Alla ämnen
Teknik & Utrustning

ENA Energi investerar 40 miljoner i ett nytt filter för rökgasrening

Det gamla elfiltret behövde renoveras eller bytas. Elfiltret väntades få svårt att klara kommande utsläppskrav. Dessa var huvudskälen till bytet av reningsutrustning i Enköping.

Vid årsskiftet 2019/2020 gick ENA Energi ut med en offentlig upphandling för att förnya rökgasreningen till sin 80 MW-panna vid kraftvärmeverket i Enköping. ITK Envifront i Växjö fick uppdraget att leverera den nya rökgasreningen.

Bild1_ITK_Enköping
De två nya filtren är på plats där elfiltret stod tidigare. Tre av väggarna i elfiltret behölls.

– Det befintliga elfiltret började bli till åren och emissionplåtarna inne i filtret som askan binds mot började blir spruckna och vi såg framför oss en omfattande renovering om vi skulle fortsätta använda elfiltret. Vi såg också att kommande utsläppskrav skulle bli en utmaning, förklarar Erik Holmén, produktionschef på ENA Energi.

Ineffektiv rening

Ett tredje skäl till att byta utrustning var att rökgaskylaren fått fungera som del av rökgasreningen och tagit bort surgörande ämnen.

– Rökgaskylaren var inte gjord för det från början även om vi har modifierat den. Det har medfört en kraftig dosering av lut och vi har fått en stor mängd salter som restprodukt. Vi kom fram till att om vi installerar ett slangfilter kan vi rena mycket av surgörande ämnen i slangfiltret. Då får rökgaskylaren en förlängd livslängd och lägre underhållskostnad, säger Erik Holmén.

Valde slangfilter

Slangfilter ger också en större möjlighet att klara kommande gränsvärden som väntas gälla från 2022 enligt BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar (LCP) och avfallsförbränningsanläggningar. Slang-filter är även bättre på att ta hand om de minsta partiklarna som kallas PM10. Ett elfilter släpper igenom mer av dessa.

Vi ville uppnå bättre reningsmöjligheter och skona befintliga delar med ett slangfilter.

Val av leverantör

– Det som avgjorde att vi valde ITK Envifront som leverantör var att de lämnade lägst pris för jämförbara förhållanden. Investeringsbudgeten var på 40 miljoner kronor. I den budgeten ingår också rivning av det gamla elfiltret. Vi sparade tre väggar i elfiltret eftersom filterväggarna är en del av husets väggar. Det nya filtret byggs inne i det gamla, berättar Erik Holmén.

Erik Holmén
– Det befintliga elfiltret började bli till åren och vi valde att ersätta det med två nya slangfilter, säger Erik Holmén, produktionschef på ENA Energi.

Besvärlig rivning

– Vi började riva veckan före midsommar. Det var 25–30 grader varmt, men där vi rev blev det som en gryta med temperaturer på 35–40 grader. Det blåste kraftigt vilket gjorde det besvärligt att lyfta ut de gamla stora plåtarna som var som stora segel i vinden. Vi fick börja tidigt på morgonen och sluta vid tio på förmiddagen för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt, säger Erik Holmén.

Oplanerad händelse

Det uppstod en oplanerad händelse vid driftsättningen kopplat till vädring av pannkretsen. När pannan startas ska hela rökgasvolymen i pannan och i filter vädras ut för att få bort eventuell oförbränd kolmonoxid som kan finnas kvar och som kan börja brinna eller explodera när pannan tänds. Problemen bestod i att mätförfarandet i rökgasreningsdelen och i vårt befintliga system inte synkade fullt ut. Det gjorde att vi inte kunde komma igång med pannan som tänkt, med det har vi löst. Nu är anläggningen i provdrift och det fungerar rätt bra så här långt. Vi kommer att göra prestandaprov lite längre fram i november. Utsläppsvärdena har sett bra ut hittills och vi ser ut att kunna uppfylla kraven, avslutar Erik Holmén.

Kort leveranstid

Freddie Edqvist, försäljningschef på ITK Envifront delar med sig av sina erfarenheter från projektet.

ENA Energi önskade att slangfiltret skulle installeras under sommaruppehållet. Det innebar en leveranstid på mindre än sex månader. Vi hade både konstruktionskapacitet och kapacitet hos våra underleverantörer och verkstäder. Vi kände att vi skulle klara det och att det var en bra chans för oss att utföra uppdraget, säger Freddie Edqvist på ITK Envifront.

Lågt energibehov viktigt

Priset var en viktig parameter vid upphandlingen. En annan väsentlig parameter var energiförbrukningen.

– Ofta får vi specificera hur mycket energi varje komponent drar och sedan görs en sammanvägd utvärdering. Energibehovet påverkade bedömningen både ur ett miljöperspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv. Det är viktigt att även hålla nere förbrukningen av andra medier, som till exempel tryckluft, förklarar Freddie Edqvist.

Freddie Edqvist
– Leveransen till Enköping är stor och viktig för oss. Vi har bra produkter för kraft- och värmeverk och ser att fler liknande projekt kan bli aktuella på andra håll, säger Freddie Edqvist, försäljnings-chef på ITK Envifront.

Sorbentlösning

Den tekniska lösningen för rökgasrening som ITK levererat är en sorbentlösning. Olika ämnen tillförs för att ta bort föroreningar som saltsyra, svavelsyra och svaveldioxider med mera. Det är en flexibel lösning eftersom det går att förändra mixen av tillsatser i rökgasen. Detta gör att anläggningen har bra förutsättningar att uppfylla framtida krav.

Emissionskrav för stoft från större pannor ligger normalt under 10 mg per normalkubikmeter. Med det reningssystemet som ENA Energi har köpt garanterar ITK mindre än 5 mg stoft per kubikmeter.

Två filter ersätter ett

Två parallella slangfilter ersätter det gamla elfiltret.

– Det gör att vi kan köra pannan på 70 procents effekt med endast ett filter i drift och samtidigt genomföra service och förebyggande underhåll på det andra filtret. Denna lösning ger dessutom lägre driftkostnader när anläggningen går på låglast under sommarsäsongen, genom att endast ett filter används, säger Freddie Edqvist.

Innovativ styrning ger lägre driftkostnad

– Filtret är ett jetpulsrensat slangfilter. Baserat på filtermotstånd rensas slangfiltret med tryckluft. Vi styr rensningen baserat på mätning av motståndet över filtret istället för att bara styra på ett differenstryck. Denna metod är innovativ och ger flera fördelar. Den minskar behovet av tryckluft och ökar livslängden på filtret tack vare att färre rensningar görs. Vi använder en kombination av att mäta differenstrycket och flödet över filtret samt använder flera andra parametrar och algoritmer för att beräkna filtermotståndet. Exakt hur det går till är vår hemlighet. Sammantaget ger metoden en lägre driftkostnad och en ökad livslängd på filtret. Det kan gå upp till fem år mellan byte av slangfilter, säger Freddie Edqvist.

Viktig leverans

– Leveransen till Enköping är stor och viktig för oss. Vi har bra produkter för kraft- och värmeverk och ser att fler liknande projekt kan bli aktuella på andra håll. I början såg det ut att bli ett utmanande projekt dels beroende på en kort leveranstid och dels för att vi var beroende av rivning som utförs av andra aktörer. Men jag tycker att projektet har gått enligt plan och när vi summerar projektet i slutet av hösten hoppas vi kunna konstatera att det har gått riktigt bra för alla inblandade, säger Freddie Edqvist.

ITK_Enköping
Delar av det gamla elfiltret lyftes ut och de nya slangfiltren lyftes in genom taket under sommaren.

Lokal tillverkning

Tillverkning av de komponenter i rökgasreningen som är skyddade av ITKs immateriella rättigheter sker hos leverantörer i närområdet kring Växjö. När det gäller kanalsystem och statiska komponenter importerar ITK ofta dessa delar.

Mycket att göra

ITK har vidtagit alla rekommenderade åtgärder för att minimera risken med covid-19 och vi har varit förskonade i vår verksamhet. Våra leveranser har fungerat som de ska, vi har inte haft problem varken med installationsfirmorna eller internt och har inte behövt permittera personal. Vi har mycket att göra och det är väldigt kul.

ITK jobbar inom flera branscher bland annat med ett projekt för processventilation till Volvos nya gjuteri i Skövde.

– Vi ser med tillförsikt på framtiden. Det finns fler projekt och fortsatt investeringsvilja både inom energibranschen och andra branscher när det gäller rökgasrening och processventilation, avslutar Freddie Edqvist.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 5-2020 som finns att läsa här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy