Alla ämnen
Biokraft

Eleffekt en bristvara – större nyanslutningar kan få vänta

Eleffekt en bristvara – större nyanslutningar kan få vänta

Eleffektbehovet i Skåne ökar i takt med att regionen växer och elektrifieras. Samtidigt är överföringskapaciteten in till lokala nät begränsad och nu påbörjar Öresundskraft en särskild hantering av större anslutningar.

Begränsad överföringskapacitet från stam- och regionnäten gör att eleffekt blivit en begränsad resurs i Öresundskrafts nätområde. Därför inför man en särskild hantering av storskaliga anslutningar. Detta gäller företag som vill nyetablera sig eller som vill expandera en befintlig anslutning.

Särskild hantering innebär att alla storskaliga nyanslutningar eller utökningar kommer att utvärderas med hänsyn till vilket extra effektuttag de medför i elsystemet under höglasttimmar. Anslutningar med en så kallad ofördelaktig lastkurva kan komma att placeras i anslutningskö och därmed få vänta på sin anslutning.

Eleffekt en begränsad resurs

– Vår utgångspunkt är att alla som vill anslutas ska anslutas. Men just nu befinner vi oss i en situation där elektrisk effekt har blivit en begränsad resurs och då måste vi hantera användningen med omtanke och förstånd. Det säger Nicky Alfredsson, produktansvarig elnät på Öresundskraft.

– Samtidigt är det viktigt att understryka att risken för ett alltför stort effektuttag är begränsad till vissa timmar, till exempel vindstilla vinterdagar när det har varit kallt länge.

Så varför är tillgången till eleffekt begränsad?

– Av flera skäl. Begränsad överföringskapacitet från regionnäten, för lite planerbar produktion i Skåne som är en expansiv region och ökad elektrifiering. Allt detta gör att eleffekt blir en begränsad resurs som vi måste vi börja hushålla med.

Företag som eventuellt placeras i anslutningskö kommer att erbjudas rådgivning om alternativa lösningar. Öresundskraft jobbar också aktivt för ökad tillgång från överliggande nät, mer planerbar produktion, energilager och annat för att säkra tillgången på eleffekt, bland annat inom ramen för Skånes effektkommission.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy