Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Femdubblad försäljning av flytande fordonsgas

Marknaden för flytande fordonsgas håller på att ta fart ordentligt i Sverige. Ny statistik från SCB visar att försäljningen femdubblades 2019, från knappt 5 GWh 2018 till nästan 25 GWh 2019. Ökningen beror på att tankstationsnätet har byggts ut i snabb takt, och att lastbilarna som drivs på flytande fordonsgas har börjat rulla ut på vägarna. Andelen biogas är cirka 50 procent i den flytande fordonsgasen.

Genom satsningar som Klimatklivet och Drive LBG byggs marknaden för flytande fordonsgas ut i snabb takt. I slutet av 2018 fanns det sex tankstationer, den här veckan invigs Sveriges 19:e tankstation i Kalmar. Antalet lastbilar som drivs med flytande fordonsgas, och bidrar till utsläppsminskningar i transportsektorn, har också ökat det senaste året.

Volvo, Scania, Gasum
Både Scania och Volvo Lastvagnar satsar på flytande fordonsgas som bränsle i sina tunga lastbilar. Gasum är en av de aktörer som bygger tankstationer, med målet att ha 50 stationer i de nordiska länderna 2020. Foto: Energigas Sverige. Både Scania och Volvo Lastvagnar satsar på flytande fordonsgas som bränsle i sina tunga lastbilar. Gasum är en av de aktörer som bygger tankstationer, med målet att ha 50 stationer i de nordiska länderna 2020. Foto: Energigas Sverige.

Viktig pusselbit

– Det är jätteroligt att andelen biogas i den flytande fordonsgasen redan är så hög. Det visar att vi är rätt ute i ”Gas för framtiden – Klimatfärdplan för energigaserna i Sverige”, som vi lämnar över till regeringen 18 mars. Den flytande biogasen är en viktig pusselbit i gasbranschens resa mot fossilfrihet. Samtidigt blir det tydligt att naturgasen fungerar som en brygga över till biogas, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Ny produktion

Det görs också satsningar på ny produktion av biogas på flera håll i Sverige. En ökande andel förvätskas och blir till flytande biogas, som hittar nya användningsområden inom tunga transporter, industri och sjöfart.
– Biogasmarknadsutredningen som kom innan jul föreslår premier till svensk produktion av biogas, med extra tillägg för just förvätskning. Alla utredningens förslag måste nu bli politisk verkstad, så att biogasen kan fortsätta bidra till Sveriges miljö- och klimatmål, säger Maria Malmkvist.

100 procent 2023

Statistiken från SCB visar vidare att andelen biogas i den komprimerade fordonsgasen, som används till personbilar, lastbilar och bussar, är fortsatt hög. För helåret 2019 hamnar biogasandelen på 94 procent. Försäljningen har ökat med 3 procent jämfört med 2018.
– Målet i gasbranschens klimatfärdplan är att vi ska ha 100 procent biogas i den komprimerade fordonsgasen 2023. Redan nu närmar vi oss alltså målet, och det är givetvis mycket glädjande. Det är också väldigt roligt att totalförsäljningen fortsätter uppåt. Det ser lovande ut inför framtiden, säger Maria Malmkvist.

Flytande fordonsgas diagram
Ny statistik från SCB visar att försäljningen av flytande fordonsgas femdubblades 2019, från knappt 5 GWh 2018 till nästan 25 GWh 2019. Ny statistik från SCB visar att försäljningen av flytande fordonsgas femdubblades 2019, från knappt 5 GWh 2018 till nästan 25 GWh 2019.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy