Alla ämnen
Pris & Marknad

Energianvändningen per person har minskat 20 procent

Den svenska användningen av energi är nästan densamma idag som 1980, det år Svebio bildades. Den är rentav lite lägre. Då användes 381 TWh, medan siffran för 2018 var 373 TWh. Detta har skett trots att vi svenskar blivit många fler.

Sveriges befolkning har under de gångna 40 åren ökat från 8,3 miljoner till 10,3 miljoner invånare. Det innebär att energianvändningen per person har minskat med 20 procent, samtidigt som denna energianvändning har blivit allt mer förnybar och klimatvänlig.

Energianvändning
Energianvändning i Sverige 1980 – 2018 och energianvändning per capita och per BNP-enhet (index 1980 = 100). Energianvändningen i Sverige har legat på oförändrad nivå sedan 1980, medan befolkningen och BNP ökat. Därför har energianvändningen minskat per capita med 20 procent och per BNP-enhet med 57 procent. Med energianvändning avses inhemsk användning. Källor: Energimyndigheten, SCB, Ekonomifakta.

Energianvändningen per BNP-enhet har mer än halverats

Sedan 1980 har Sveriges BNP ökat med 128 procent i fasta priser. Vi har mer än fördubblat våra inkomster och därmed också vår konsumtion och vårt välstånd. Eftersom energianvändningen har varit i stort sett oförändrad, betyder det att energianvändningen per BNP-enhet minskat kraftigt, med hela 57 procent. Vi förbrukar alltså idag bara 43 procent så mycket energi för att producera samma värde av varor och tjänster som 1980. Vi har fått en kraftigt sjunkande energiintensitet i ekonomin genom energieffektivisering, bättre energiteknik och ökad andel tjänsteproduktion.

Den allmänna föreställningen om att ekonomisk tillväxt leder till allt högre energiförbrukning stämmer inte. Det går att öka inkomster och välstånd utan att förbruka mer energi.

Bioenergi i perspektiv – Detta inlägg ingår i en serie som ger perspektiv på utvecklingen av bioenergiområdet sedan Svebio bildades 1980. 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy