Alla ämnen
Krönika

En trygghet i kristider

En trygghet i kristider
På bilden: Gustav Boethius, kraftvärmesansvarig på Svebio.

Den 21-22 november arrangerar Svebio den Stora biokraft- och värmekonferensen i Karlstad. Årets tema: ökad biokraft och biovärme för Sveriges energiberedskap, blev ett naturligt fokusområde.

Men temat ska även läsas som en uppmaning till Sveriges beslutsfattare att göra just detta: öka användandet av Sveriges mest närodlade och okomplicerade energislag. En slogan för en sund energipolitik i orostider.

Bioenergin har alltid varit en trygghet för Sverige. På konferensen kommer vi få höra hur den värmde Sverige under beredskapsåren när andra försörjningslinor stördes av krig i vår omvärld, och hur biokraften och biovärmen idag stöttar och avlastar Sveriges ansträngda elsystem.

Dess naturliga trygghetsfördel genom att finnas nära energimarknadens tyngdpunkt gäller än idag, och förmågan att kunna lagras är närmast ovärderlig för landets energiberedskap som just nu är under uppbyggnad. Hur det går med detta arbete kommer vi få höra mer om i Karlstad, som är Sveriges kompetenscentrum för samhällssäkerhet.

Minskat sitt fossilberoende

Jag är ny på Svebio och för mig har det varit särskilt kul att se svenska företag minska sitt fossilberoende och sin exponering mot den pågående gaskrisen med hjälp av hållbara och trygga energilösningar inom flis och pellets.

Exempelvis bidrar bioenergin till att stärka Sveriges livsmedelsproduktion – extremt viktigt i kristider – vilket våra kollegor inom mejeribranschen kommer att berätta om på konferensen.

Hjälper våra grannar

Vidare hjälper bioenergin våra grannar i resten av Europa att minska sitt beroende av den ryska fossilexporten. Den bioeldade fjärrvärmen i Baltikum är en framgångssaga, och en utbyggnad av biokraft i bland annat Tyskland stöttar näringslivets avvänjande av en osund fokus på fossil gas.

Det är tydligt att Europa har en lång väg kvar innan det riskfyllda fossilberoendet bryts, men här är en ökad bioenergi ett steg i rätt riktning.

Den fråga som nu är på tapeten är om bioenergin har hjälpt till för mycket, och om vi riskerar få en brist på biobränslen den kommande vintern. Har vi ett problem, och hur ska det i så fall hanteras? Ska särskilda krav kring bränslelagring införas, eller kan osäkerheterna lösas på andra sätt? Även detta ska vi diskutera.

Biobränsle till alla

På Svebio menar vi att biobränslena till syvende och sist räcker åt alla. Det svenska skogsbruket har en outnyttjad potential mellan 60 – 100 TWh per år i form av avverkningsrester – en volym som är jämförbar med transportsektorns årliga förbrukning (79 TWh enligt senaste Energiläget i siffror).

Detta är hållbara, närodlade och okomplicerade bränslen som finns tillgängliga inom rikets gränser – en uppenbar försörjningstrygghetslösning. Det som tyvärr ofta saknas är god planering kring uppköp, samt en större vilja att investera i och bygga ut insamlingslogistiken.

Bioenergin är inte samma just-in-time-system som en del aktörer har blivit vana vid, utan här krävs viss framförhållning och långsiktighet för att trygga de egna energibehoven.

Som synes finns det mycket att tala om på årets upplaga av Stora biokraft- och värmekonferensen. Hoppas vi ses där!

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy