Alla ämnen
Biovärme

Fjärrvärmen sprider sig i Mölnlycke

Sedan någon månad tillbaka levererar Solör Bioenergi fjärrvärme märkt med Bra miljöval till Djupedalskolan i Mölnlycke. Detta är det senaste i raden av utbyggnationer av fjärrvärmen i Mölnlycke. Orten är i en expansiv fas och möjligheterna till att fjärrvärmen kan byggas ut ytterligare är stora.

Djupedalsskolan
Sedan någon månad tillbaka levererar Solör Bioenergi fjärrvärme märkt med Bra miljöval till Djupedalskolan i Mölnlycke.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 195 000 användare varje dag. Bolaget finns på 150 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Fjärrvärmekunderna i Mölnlycke består av villor, flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter. Bland de större kunderna finns Härryda kommun och bostadsbolaget Förbo AB samt fastighetsbolaget Wallenstam.

Varje år levereras cirka 44 GWh värme från produktionsanläggningen i Solsten ut till fastigheter runt om i Mölnlycke. På anläggningen finns en biobränslepanna som eldas med överskott från den lokala skogsindustrin i form av trädbränslen. Här finns också en biooljepanna samt en oljepanna som spets- och reservkapacitet.

Arbetet med att koppla på fjärrvärme på Djupedalskolan började i våras. Efter att ha grävt en ny anslutning till skolan kunde fjärrvärmen kopplas på under november.

Mölnlycke är ett mycket expansivt område och vi är förstås väldigt positiva till att kommunen väljer att ansluta fler fastigheter till fjärrvärme. Utsikterna framåt ser goda ut för att vi på Solör ska kunna bidra till att en hållbar energiförsörjning om ännu fler områden byggs med fjärrvärme som energikälla, säger Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst.

Fjärrvärmen i Mölnlycke är märkt med naturskyddsföreningens Bra Miljöval, vilket är ett kvitto på att fjärrvärmeproduktionen bland annat inte sker på bekostnad av biologisk mångfald.

– Vi var i behov av att renovera Djupedalskolans värmeproduktion och då var fjärrvärme det bästa alternativet för att snabbt och effektivt lösa vårt behov. Vi har haft ett mycket bra samarbete med Solör när det gäller planering och utförande av grävning samt förläggning av kulverten till skolan, säger Anders Johansson, projektledare på Teknik- och förvaltningsstöd inom Härryda kommun.

– Solör Bioenergi har under de senaste 10 åren vuxit starkt genom förvärv men det är minst lika viktigt att agera lokalt och växa inom befintlig verksamhet. Arbetet som görs i Mölnlycke visar hur viktigt denna organiska tillväxt, på ett miljömässigt uthålligt sätt, är för oss, säger Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy