Alla ämnen
Biometanol

Europas största biometanolprojekt ska göra sjöfarten grönare

Europas största biometanolprojekt ska göra sjöfarten grönare

Europas största biometanolprojekt väntas vara i hamn om två år. Intill Övik Energis kraftvärmeverk Hörneborgsverket i Örnsköldsvik kommer Europas första stora anläggning för bio-CCU att producera råvara till grönt bränsle för sjöfarten.

Ett fel inträffade

Du är inloggad som prenumerant på Bioenergitidningen, men nånting är fel.

På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till och mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.
Bioenergitidningen premium

Vill du läsa hela artikeln?

Endast inloggade betalande prenumeranter kan läsa allt innehåll på bioenergitidningen.se
Som prenumerant får du:
  • Magasinet Bioenergi med sex nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
  • E-tidningen Bioenergi med sex nummer per år
  • Mycket mer ...

50 000 ton biometanol om året. Så mycket ska Ørsteds superanläggning FlagshipONE producera när den står klar 2025.

Projektet startades av det svenska projektutvecklingsföretaget Liquid Wind, som under 2021 var på jakt efter biogen koldioxid från en biokraftanläggning belägen nära havet, med ledig mark, tillgång till el, ånga och kyla.

Från etanol till metanol

Rickard Pellny, strateg inom infrastruktur på Övik Energi. Foto: LinkedIn

– Det är en ganska rolig historia. Näringslivsenheten på Örnsköldsviks kommun såg en artikel om FlagshipONE och kopplade ihop oss med Liquid Wind. Jag tyckte att projektet verkade väldigt spännande och vi upptäckte att pusselbit efter pusselbit började falla på plats. Hörneborgsverket bygges nämligen för många år sedan med tanken att det skulle ligga en etanolfabrik här. Det projektet blev aldrig av, men den lediga marken fanns kvar och därför passade det här projektet så bra, säger Rickard Pellny, strateg inom infrastruktur på Övik Energi.

Genomför viktiga förberedelser

Just nu är projektet inne i en detaljprojekteringsfas där Övik Energi och Ørsted kommer överens om de sista punkterna i avtalet. Hörneborgsverket har underhållsstopp och man passar samtidigt på att byta ut den gamla skorstenspipan mot en ny i glasfiber och mer plast.

Skorstenen vrids sedan 90 grader för att i framtiden överföra rökgaser till FlagshipOne som ska använda den biogena koldioxiden i rökgaserna som råvara.

Vätgas tillverkad med förnybar el är den andra viktiga råvaran för att skapa grön biometanol.

Illustration: FlagshipONE, Liquid Wind

Minskade koldioxidutsläpp

– FlagshipONE kommer inte behöva hundra procent av våra rökgaser. De tar den mängd de behöver för metanolanläggningen – vi skulle vilja bli av med resten också. Den återstående delen av rökgaserna leds tillbaka och släpps ut i skorstenen, säger Rickard Pellny.

Totalt kommer FlagshipONE minska Hörneborgsverkets årliga koldioxidutsläpp med en tredjedel, vilket är 85 000 ton av 265 000 ton koldioxid. De minskade koldioxidutsläppen kommer Ørsteds kunder inom sjöfarten redovisa.

– Vi ser miljövinsten. Men sänkningen av våra utsläpp kan inte vi ta åt oss egentligen. Man kan säga att vi hjälper till, men däremot gör vi ingen miljöaffär.

Fakta

Grön metanol

Metanol har den kemiska formeln CH3OH. Molmassan är 32,04. Viktandelen väte i metanol är cirka 12,5 procent medan kol och syre står för cirka 87,5 procent.

Fossilfri metanol kan tillverkas på olika sätt och har flera namn. De som vill lyfta fram kopplingen till den el som används för att producera råvaran vätgas kallar ofta metanolen e-metanol, e-bränsle eller elektrobränsle.

De som vill lyfta fram den biogena koldioxiden som råvara kallar ofta metanolen för biometanol eller grön metanol.

Så ni får ingen skattesänkning?

– Inte som det ser ut nu.

FlagshipONE kommer också använda ånga, processvatten och kylvatten från grannen. Den överskottsvärme som skapas kommer sedan levereras tillbaka till Övik Energi och inkluderas i deras fjärrvärmeförsörjning.

– Det har varit lärorikt att arbeta tillsammans med andra bolag inom High Coast Innovation Park där Hörneborgsverket ligger. Vi är en samhällsviktig verksamhet, vilket innebär att vi när som helst tekniskt sett måste ha möjlighet att koppla bort oss och bara producera värme för samhället. Därför är det viktigt att vi samarbetar med en anläggning som inte påverkar den uppgiften.

Claus Bøjle Møller, Vice President och ansvarig för projektet på Ørsted. Foto: Ørsted

Elen hämtar FlagshipOne från elnätet. Enligt Ørsted består den till 95 procent av förnybar energi.

– Vi kan välja att sluta ett företagsavtal med det lokala elbolaget innan anläggningen tas i drift, eller vid något senare tillfälle under anläggningens livstid, beroende på utvecklingen av nya elkraftanläggningar i elområde två i Sverige, säger Claus Bøjle Møller, Vice President och ansvarig för projektet på Ørsted.

Projektet involverar många olika aktörer. Siemens Energy, Carbon Clean och Topsoe, kommer leverera elektrolysörer och styrsystem, utrustning för infångning av biogen koldioxid respektive metanolsyntesutrustning. YIT och Ramboll kommer utföra respektive kontrollera markarbetet, Cramo och Hörneborgs Fastigheter kommer stå för byggplatslogistiken och den tillfälliga markupplåtelsen under byggtiden.

Första spadtaget

Invigningen av första spadtaget: Foto: Leif Wikberg

Den 24 maj 2023 togs det första spadtaget. På plats fanns det danska energibolaget Ørsted, som under 2022 övertog fullt ägandeskap av FlagshipONE från projektutvecklaren Liquid Wind.

– Den globala sjöfartsindustrin står för ungefär tre procent av alla utsläpp. Det är en stor sektor som har ett stort behov av en snabb övergång till fossilfria bränslen. Enligt FN:s underorganisation UNCTAD fraktas cirka 90 procent av alla varor i den globala handeln med fartyg, säger Claus Bøjle Møller, som påpekar vikten av att utveckla grönt bränsle för sjöfartssektorn.

Hittills är 110 e-metanolfartyg beställda eller i drift i världen, en siffra som bara ser ut att öka.

– Vi är i dialog med flera aktörer inom sjöfartsindustrin och märker av ett stort marknadsintresse för e-metanol, säger Claus Bøjle Møller, som samtidigt berättar att metanol kan vara intressant för både flygindustrin och kemiföretag.

Vill utveckla fler anläggningar

FlagshipONE är svenska Liquid Winds första sålda projekt, och de ser nu positivt på sin resa mot att bli den ledande utvecklaren av e-bränsleanläggningar. Något som kan bli verklighet då EU även tagit ett steg mot att främja omställningen av sjöfarten.

Caroline Båth, ansvarig för Public Affairs hos Liquid Wind. Foto: Liquid Wind

– Sjöfarten har fram till i dag varit en helt oreglerad marknad när det gäller växthusgasutsläpp. Det är glädjande att EU nu har tagit fram regelverk för att stimulera efterfrågan på gröna fartygsbränslen genom att bland annat inkludera sjöfarten i EU:s utsläppshandel samt införa reduktionsnivåer av utsläpp för fartyg via FuelEU Maritime. Samtidigt menar vi på Liquid Wind att nivåerna inte är tillräckligt ambitiösa för att säkerställa att vi i Sverige och EU når våra klimatmål. För att vi ska lyckas behöver mer ambitiösa mål sättas i dag, både när det gäller regelverk och införandet av ekonomiska incitament för att stimulera efterfrågan, säger Caroline Båth, ansvarig för Public Affairs hos Liquid Wind.

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy