännu. Nu är vi fokuserade på att producera så mycket som möjligt hos våra kunder eftersom uppvärmningssäsongen har startat. Alla våra kunder har lagrat mycket material och har ont om plats vid sina lager, de vill att vi ska sönderdela och producera bränsle. Vi kommer att börja mäta mer när läget lugnat sig något, säger Micke Svedberg. 


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 6 – 2018 – Här finns den som e-tidning

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy