Alla ämnen
Karriär

Energimyndigheten firar 20 år

Från en nischad myndighet verksam i en ganska smal sektor, till en nyckelspelare i viktiga hållbarhetsfrågor som involverar hela samhället. Det är ett sätt att beskriva den myndighet som i 20 år haft i uppdrag att driva på omställningen till ett hållbart energisystem.

Det startade för 22 år sedan i en politisk insikt och en blocköverskridande politisk överenskommelse om behovet av mer förnybar energi och fler satsningar på energieffektivisering, och därför också behovet av en ny central myndighet med ansvar för energifrågorna. Drygt 100 av medarbetarna från dåvarande Nutek, eller Närings- och teknikutvecklingsverket som det fullständiga namnet var, följde med till en nybildad myndighet som 1998 öppnade portarna i Eskilstuna.

Energimyndigheten har en central roll i omställningsarbetet

Under de 20 gångna åren har Energimyndighetens uppdrag växt, inte minst inom forskningsfinansiering, stöttning av unga energiteknikföretag och omställningsarbetet inom transportsektorn. Men mycket återstår för att nå visionen om ett hållbart och tryggt energisystem.

– Det är med stolthet och stor förväntan jag tagit mig an uppdraget att leda Energimyndigheten. Vi har en central roll i omställningsarbetet och vårt fortsatta arbete kommer att vara oerhört viktigt om vi ska nå fram till ett hållbart samhälle, säger Energimyndighetens nya generaldirektör Robert Andrén.

Alla måste arbeta mot samma mål

Tempot har ökat betydligt i branschen, men ännu mer arbete kommer att behövas. Energifrågorna hade tidigare fokus på nästan enbart teknikutveckling, energieffektivisering och elproduktion. I dag är det en självklarhet att energi- och klimatfrågorna skär tvärs genom samhällets alla delar, och att alla sektorer tillsammans måste arbeta mot samma mål.

– Det går verkligen inte att backa in i framtiden. Även om vi har kommit långt kommer det att krävas stora insatser från alla samhällets delar även under de kommande 20–30 åren, säger Robert Andrén.

I dag har Energimyndigheten drygt 400 anställda och sedan 1 september 2018 är Robert Andrén generaldirektör och chef för myndigheten. Den 20 september samlades myndighetens alla medarbetare för att gemensamt fira 20-årsdagen.

Energimyndighetens nya generaldirektör Robert Andrén
Energimyndighetens nya generaldirektör Robert Andrén Energimyndighetens nya generaldirektör Robert Andrén

energivärlden.se hittar du berättelser och reportage från Energimyndighetens första 20 år som även reflekterar energisystemets utveckling under de senaste decennierna.

Om Energimyndigheten

• tar fram och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning till hushåll, företag och myndigheter
• ger utvecklingsstöd till förnybara energikällor, smarta elnät och framtidens fordon och bränslen
• ger möjligheter till tillväxt för svenskt näringsliv genom att stödja förverkligandet av innovationer och nya affärsidéer
• deltar i internationella samarbeten, bland annat för att nå klimatmålen
• hanterar styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter
• tar fram nationella analyser och prognoser, samt ansvarar för Sveriges officiella statistik på energiområdet

Energimyndigheten arbetar på uppdrag av regeringen (Miljö- och energidepartementet). Vi får våra uppdrag från regeringen via myndighetsinstruktionen och årliga regleringsbrev. I regleringsbreven står bland annat vilka mål myndigheten ska uppnå, hur mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande och hur dessa ska fördelas mellan myndighetens olika verksamheter. Uppdrag kan också komma från andra departement.

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy