Alla ämnen
Skogsbränsle

Entreprenören som växer med export av biobränsle till Danmark

Norbio är en stor flisentreprenör i Sverige. Verksamheten startade 2011 när norska NEG-gruppen tog över verksamhet, maskiner och personal i Såtab från Norrskog. Geir Kåre Thorsland, vd i Norbio samt grundare och vd för NEG-gruppen i Norge, berättar mer om utvecklingen.

Norbio ingår i norska NEG-gruppen med Geir Kåre Thorsland (t.h.) som vd och grundare. I bakgrunden en av de åtta lastmaskiner från Volvo som NEG-gruppen köpte in nyligen.
Norbio ingår i norska NEG-gruppen med Geir Kåre Thorsland (t.h.) som vd och grundare. I bakgrunden en av de åtta lastmaskiner från Volvo som NEG-gruppen köpte in nyligen. Norbio ingår i norska NEG-gruppen med Geir Kåre Thorsland (t.h.) som vd och grundare. I bakgrunden en av de åtta lastmaskiner från Volvo som NEG-gruppen köpte in nyligen.

Innan NEG-gruppen köpte Såtabs verksamhet hade NEG varit aktiva i Sverige under cirka tio år från 1999 till 2009. NEG kom sedan tillbaka genom köpet av Såtabs verksamhet som då var koncentrerad till Jämtland och Värmland. Norbio har i dag produktion från Malmö i söder till Umeå i norr. Norbio utför krossning och flisning av returträ, bark, träddelar vid sågverk, pannor och återvinningsstationer. Företaget utför även flisning av stamved på uppdrag av flera stora leverantörer av skogsbränsle i Sverige.

Totalt 21 maskiner

Totalt finns 21 maskiner för sönderdelning inom NEG-gruppen, fördelat på 8 flishuggar och 13 krossar. 50 personer är anställda i koncernen, varav cirka 35 personer i Norge och 15 personer i Sverige. Omsättningen i NEG AS under 2017 var cirka 175 miljoner kronor varav ungefär 37 miljoner kronor i Norbio AB. Totalt producerar NEG-gruppen cirka 3,5 miljoner kubikmeter biobränsle, fördelat på 2,1 miljoner kubikmeter returträ och 1,4 miljoner kubikmeter skogsbränsle. Omkring 1,2 miljoner kubikmeter returträ och skogsflis producerades i Sverige.

Flyttar maskiner

Maskiner flyttas inom koncernen mellan Sverige och Norge beroende på säsong och behov.
– Under vår och sommar är det stor efterfrågan på sönderdelning av returträ och trädgårdsavfall i Norge. Samtidigt sjunker efterfrågan på sönderdelning i Sverige. Denna säsongsvariation är bra och jämnar ut beläggningen på maskiner under en större del av året, förklarar Geir Kåre Thorsland.

Export till Danmark

NEG-gruppen bedriver även handel med skogsbränsle och säljer flis baserad på stamved och grot från Norge till Danmark.

– Vi lastar flis på fartyg i hamnar i södra Norge och levererar motsvarande 150 000–200 000 kubikmeter flis till kunder i Danmark. Exporten till Danmark startade 2017 och vi märker att efterfrågan är väldigt stor i Danmark, säger Geir Kåre Thorsland. I Norge producerar NEG-gruppen omkring 20 000 ton biobränsle per år. Mindre leveranser går från Norge till Sverige.

Tjugotal maskiner

Maskinparken består av drygt 20 maskiner för sönderdelning. NEG-gruppen har bland annat ett tiotal maskiner från CBI samt maskiner från Morbark, IQR, Rotochopper, Lindner, Komptech, Bruks och Jenz.

I Sverige jobbar vi nu för att få nya kunder, bli mer effektiva och uppdatera vår maskinpark, berättar Geir Kåre Thorsland.

Uppdaterar maskiner

Jenz HEM 820 DL är den senaste maskinen som Norbio köpt. Den levererades i februari i år.

Norbio har beställt ytterligare en Jenz-maskin som ska levereras i höst. Företaget har dessutom beställt en ny maskin från CBI och byter motor i en annan CBI-maskin för att klara krav på låga utsläpp.

I höst kommer vi att ha sju maskiner med de senaste motorerna som klarar de hårdaste utsläppskraven. Det är två maskiner från Jenz, en kross från Lindner, en kross från Komptech, två maskiner från CBI samt en Brukshugg monterad på lastbil. Våra andra maskiner som lastmaskiner, sållverk med flera är också utrustade med de senaste motorerna, berättar Geir Kåre Thorsland.

Norbio har jämfört fler maskiner med avseende på ljudnivå, produktionskapacitet och bränsleförbrukning.

– Jag är imponerade av den senaste maskinen från Jenz. Den har hög kapacitet, samtidigt som den har en låg ljudnivå och är bränslesnål. Det finns många maskiner som är tysta, men inte i kombination med bra produktionskapacitet, säger Geir.

Maskiner

Jenz har sänkt ljudnivån genom att använda extra ljudisolering runt motor och växel. Flisröret är byggt i tjockare material än normalt för att minska ljudbildningen. Jenz använder en stor och tung trumma som roterar med ett lågt varvtal. Trumman drivs av ett tungt svänghjul och roterar med cirka 400 varv per minut. Den lägre rotationshastigheten genererar en lägre ljudnivå.

– Kapaciteten blir något lägre än för de maskiner som har snabbt roterande trummor men skillnaden är inte så stor. Jenz lösning gör att maskinen passar på platser där det är viktigt att minimera ljudnivån. Vi är också nöjda med Värmdal som säljer Jenz och de har en bra lokalisering för oss, säger Geir Kåre.

Norbio använder de flesta av de sönderdelningsmaskiner som finns på marknaden och varje modell har sina egenskaper som gör att de passar i olika typer användning.

Vi är nöjda med de maskiner vi använder och har stor nytta av till exempel våra CBI-maskiner med hög produktionskapacitet, säger Gier Kåre.

Norbio utvecklas

Mellan 2016 och 2017 ökade Norbio AB sin omsättning från 22 till 37 miljoner kronor i Sverige samtidigt som resultatet ökade från 0,7 till nära 2 miljoner kronor.

– Förklaringen är att vi har fått fler uppdrag i Sverige. Vi har bland annat vunnit ett stort kontrakt med Tekniska Verken i Linköping, säger Geir Kåre Thorsland.

Fakta

Om NEG-gruppen

NEG-gruppen, NEG AS, är ett holdingbolag som äger:

  • Norsk Energigenvinning AS
  • Norsk Biobrensel AS

  • Norsk Skog AS
  • Norbio AB

Största ägare i NEG AS är Agder Energi Venture AS.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy