Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Fintoil Oy investerar över 100 miljoner euro i ett bioraffinaderi i Hamina

Den 4 februari skrev Fintoil och Hamina Kotha Hamn under ett avtal om en plats för det nya bioraffinaderiet i oljehamnen i Hamina där Fintoil ska bygga ett raffinaderi för råtallolja. Produktionen med en kapacitet på 200 000 ton per år väntas starta 2022.

Hamina_Port
Fintoil kommer att bygga ett bioraffinaderi i hamnen i Hamina. Hamina_Port

Huvudprodukten från raffinaderiet ska bli råvara för produktion av HVO-diesel och andra biodrivmedel. Anläggningens konstruktion och design samt processtekniken, kallad Nexpinus, levereras av Neste Engineering Solutions. Byggandet av den nya anläggningen kommer att starta så fort miljötillstånd och bygglov är godkända, tidigast i slutet av 2020. Företaget väntas ha omsättning på 140 miljoner euro per år och ha 30 anställda och indirekt generera ytterligare cirka 100 arbetstillfällen.

Biodrivmedel och kemikalier

Råtallolja är en biprodukt från massaproduktion. Talloljeprodukter har upp till 90 procent lägre koldioxidavtryck jämfört med motsvarande  fossila produkter. Företagets huvudprodukter, mer än 60 procent, väntas bli råvaror för produktion av biodrivmedel som HVO-diesel med mera. I processen produceras även biokemikalier som terpentin och hartser som ersätter fossila kemiska produkter. Fintoils produktionsprocess är separationsdestillation, fraktionering, där råvarans kemikalier separeras med hjälp av värme och tryck.

Betydande investering

Företaget ägs av dess nyckelpersoner och en grupp investerare under ledning av Taaleri, ett finskt börsnoterat finansföretag. För Taaleri representerar Fintoil en betydande investering i finsk industri och expertis som främjar Taaleris tillväxt inom förnybar energi. Taaleri Capital agerar som Fintoils finansiella rådgivare när det gäller finansiering av investeringen.

De ledande personerna i Fintoil har lång bakgrund inom talloljeindustrin, vilket gjort det möjligt för företaget att säkra långa kontrakt på både tillräckliga mängder råvara och försäljningsvolymer. 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy