Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

EthaDrive: Så kan utsläpp av växthusgaser minska snabbt från tunga transporter

Den tredje oktober lanserades EthaDrive-projektet i Norrköping med många deltagare från drivmedels- och åkeribranscherna på plats. Det var startskottet för ett projekt som ska demonstrera fördelar för åkerier och transportköpare att använda etanoldiesel, ED95 i lastbilar för tunga transporter, förklarar Mårten Larsson, produktansvarig på Lantmännen Agroetanol.

Scania
Den tredje oktober lanserades EthaDrive-projektet i Norrköping med deltagare från Lantmännen Agroetanol, Sekab, Scania, åkeri- och drivmedelsbranschen samt Norrköpings kommun och Energimyndigheten.
Målet är att 15-20 ED95-lastbilar ska komma till användning i projektet.

Projektet drivs av Agroetanol, Scania och Sekab med stöttning av Norrköpings kommun och finansiering från Energimyndigheten.

Stort intresse

– Vi riktar in oss både mot transportköpare och åkerier. Det finns ett stort intresse från åkerier att delta. Vi har fått in fler intresseanmälningar än vad vi har plats för i projektet. Just nu håller vi på att utvärderar vilka åkerier vi ska gå vidare med och erbjuda ett avtal. I ett avtal ingår ett leasingerbjudande från Scania som gäller etanollastbilarna samt Agroetanols erbjudande om ett kostnadsneutralt pris på ED95, säger Mårten Larsson.

Erbjudandet om leasing är framtaget med en viss finansiering från Energimyndigheten och innebär ett tvåårigt avtal som ger en tydlig kostnadsbild för åkerierna som vill använda ED95-lastbilar utan risk.

Pågår i två år

EthaDrive-projektet ska pågå under två år.

– Innan årets slut hoppas vi att avtalen med åkerierna är klara och att leveranserna av lastbilarna börjat. Målet är att 15–20 fordon ska delta i EthaDrive-projektet, säger Mårten Larsson.

Agroetanol_Mårten Larsson 700px
Mårten Larsson, produktansvarig på Lantmännen Agroetanol jobbar med EthaDrive-projektet som bland annat ska visa upp ED95-lastbilar och tillverkning av bioetanol.

Kostnadseffektiv klimatnytta

Projektet ska ge en tydlig bild av hur bra det fungerar att använda ED95 för tunga transporter. Projektet hade först ett regionalt fokus på Östergötland men har breddats och nu deltar också intressenter från andra delar av landet.

– Vi ser en väldigt stor potential för att ersätta fossil diesel i lastbilar med ED95 på ett kostnadseffektivt sätt. Etanol är ett biodrivmedel som i dag är stort globalt och som har potential att öka ännu mer, både från råvaror som restprodukter och från de stora arealer jordbruksmark som inte används i dag. Det här är ett sätt att visa på potentialen och på att både lastbilar och biodrivmedel finns här och nu för att minska utsläppen av växthusgaser snabbt inom tunga transporter, förklarar Mårten Larsson.

Internationella besökare

ED95 används i dag till exempel i Norge, Finland och Frankrike. Det finns intresse från fler länder som bland annat Spanien. Ambitionen med EthaDrive är att visa besökare, både från Sverige och internationellt, vår klimateffektiva etanolproduktion och en effektiva motorteknik utvecklad av Scania i Sverige.

– Vi vill visa att vi producerar etanol på ett hållbart sätt från jordbruks- och restprodukter och att vi gör det med förnybar energi och med cirkulärt tänkande. Vi ska försöka få till en bra besöksmiljö så att våra besökare får en upplevelse av att köra ED95-lastbilar samt se tillverkning av bioetanol, förklarar Mårten Larsson.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 6-2019 som finns att läsa som e-tidning här

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy