Alla ämnen
Bioenergi i industri

Entreprenören som ökar farten i industrins energiomställning

För tio år sedan byggde Niclas Jonsson en liten pelletsfabrik, mest som en hobby. I dag har verksamheten vuxit och breddats till en koncern med inriktning på energiomställning inom processindustri. Niclas Jonsson räknar med att tiodubbla omsättningen 2016 till 200–250 miljoner kronor jämfört med för två år sedan.

Niclas Jonssons verksamhet har vuxit från en liten pelletsfabrik till en koncern som kommer att omsätta 250 miljoner 2016.
Niclas Jonssons verksamhet har vuxit från en liten pelletsfabrik till en koncern som kommer att omsätta 250 miljoner 2016. Niclas Jonssons verksamhet har vuxit från en liten pelletsfabrik till en koncern som kommer att omsätta 250 miljoner 2016.

De senaste två åren har verksamheten vuxit snabbt, från 20 miljoner i omsättning 2014 räknar Niclas med att i år nå mellan 200 och 250 miljoner kronor i omsättning. Orsakerna till ökningen är flera.

– Vi ökar försäljningen av pellets till industrikunder, vi har tecknat fler avtal om leveranser av energi, vi säljer fler energianläggningar och vi har förvärvat ett bygg- och entreprenadföretag vilket innebär att vi kan göra fler totalentreprenader, säger Niclas Jonsson. Den första januari i år, tio år efter starten har han bildat Böta Kvarn-gruppen.

Startade med storm

– I januari 2005 slog stormen Gudrun till och enorma mängder skog blåste ner i Småland, även på mina föräldrars gård som ligger i Böta Kvarn, en liten by med åtta–tio hushåll i Högsby kommun i Småland.

Vid denna tid jobbade Niclas som underhållsingenjör på ett kärnkraftverk.

– Efter stormen Gudrun föll virkespriserna i botten och vi beslöt att ta hand om vårt virke på egen hand. Vi använde en bysåg som vi är delägare i och sågade upp allt timmer. Med vår lilla hyvel hyvlade vi brädor, reglar och lister. Tanken var att sälja byggvaror och utveckla verksamheten i riktning mot byggsektorn. Vi fick stora mängder kutterspån från hyvlingen och funderade på vad vi skulle göra med det. Samtidigt kom ett statligt stöd för att installera pelletsbrännare i villor och fastigheter och en ny marknad för pellets uppstod. Jag lånade två miljoner av banken och i vår verkstad byggde vi en liten pelletsfabrik, mest som en hobby, berättar Niclas Jonsson.

Pelletsproduktionen växer

– Det blev väldigt snabbt en för stor hobby och jag slutade mitt jobb på kärnkraftverket och började jobba heltid med pelletsverksamheten. Efter ett halvår räckte inte produktionen till och vi bytte till en större pelletspress. Ett år senare var även den maskinen för liten och vi bytte till en ännu större. Vi höll sedan nätt och jämt produktionen i nivå med efterfrågan från kunderna under några år. För ett par år sedan ökade efterfrågan på pellets från processindustrin kraftigt. Det är bakgrunden till att vi nu investerar igen för att öka kapaciteten i pelletsfabriken, säger Niclas.

En ny produktionslinje med pelletspress från Kahl ska kunna producera omkring 30 000 ton per år. I investeringen ingår även en ny bulkutlastningsstation, fler bulkbilar och ett löspelletslager. Inom ett par år i räknar Niclas med att investera i en ny tork för att säkra råvaruflödet i framtiden. I och med dessa investeringar kommer ytan för pelletsfabriken att tredubblas.

Parallella verksamheter växer fram

Några år efter starten av pelletsfabriken växte flera parallella verksamheter fram. Vid starten 2006 var pelletsleveranserna inriktade på villamarknaden. Sedan ökade försäljningen och Böta Kvarn gick in på marknaden för fastigheter och kommuner. Under 2008 köptes den första bulkbilen för leverans av pellets.

– Samtidigt startade vi en serviceverksamhet för att kunna ta ansvar för både drift avseende uppvärmning av fastigheter och leverans pellets.

Företaget växte sakta under varje år. 2009 startade Niclas en konsultverksamhet inom energi och biobränsle.

Jag var ute och föreläste och felsökte på krånglande fastbränsleutrustningar inom mellanstora anläggningar, från 200 kW upp till 2 MW. Det var många anläggningar som blivit felbyggda under åren 2005–2008, när det var nytt med konvertering till pelletsvärme.

Niclas föreläste och utbildade inom förbränningsteknik runt om i landet, bland annat utbildade han SCA Bionorrs återförsäljare.

– Det gav mig många erfarenheter och hög kompetens, dels från min egen produktionsanläggning, egna bulkbilar för transporter och för att vi var ute och felsökte och rättade till pelletssystem. Under 2012 och 2013 började vi se ett ökande intresse för energiomställning från industrier och 2014 började vi fokusera ordentligt industrisektorn för att erbjuda både bränsleleveranser och byggnation av ångpannor. För ett år sedan tog denna verksamhet rejäl fart.

Koncernen bildas

Den första januari 2016 bildade Niclas Böta Kvarn-gruppen, en koncern med fyra bolag.

Böta Kvarn Bränslepellets jobbar med produktion och distribution av pellets. Böta Kvarn Consulting är inriktat mot industri och gör energikartläggningar, processoptimering samt konstruerar och bygger värmeväxlare. Företaget gör analyser och utredningar för att anpassa en pelletspannor för kundens processystem. Allt för att underlätta energiskiftet från olja och gasol till pellets. Böta Kvarn Energi bygger energianläggningar. Företaget köper in förbränningsugnar och tryckkärl samt bygger egna styrsystem och anpassar till kunden processystem. Det fjärde bolaget är ett bygg- och anläggningsbolag som förvärvades under 2015 och finns i Stockholm. Detta dotterbolag svarar för ungefär halva omsättningen.

Hela konceptet

Koncernen kan i dag ta på sig att bygga om hela industrier för att effektivisera processer och använda biobränsle för framställning av ånga eller hetvatten till produktionen.

– Vi har hela konceptet inom koncernen, från pelletsproduktion, transport av pellets, utredningar, kartläggningar, effektiviseringar, utbyte av system så att det bli biobränslebaserat, vi bygger anläggningar och vi kan finansiera anläggningar. Vad jag vet är vi ensamma om att ha allt under samma tak. Vi tar ett helhetsgrepp och det är en stor framgångsfaktor för oss. Industrierna vill inte gärna ha delade entreprenader, säger Niclas.

Kunderna

Böta Kvarn-gruppen är verksam över hela Sverige med energiomläggningen.

– Vi står mitt i en spännande utveckling. Det senaste halvåret har vi fått igenom tre affärer med processånga där vi bytt ut olja mot biobränsle i form av pellets. Vi har ett stort antal utredningar som pågår där industrier efterfrågar en konvertering. Det handlar om att samarbete med företagen för att processoptimera så att företagen ska kunna sänka sina kostnader samtidigt som de går från fossila bränslen till biobränslen och blir bättre ur miljösynpunkt. Vi har svårt att hinna med allt och mycket handlar om att vi skulle behöva ännu fler kompetenta medarbetare, säger Niclas.

Finansiering

Expansionen har gått snabb den senaste tiden, men Niclas Jonsson har inte haft svårt att finansiera tillväxten.

– Nej, inte alls, vi har finansierat både med egna medel och via vår lokala bank, Högsby Sparbank, som vi jobbar väldigt nära. De ställer upp till 100 procent för att utveckla min verksamhet. De tycker det är roligt att det är någon som satsar, växer och skapar arbetstillfällen i kommunen, avslutar Niclas Jonsson.


Denna text publicerades först i Industriguiden 2016

Fakta

Om Böta Kvarn-gruppen

Totalt i koncernen finns det 35–40 anställda, med inhyrda personer och konsulter är antalet ungefär det dubbla.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy