Alla ämnen
Biokraft

Fjärrvärmen i Borås tillför el till samhället

Måndagen den 22 november stängdes symboliskt oljekranen till kraftvärmeverket Ryaverket i Borås. På plats deltog vice statsministern, miljö- och klimatministern Per Bolund som anser att fjärrvärme med kraftvärmeteknik är väldigt viktig både ur klimatsynpunkt och för att bidra till balans i elsystemet.

Under den senaste värmesäsongen använde Borås Energi och Miljö 99 procent förnybara och återvunna bränslen i vår fjärrvärmeproduktion. Men nu var det dags att få bort den sista procenten fossilt bränsle i vår fjärrvärmemix. Projektet påbörjades i våras och kommer att avslutas nu under hösten. Vi ersätter fossil gasol och olja som används i start- och stödoljebrännare på kraftvärmeverket Ryaverket.

Borås Energi
Magnus Kårestedt, vd Borås Energi och Miljö, Christer Södeliden, vd Pulsen Fastigheter, Filip Strömgren, energiingenjör Riksbyggen Väst och Per Bolund, vice statsminister, miljö- och klimatminister. Borås Energi

Endast återvunna och förnybara bränslen

Totalt kommer cirka 800 000 liter fossil olja per år ersättas med bioolja. Detta kommer att resultera i att Borås minskar våra fossila utsläpp av koldioxid med drygt 2 000 ton per år.
– Detta är en hållbar investering, säger Magnus Kårestedt vd på Borås Energi och Miljö. Vi kommer minska våra fossila utsläpp, få bra lönsamhet och dessutom är det bra ur ett socialt perspektiv. I och med att gasolen har tagits bort kommer skyddsområdet till anläggningen att minska. Då kan staden utveckla området häromkring med bostäder och andra verksamheter. Helt enkelt en hållbar investering ur miljö, ekonomi och socialt perspektiv, säger Magnus Kårestedt.

Kraftvärmen viktig för effektbalansen

– Fjärrvärmen har varit en guldklimp i arbetet med att ställa om samhället till förnybar energi. Kraftvärmetekniken är otroligt viktig i sammanhanget med att bidra till effektbalans i elsystemet, säger Per Bolund.

– I sammanhang som COP26 i Glasgow märker man att vi har kommit otroligt långt i Sverige med klimatomställningen inom exempelvis uppvärmningssektorn. Många länder börjar att fasa ut kol och olja och här exempelvis i Borås stänger man nu av den sista oljan och det känner man stolthet över, säger Per Bolund.

Borås Energi och Miljös nya vision lyder att ”Tillsammans med boråsarna skapar vi Sveriges mest hållbara kretsloppsstad”. Deltagarna vid ceremoni representerade både kunder i Borås och politiska beslutsfattare både på lokal och nationell nivå samt samarbetspartners som alla är avgörande för att visionen ska uppfyllas i framtiden.

Fjärrvärmen  – En modern trotjänare i Borås

Borås var en av de första städerna i Sverige som introducerade fjärrvärme redan 1959. Idag är fjärrvärmen ett modernt och miljömässigt bra uppvärmningsalternativ som värmer drygt 40 000 boråsare. Staden växer och det gör även fjärrvärmenätet med fler och fler kunder.

Genom åren har Borås Energi gjort många miljösatsningar; ackumulatortanken, rökgaskondensering och den senaste stora fjärrvärmeinvesteringen i ett nytt bioeldat kraftvärmeverk på Sobacken. Idag bygger nästan all produktion på kraftvärmeteknik. Det innebär att samtidigt som fjärrvärme produceras skapas el som bidrar till att stärka elbalansen i samhället. Många andra uppvärmningsalternativ använder istället el medan fjärrvärmen i Borås alltså tillför el till samhället.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy