Alla ämnen
Krönika

Opinion: Lyft fram energitorv som en lagringsbar energiresurs

Opinion: Lyft fram energitorv som en lagringsbar energiresurs
På bilden: Ingrid Kyllerstedt.

Inför valet har energipolitiken fått en olycklig fokusering på kärnkraft som om det vore det enda alternativet till planerbar el för Sveriges energiförsörjning. Det gör att debatten inte blir bred och nyanserad utan hamnar i upprepningar om "förnybar vind-och solkraft" som inte är planerbar kontra "kärnkraft" som har fördelen av att vara planerbar.

I det bredare perspektivet finns dock ett alternativ som helt negligeras. Det är energitorven som enkelt kan lagras i stackar i upp till fem år utan att energiinnehållet försämras eller påverkas.

Torv på redan dikade torvmarker finns i stora mängder i hela Sverige, nära fjärr- och kraftvärmeverken, och kan lätt komma till pannorna utan långa transporter. Lagringen kan ske både enkelt och till låg kostnad eftersom det endast behövs skyddande plast runt energitorven.

Torv är alltså en både effektiv och lättåtkomlig energiresurs som Sverige har inom sina gränser. Den kan användas när vädret blir extra kallt för att effektivisera fjärrvärmeverken, kan ge extra el i kraftvärmeverken vid elbrist och den kan ge högre effekt både fjärr- och kraftvärmeverk. Denna inhemska energiresurs borde synas mer i energi- och eldebatten.

Här är argumenten i korthet:

  • Med torv ökar effektiviteten i pannor med tio procent. När torv istället ersätts med importerat fossilt svavelgranulat – svavel måste ersätta torv för att pannorna inte ska rosta – uteblir torvens samförbränningseffekt. Dessutom ökar Sverige sitt importbehov av fossilt svavel och med långväga transporter.
  • Torvtäkter ger idag både närproducerad biomassa, klimatfördelar och biologisk mångfaldsfördelar och dessutom skapar torvbruket arbetstillfällen och infrastruktur som gör landsbygden levande.
  • ”Kraftvärmen har bäst förutsättningar att bidra med mera planerbar kraft i södra Sverige här och nu. Dessvärre har skatterna på detta kraftslag chockhöjts under senare år – även innebärande en omfattande dubbelbeskattning av anläggningar som ingår i EU:s utsläppshandelssystem. Ett borttagande av dubbelbeskattningen är ett bra sätt att snabbt mildra problematiken med för lite planerbar elproduktion.” skrev Teknikföretagen i en debattartikel i Dagens Industri den 7 december 2021.

Fortfarande har inget hänt

Sverige skulle kunna använda sig av artikel 24a i handelssystemet EU ETS (tillägg 2018/410 till 2003/87/EC) och klassificerar energitorv upp till tio procent inblandning med trädbränsle som ett additiv. Detta är ett enkelt alternativ till att ta bort dubbelbeskattningen som Teknikföretagen föreslår.

När de inhemska resurserna inte tas tillvara eller värderas tvingas energipolitiken in i en återvändsgränd där kärnkraft diskuteras mer än energitorv som är inhemsk, lagringsbar och icke-fossil.

Med en bred energidebatt finns fler lösningar på Sveriges elkris. Låt Finlands sak bli vår: Gör om och gör rätt med den värdefulla energitorven innan det är för sent.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy