Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Energifabriken förvärvar Vegoil Energy Provider

Vegoil Energy Provider i Karlshamn etablerades 2006 som leverantör av förnybar eldningsolja baserad på förnybara rest- och avfallsprodukter. I och med köpet av Vegoil breddar Energifabriken sitt utbud av förnybara eldningsoljor.

Vegoil som sedan starten drivits av familjerna Nydahl och Nilsson har genom åren byggts upp som en nytänkande och pålitlig leverantör av förnybar eldningsolja. Bland kunderna finns svenska energi- och fjärrvärme- verksamheter samt industrier med höga klimatambitioner. Vegoils produkter minskar kundernas utsläpp av koldioxid med närmare 100 000 ton årligen. Företaget omsätter 250 miljoner kr.

Maria Mattsson, HR-ansvarig, Energifabriken, Stig Nydahl, ordförande Vegoil, Karin Varverud, hållbarhetschef, Energifabriken, Hans Nilsson, vd Vegoil, Charlotte Elander, vd, Energifabriken.
Maria Mattsson, HR-ansvarig, Energifabriken, Stig Nydahl, ordförande Vegoil, Karin Varverud, hållbarhetschef, Energifabriken, Hans Nilsson, vd Vegoil och Charlotte Elander, vd, Energifabriken. Maria Mattsson, HR-ansvarig, Energifabriken, Stig Nydahl, ordförande Vegoil, Karin Varverud, hållbarhetschef, Energifabriken, Hans Nilsson, vd Vegoil, Charlotte Elander, vd, Energifabriken.

Förnybara drivmedel och eldningoljor

Energifabriken har sedan starten 2006 arbetat för att öka tempot i omställningen till ett 100% förnybart samhälle och gjort det enkelt för kunder att välja förnybart i dag. Energifabriken distribuerar förnybara dieselbränslen och eldningsoljor från Ystad till Kiruna och har egen produktion av RME i Ecobränsleraffinaderiet i Karlshamn. Energifabriken erbjuder tankning av förnybara dieselbränslen (RME och HVO) på över 300 platser i Sverige. Säkra bränsleleveranser och effektiva tanklösningar för den som vill sluta använda fossila bränslen är kärnan i verksamheten. Under 2019 minskade företaget sina kunders utsläpp av växthusgaser med över 300 000 ton. Energifabriken som omsätter 1 350 miljoner kr, ägs och drivs sedan starten av tre östgötska lantbrukarfamiljer (Jacobsson/Elander, Kasta gård, familjen Varverud Smedberga gård och familjen Mattsson Jolstad gård). Nu skapas den största leverantören av förnybara bränslen på den svenska marknaden.

Höga krav

– Nu kan vi erbjuda kunderna ett komplett sortiment förnybar eldningsolja. Från RME gjord på svenskodlad raps till tunga förnybara eldningsoljor gjorda av biologiska rest- och avfallsprodukter, samt all kunskap som krävs vid omställningen från fossila oljor. Det är ett efterlängtat förvärv. Dels får vi produkter som vi under många år strävat efter att erbjuda kunderna och som under lång tid efterfrågats. Minst lika viktigt är den mångåriga erfarenhet som Vegoil genom åren byggt upp och som är helt avgörande för att kunna uppfylla de höga krav som kunder har på sin energileverantör, säger Charlotte Elander, VD Energifabriken.

– Vi ser också mycket fram emot att få samarbeta med familjerna Nilsson och Nydahl. Grundarna Hans Nilsson och Stig Nydahl kommer under en övergångsperiod arbeta kvar i företaget och Pål Nilsson kommer fortsätta sin tjänst som försäljnings- och inköpschef. Vegoil är precis som Energifabriken ett familjeföretag grundat på genuina värderingar, fortsätter Charlotte Elander.

Stark spelare

– Det här ska bli spännande! Det helhjärtade engagemanget för klimatomställningen som vi delar med Energifabriken kommer att ge stor slagkraft i den gemensamma verksamheten. De samlade krafterna som har 100% fokus på förnybara produkter skapar en stark spelare på bränslemarknaden. Jag är verkligen inte avundsjuk på de konkurrenter som ska försöka sälja fossila bränslen i framtiden, säger Hans Nilsson.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy