Alla ämnen
Pellets

Fågelfors Hyvleri ökar kapaciteten efter branden

På midsommarafton 2017 började det brinna i pelletsfabriken vid Fågelfors Hyvleri. Återuppbyggnaden pågår för fullt och produktionen väntas starta i juli eller augusti drygt ett år efter branden. Här ger Lars-Ola Svensson, vd och ägare till Fågelfors Hyvleri, några kommentarer och Ulf Nygren, UNY-Konsult, förklarar tankarna bakom den nya fabrikens uppbyggnad.

– Min ledstjärna för pelletsproduktion är lägsta möjliga energi-förbrukning, högsta möjliga tillgänglighet samt servicevänliga lösningar som minimerar tid och kostnad för avbrott, säger Ulf Nygren. Vi förfinar och förbättrar fabrikens layout jämfört med den förra, förklarar Lars-Ola Svensson.
– Min ledstjärna för pelletsproduktion är lägsta möjliga energi-förbrukning, högsta möjliga tillgänglighet samt servicevänliga lösningar som minimerar tid och kostnad för avbrott, säger Ulf Nygren. Vi förfinar och förbättrar fabrikens layout jämfört med den förra, förklarar Lars-Ola Svensson. Foto: Jens Gustavsson – Min ledstjärna för pelletsproduktion är lägsta möjliga energi-förbrukning, högsta möjliga tillgänglighet samt servicevänliga lösningar som minimerar tid och kostnad för avbrott, säger Ulf Nygren. Vi förfinar och förbättrar fabrikens layout jämfört med den förra, förklarar Lars-Ola Svensson.

– Branden startade genom att en gnista for upp i en cyklon och orsakade en dammexplosion. Därefter spred sig elden till spånlagret vilket resulterade i att hela spånlagret brann upp. Via transportörer spred sig branden till alla maskiner i produktionsanläggningen. Maskinerna blev dels brandskadade och dels vattenskadade. En del maskiner kunde vi renovera medan andra blev totalförstörda. Byggnaden klassades som totalförstörd, berättare Lars-Ola Svensson.

Ökad kapacitet

Fågelfors Hyvleri bygger en ny anläggning med en kapacitet att producera 90 000 ton pellets per år jämfört med 60 000 ton per år för den gamla pelletsfabriken. Den nya anläggningen kommer även att kunna producera 45 000 ton värmeloggs per år. Även det en ökning jämfört med tidigare.

Råvaran räcker

Vi bedömer att råvaran ska räcka. Vi satsar på att använda sågspån som råvara och torka den i en egen tork. Under början av 2018 har det varit brist på allt som brinner, inte bara pellets och briketter utan även grot, bark och torrflis. Men jag bedömer att situationen kommer att stabilisera sig framöver och till kommande säsong, säger Lars-Ola Svensson.

Nästan samma utrustningsleverantörer

När det gäller pelletspressar, loggspressar och packmaskin är det samma teknikleverantörer som tidigare, men torken levereras av en annan leverantör. Salmatec levererar pelletspressar, RUF levererar loggspressar och Fisker levererar packmaskinen. Swiss Combi levererar den nya torken, mest beroende på att det krävs en större tork till följd av den ökade produktionskapaciteten. När det gäller brandskyddet levererar Presto sprinklersystem för lokalen och Firefly brandskydd av maskinerna.

– En lärdom som vi dragit är att vi nu använder skruvar för att transportera material istället för lufttransport som vi använde i den gamla fabriken, säger Lars-Ola Svensson.

Uppbyggnad enligt plan

– Vi har en tidsplan som har fungerat hittills och som vi hoppas ska fungera framöver också. Under april reser vi limträstommen till den nya byggnaden. Produktionen är planerad att starta i juli eller augusti i år, säger Lars-Ola Svensson.

Försäkringsärende

– Efter många om och men är försäkringsärendet klart nu. Vi har fått köpa in pellets från andra producenter för att kunna försörja våra kunder. Det har fungerat skapligt, säger Lars-Ola Svensson.

Den totala investeringen för att bygga den nya pelletsfabriken är cirka 125 miljoner kronor. Då ingår även en ny byggnad. UNY-Konsult är ansvarig för projektering och för att köpa in utrustning till anläggningen.

– Ulf Nygren var självskriven eftersom han byggt den första anläggningen och även byggt ut den, säger Lars-Ola Svensson

Byggt ut i flera omgångar

– Redan 2007 fick jag första gången frågan om att bygga en pelletsfabrik till Fågelfors Hyvleri. Då hade Fågelfors tre sågverk och ett hyvleri. Den första pelletsfabriken byggdes 2007, sedan byggdes den ut vid två tillfällen, 2011 och 2015, säger Ulf Nygren.

Ulf Nygren (t.v.) på UNY-Konsult är ansvarig för projektering, design och inköp till den nya pelletsfabriken. Lars-Ola Svensson, vd för Fågelfors Hyvleri, investerar 125 miljoner kronor för att bygga upp pelletsfabriken efter branden och samtidigt bygga ut kapaciteten från 60 000 ton per år till 90 000 ton per år.
Ulf Nygren (t.v.) på UNY-Konsult är ansvarig för projektering, design och inköp till den nya pelletsfabriken. Lars-Ola Svensson, vd för Fågelfors Hyvleri, investerar 125 miljoner kronor för att bygga upp pelletsfabriken efter branden och samtidigt bygga ut kapaciteten från 60 000 ton per år till 90 000 ton per år. Foto: Jens Gustavsson Ulf Nygren (t.v.) på UNY-Konsult är ansvarig för projektering, design och inköp till den nya pelletsfabriken. Lars-Ola Svensson, vd för Fågelfors Hyvleri, investerar 125 miljoner kronor för att bygga upp pelletsfabriken efter branden och samtidigt bygga ut kapaciteten från 60 000 ton per år till 90 000 ton per år.

Ökad lönsamhet

Lönsamheten för Fågelfors Hyvleri har ökat dramatiskt under åren. De tre sågverken har lagts ner, men hyvleriet finns kvar i verksamheten. Det senaste året när produktionen av pellets gick för fullt, 2016, använde Fågelfors endast fem procent eget spån och köpte in 95 procent spån. Vinstmarginalen under 2016 var 12 procent, 16 miljoner kronor i vinst på en omsättning på 148 miljoner.

– Det är enastående att ha 12 procents vinstmarginal i en pelletsproduktion som bygger på 95 procent inköpt spån, säger Ulf Nygren.

Effektiv produktion

– Min ledstjärna för pelletsproduktion är lägsta möjliga energiförbrukning vid tillverkningen, högsta möjliga tillgänglighet samt servicevänliga lösningar som minimerar tid och kostnad för avbrott. Det innebär att investeringskostnaden blir lite högre för att få en effektiv produktion och därmed en totalt sett lägre produktionskostnad per ton pellets, förklarar Ulf Nygren.

Låg elanvändning

Elanvändningen i Fågelfors gamla fabrik med pressar från Salmatec låg på 88 kWh el per ton pellets. En mätning i en annan pelletsfabrik med en annan pelletspress visade på ett elbehov som var 118 kWh per ton pellets, 34 procent högre elbehov, berättar Ulf Nygren. Med en elkostnad på en krona per kilowattimma el ger det cirka 1,5 miljoner kronor lägre kostnad för att producera 50 000 ton pellets med tre Salmatec pressar.

Förbättrad layout

– Den nya pelletsfabriken i Fågelfors påminner om den pelletsfabrik som UNY-Konsult byggt i Falun. Vi förfinar och förbättrar fabrikens layout jämfört med den förra i Fågelfors. Fabriken blir sektionerad på ett annat sätt än tidigare. Till exempel blir hammar-kvarnen placerad i ett särskilt rum med ljudisolering, säger Ulf Nygren

Ingen lufttransport av spån

– Vi gör också en helt ny spånmottagning som vi har tagit fram tillsammans med Plåt och Spiralteknik, PST. Istället för stångmatare använder vi skruvmatare. När anläggningen brann förra sommaren var det lufttransport med spån som brann. I den nya fabriken kommer det inte att finnas någon lufttransport, utan allt går med kapslade skruvar från PST, säger Ulf Nygren.

Produktion av värmeloggs

Fågelfors bygger också en ny brikettlinje för att producera värmeloggs.

– Vi bygger en helt ny automatiserad packningslinje av egen konstruktion med en hög tillgänglighet. Packningsanläggningen byggs lokalt av en mekanisk verkstad, förklarar Ulf Nygren.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 2 – 2018. Den finns att läsa som e-tidning här.

Fakta

Leverantörer

Projektering och design: UNY-Konsult
Pelletspressar: Salmatec (tre pressar med kapacitet 5 ton/h för varje press)
Hammarkvarn: Salmatec (kapacitet 16 ton/h)
Spånmottagning och hantering: PST
Tork: Swiss Combi (kapacitet 12 ton/h)

Loggspress: RUF
Packmaskin pellets:
Fisker
Sprinklersystem: Presto
Brandskydd: Firefly

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy