Alla ämnen
Biodrivmedel

EU-parlamentariker röstade för att biodrivmedel ska klassas som koldioxidneutrala

EU-parlamentariker röstade för att biodrivmedel ska klassas som koldioxidneutrala
Karta med befintliga och planerade anläggningar för produktion av biodrivmedel i Norden.

EU-parlamentariker röstade onsdagen den 19 juli för första gången för att inkludera biobränslen i en definition av koldioxidneutrala bränslen, något som kan förlänga livslängden för både förnybara biodrivmedel och fordon med förbränningsmotorer. Det rapporterar nyhetsbrevet ePURE.

Ledamöterna från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE) röstade med siffrorna 46 mot 12, för att förnybara bränslen, inklusive biodrivmedel, biomassa och biogas, ska ha potential att klassas som CO2-neutrala i den kommande Euro 7-lagstiftningen om utsläpp.

Miljöutskottet nästa steg

ITRE-utskottets yttrande kommer att vidarebefordras till miljöutskottet som leder Euro 7-lagstiftningen inför sin egen omröstning om liknande ändringar av reglerna för CO2-neutrala bränslen, som väntas ske i september.

Tyska krav öppnade dörren

EU-kommissionen gav tidigare i år efter för Tysklands krav på att hitta ett sätt för bilar som drivs med e-bränslen att säljas även efter utfasningen 2035 av försäljningen av nya bilar med utsläpp av CO2 genom att lova att fastställa en definition av ”CO2-neutralt bränsle” i en separat rättsakt. Detta öppnade dörren för fler justeringar av definitionen av CO2-neutrala drivmedel. Italienska politiker har gått i bräschen för att biobränslen ska inkluderas, som en del i ett allmänt motstånd mot en EU-strategi att göra vägtransporter grönare med hjälp av elfordon.
– Idag … har vi skapat ett mycket viktigt och mycket användbart prejudikat som kan rädda förbränningsmotorn, sade Massimiliano Salini, EU-parlamentariker i ITRE.

Karta med befintliga och planerade anläggningar för produktion av biodrivmedel i Norden.
Karta med befintliga och planerade anläggningar för produktion av biodrivmedel i Norden. 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy