Alla ämnen
Biovärme

Fjärrvärme med pellets ersätter naturgas i Smålandsstenar

Under 2017 har Neova grävt ner omkring 3 200 meter fjärrvärmekulvert i Smålandsstenar och nu är det dags att starta två nya pelletspannor för att ersätta naturgas med förnybar värme.

Arbetet med att lägga nya fjärrvärmeledningar i Smålandsstenar pågick under sommaren 2017. Från vänster Per Ander, Neova, projektledare fjärrvärmenät, Gullik Kjosnes, projektledare Neova och Torbjörn Nilsson, Gas & Värmeteknik, arbetsledning.
Arbetet med att lägga nya fjärrvärmeledningar i Smålandsstenar pågick under sommaren 2017. Från vänster Per Ander, Neova, projektledare fjärrvärmenät, Gullik Kjosnes, projektledare Neova och Torbjörn Nilsson, Gas & Värmeteknik, arbetsledning. Arbetet med att lägga nya fjärrvärmeledningar i Smålandsstenar pågick under sommaren 2017. Från vänster Per Ander, Neova, projektledare fjärrvärmenät, Gullik Kjosnes, projektledare Neova och Torbjörn Nilsson, Gas & Värmeteknik, arbetsledning.

Det återstår fortfarande en del arbeten innan pannorna kan starta och börja leverera biovärme till de första kunderna.

– Fundamentet är klart, den prefabricerade panncentralen står bredvid och ska bara lyftas på plats och anslutas. Vi håller även på att ansluta sex större kommunala kunder till fjärrvärmenätet. Vi har lagt ner ungefär 3 200 meter kulvert i de grävarbeten som pågick under sommaren. Det är väl ingen som uppskattar att man gräver upp asfalten. Men vi har inte haft några direkta klagomål. Det har gått bra, vi har försökt återfylla och städa av hyfsat snabbt, berättar Gullik Kjosnes, projektledare på Neova i början av 2018.

Ingen fjärrvärme tidigare

Tidigare fanns ingen fjärrvärme i Smålandsstenar. De kunder som Neova ansluter har haft naturgaspannor fram till i dag. Nu har Neova skrivit avtal med ett antal större kommunala fastigheter som i ett första steg ansluts i början av 2018.

– Vi fortsätter i ett andra steg att ansluta fler fastigheter som ägs av Gislavedshus, det kommunala fastighetsbolaget. Vi räknar med att de fastigheter vi ansluter fram till sommaren 2018 kommer att använda cirka 5 GWh värme per år, säger Gullik Kjosnes.

Värmecentralen från Swebo och pelletssilo från Mafa levererade till Smålandsstenar.
Värmecentralen från Swebo och pelletssilo från Mafa levererade till Smålandsstenar. Värmecentralen från Swebo och pelletssilo från Mafa levererade till Smålandsstenar.

Neova kan bygga ut

Kapaciteten i panncentralen som Neova snart har byggt klart kommer inte att räcka till på sikt. Anläggningen är förberedd för att kunna byggas ut efterhand som behovet ökar.

– Vi vill ansluta så många fastigheter som möjligt och Neova arbetar med att få fler kunder. Det går att ställa upp ytterligare en panna bredvid den första när behovet ökar, säger Gullik Kjosnes.

Pelletspannor från Swebo

Den nya panncentralen är utrustad med två 500 kW-pannor för pellets. Det är en prefabricerad panncentral från Swebo i Boden med pannor från österrikiska Herz. Rökgasreningen sker med multicyklon, vilket räcker i dagsläget. Kraven på stoftemissioner som ställs på pelletsanläggningar i denna storlek är 100 mg stoft per normalkubikmeter torr gas vid sex procent O2-halt.

– Det som avgjorde valet av Swebo som leverantör var helt enkelt att de hade det bästa priset. Vi kände också till tekniken och har köpt denna typ av panna tidigare, förklarar Gullik Kjosnes.

Investeringsstöd och koldioxidskatter

Investeringen i Smålandsstenar är på cirka 25 miljoner kronor varav 45 procent är stöd från Klimatklivet. Investeringsstödet har varit viktigt för att göra det möjligt att installera fjärrvärme i Smålandsstenar.

– Priset på naturgas har varit lågt de senaste åren, men med energi- och koldioxidskatt på naturgas går det att konkurrera med fjärrvärme. Om det inte var för energi- och koldioxidskatterna skulle biobränsle ha en svår konkurrenssituation, säger Gullik Kjosnes. 


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 1-2018. Den går att läsa som e-tidning här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy