Alla ämnen
Biovärme

Enklare uppvärmning med nytt modernt pelletsvärmesystem vid Wiks slott

Region Uppsala har byggt en ny värmecentral vid Wiks slott med tillhörande byggnader och använder nu pellets istället för skogsflis som bränsle. Den nya anläggningen kräver mindre skötsel än den tidigare.

Clean Burn
Bosse Augustsson, vd och grundare av Clean Burn och Stefan Larsson från Älmåsen konsult som har
varit projektledare för leveransen, presenterade anläggningen under Nordic Pellets Conference.

Det nya värmesystemet är installerat i en prefabricerad byggnad. I byggnaden finns två pannor på vardera 499 kW. Bredvid står bränslelagret, en pelletssilo som rymmer 85 kubikmeter pellets. I en äldre byggnad finns en oljepanna som reserv.

Från flis till pellets

Wiks slott ägs av Region Uppsala. Flera fastigheter värms upp, förutom slottet från 1400-talet, även en konferensanläggning, folkhögskola, restaurangbyggnad och några bostadshus. Lokalerna är sammanbundna med ett närvärmenät och värms från den gemensamma värmecentralen. Tidigare drevs värmecentralen av en grupp lantbrukare som också försörjde värmecentralen med skogsflis som bränsle. När lantbrukarna ville avyttra anläggningen valde regionen att ersätta den äldre anläggningen med en ny modern panncentral med träpellets som bränsle. Flisanläggningens skötsel krävde mer personal och skulle inte klara de nya kraven enligt Ekodesigndirektivet på 50 mg stoft per normalkubikmeter.

Prefabricerad panncentral

Hösten 2019 installerades en ny värmecentral från Clean Burn. Panncentralen är prefabricerad hos Clean Burn i Göteborg enligt ett standardiserat koncept som effektiviserar monteringen av de komponenter som behövs i värmecentralen. Fasaden på panncentralen anpassades till en befintlig byggnad. Genom en lösning med två pannor på 499 kW vardera ökar driftsäkerheten. Anläggningen klarar också att drivas med lägre effekt. Den 19 december genomfördes slutbesiktningen av anläggningen och i början av 2020 genom-fördes de sista åtgärderna.

Wiks
Studiebesök vid den nya panncentralen vid Wiks slott utanför Uppsala i samband med konferensen Nordic Pellets 2020.

Kostnadseffektiv lösning

– Vi levererar utrustning som kan fungera med minimal skötsel och underhåll. Panncentralerna kan gå i veckor, månader upp till ett halvår i taget utan stopp, säger Bosse Augustsson, grundare och vd på Clean Burn som har levererat anläggningen.

Kundanpassat blev standardkoncept

Bosse Augustsson förklarar hur företaget på senare år utvecklat ett standardiserat koncept.

– En utmaning för Clean Burn har varit att de flesta affärer är små. Det har gjort det svårt att hitta möjligheter till standardisering eftersom resurserna är begränsade. Trots det har vi på senare år tagit fram ett koncept för att kunna tillverka små pannrum, för anläggningar upp till 2 MW effekt, på ett effektivt sätt, förklarar Bosse Augustsson.

panncentralen
Inne i den standardiserade panncentralen står två pannor från Herz med effekten 499 kW vardera. Totalt kan värmecentralen leverera mellan 150 kW till 1 MW effekt.

Från skakigt till stabilt

– För 15 år sedan var alla panncentraler unika till sin utformning. Kunden hade önskemål som skiljde sig från tidigare anläggningar som vi gjort och vi behövde oftast börja från början med designen av pannrummet. Det kunde sluta med att det blev onödigt dyrt och inte lika funktionellt som det skulle kunnat bli. Vi kom till en punkt då vi valde att standardisera vårt erbjudande till kunderna. Vi erbjuder fortfarande valfri färg på utsidan men pannrummet är i dag en standardiserad enhet i anläggningsstorlekar från 50 kW upp till 2 MW med pannor från Herz i Österrike. Vi kan fortfarande ha viss flexibilitet och lägga till en oljepanna som reserv eller fler ackumulatortankar vid behov. På det viset har vi förändrat vår verksamhet från ekonomiskt skakig och svårt att styra ur servicesynpunkt, till något som fungerar underbart väl i dag, säger Bosse Augustsson.

Enklare produktion

Clean Burn kan börja designa och bygga panncentralens skal i verkstaden i Göteborg, innan pannan har levererats till Sverige från Herz fabrik i Österrike.

– När pannan kommer i delar till Göteborg startar vi med att montera ihop alla delar. Därefter monteras pannan i pannrummet och när alla rör och elinstallationer är klara genomförs tester av anläggningen i verkstaden innan leveransen sker med lastbil. Hos kunden lyfts panncentralen på plats. Samma dag placeras pelletssilon på plats, skorstenar monteras med silon som stöd, bränslematning monteras och inom 48 timmar efter att panncentralen kommit på plats startas anläggningen och börjar producera värme.

Klarar emissionskrav utan cykloner

Pannorna från Herz erbjuder det senaste inom förbränningsteknik.

– Det gör att vi inte behöver cykloner för rökgasrening, anläggningen får plats på mindre yta och innehåller färre delar. Totalt sett ger det en panna med låg investeringskostnad. Det är förklaringen till att investeringen kan bli lägre genom att bygga en värmecentral med fem pannor på 499 kW vardera jämfört med att bygga en panna på 2,5 MW, förklarar Bosse Augustsson.

Hög drifttillgänglighet

Fördelen med pelletsvärme är ett lägre pris, lägre utsläpp av koldioxid och hög drifttillgänglighet.

– Dessa moderna pelletsanläggningar har en extremt hög drifttillgänglighet. I många fall konverteras ett osäkert eller ineffektivt system till ett effektivt och pålitligt pelletsvärmesystem, avslutar Bosse Augustsson.

Det här inlägget innehåller betald annonslänk


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 1-2020 som även går att läsa som e-tidning.

Fakta

Fakta

Om Clean Burn:

Antal anställda: 12
Storlek på anläggningar: 100 kW – 2,5 MW
Omsättning 2018: 41,2 Mkr
Resultat 2018: 7,8 Mkr

Om panncentralen:

Turnkey-leverantör: Clean Burn
Pannor: Herz, 2 x 499 kW
Pelletssilo: Mafa, 85 kubikmeter
Konsult: Älmåsen konsult
Panncentralens mått: 3,8 x 10,8 meter
Rökgasrening: Effektiv förbränningsteknik gör att utsläppskraven klaras utan separat rökgasrening.
Övrigt: Ackumulatortank, pumpar, med mera

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy