Alla ämnen
Skogsbränsle

En bransch med det rätta virket

Samtidigt som företag investerar dalar ungas intresse för skogen. Men med en palett av åtgärder står såväl Sveaskog som branschen redo att försöka vända utvecklingen.

skogskolan Sveaskog

Den svenska skogen sysselsätter tusentals personer. Det är skogsentreprenörer, forskare, skogsmaskinförare, jägmästare, planerare, skogsrådgivare, skogsbrukstekniker, skogsvårdare men också ”icke skogliga” funktioner som jurister, ekonomer, it-tekniker och lantmästare, för att nämna några exempel.

Och närmare 85 procent är män, trots att det idag är mer än traditionella yrken som behövs i skogsarbetet. Men unga människor idag väljer i första hand andra yrkesbanor än den skogliga. Allt färre vill ha skogen som sin arbetsplats. Den breda och självklara anknytningen till skogsbruk finns inte längre i samhället.

Skogliga yrken är spännande yrken

– Lite märkligt egentligen, tycker Fredrik Bergström på Sveaskog. Här finns spännande yrken på hög teknisk nivå som erbjuder både frihet och variation. Man arbetar ofta utomhus inom en näring med koppling till miljö och hållbarhet, allt faktorer som borde locka många fler, både killar och tjejer.

Fredrik Bergström arbetar med HR-frågor inom Sveaskog. Han ansvarar bland annat för kontakterna med skogliga utbildningar från gymnasiet upp till högskolan och sitter med i programråd där utbildningarnas innehåll stakas ut.

– Vi märker absolut av en betydande nedgång i antalet sökande, konstaterar han.

Lekhyttan Sveaskog
Lekhyttan Lekhyttan Sveaskog

Utmaningar att rekrytera personal

För Sveaskogs del syns i nuläget inte några tecken på att det blivit svårare att rekrytera personal. Men för branschen som helhet ser framtiden osäker ut. Förutom ett minskat antal sökande till utbildningar på alla nivåer, förväntas under de närmaste fem till tio åren stora pensionsavgångar.

– Arbetsförmedlingen har bland annat identifierat maskinförare i skogen som ett framtida bristyrke, säger Fredrik Bergström.

Åtgärder ska öka intresset för skogen

För att inte hamna i en situation med akut brist på personal har såväl skogsnäringen gemensamt som enskilda skogsföretag tagit fram en serie olika kampanjer och åtgärder för att öka intresset för skogen som arbetsplats.

Ett exempel är Skogen i Skolan som sedan 1973 arbetar med att i ett samarbete mellan skola och skogsnäring och med skogen som klassrum öka kunskapen, intresset och förståelsen för skog och skogsbruk, inte minst bland flickor.

Ett annat exempel är Mera Skog i Västerbotten, där företag och organisationer med skogen som gemensam nämnare anordnar aktiviteter för elever i årskurs åtta inför deras val till gymnasiet.

Läs mer

Fakta

Älska skog

  • Projektet Älska Skog bygger på arbetsmodellen Unga spekulerar där grundskoleelever får möta personer från akademin, näringsliv, politiken och olika organisationer för att få möjlighet påverka sin omgivning och sin framtid. I projekten jobbar eleverna med utmaningar och uppdrag utifrån definierade teman.
  • Älska Skog ingår i ett större projekt med fokus på den svenska skogen. Projektet har hittills omfattat nya skolprogram, lärarfortbildningar, uppdateringar i Universeums utställning och ett antal föreläsningar.
  • Förutom Sveaskog har Svenska FSC, Södra skogsägarna, Svenska kyrkan, Göteborgs miljövetenskapliga centrum och Skogssällskapet varit partner till Älska Skog.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy