Alla ämnen
Biovärme

Fjärrvärmenät i Hammenhög får klimatpositiv värme

Varje hus som värms med fjärrvärme i Hammenhög bidrar med att reducera koldioxiden i atmosfären med sex–sju ton per år. Fjärrvärmen i Hammenhög kommer från restvärme i produktion av biokol baserat på organiska restprodukter.

Skånefrö
Skånefrö har tagit i drift och trimmat in den största pyrolyspannan som Pyreg har levererat. Modellen kallas P1500 och producerar biokol och levererar värme till fjärrvärmenätet i Hammenhög. Till vänster David Andersson vd för Ecoera och till höger Sven-Olof Bernhoff, vd för Skånefrö. Skånefrö

Det hela började 2009 hos skånefrö med planer på att använda restprodukter från produktionen av gräsfrö och utsäde för att producera biokol. Länge var investeringskostnaden för hög, men med stöd från Klimatklivet kunde Skånefrö genomföra investeringen i två steg. Det första steget var ett investeringsbeslut under 2017 om att bygga en mindre pyrolysanläggning för att producera biokol och värme. Det andra steget blev en investering under 2018 i en större anläggning för att öka produktionen.

Driftsättning i Hammenhög

I november 2018 levererades den stora pyrolyspannan till Skånefrö i Hammenhög.

Under vintern och våren har vi tagit i drift och trimmat in pyrolyspannan från Pyreg. Modellen kallas P1500 och det är den första som Pyreg någonsin har levererat, berättar Sven-Olof Bernhoff, vd på Skånefrö.

Behövde mer värme och biokol

Den mindre pyrolysanläggningen, P500 från Pyreg, kan ge 150 kW effekt värme till fjärrvärmenätet.

– Jag behövde en större anläggning för att kunna leverera värme till hela fjärrvärmenätet i Hammenhög. Den större anläggningen behövde leverera upp emot 450 kW. Jag letade i hela Europa efter en anläggning som kunde producera biokol och samtidigt leverera tillräckligt mycket värme. Det var en ny större modell från Pyreg som klarade att uppfylla dessa önskemål, förklarar Sven-Olof Bernhoff.

Rent biokol

Skånefrö har skickat flera prover på biokol till Eurofins för att analysera kvalitén.

– Vi vill veta hur rent biokol vi kan få fram och blev mycket positivt överraskade när vi fick se resultaten. Även innan anläggningen är fullt intrimmad ger den ett extremt bra biokol. Alla gränsvärden för tungmetaller och farliga ämnen som arsenik och kadmium ligger långt under gränsen för premiumkvalitét. Nu väntar vi på ett godkännande enligt European Biochar Certification på att vi uppfyller de kraven. Vi börjar vår försäljning av biokol så fort godkännande är klart, säger Sven-Olof Bernhoff.

Utvecklingsarbete

Den mindre pyrolysanläggningen, P500 från Pyreg, som Skånefrö köpte först skulle ha levererats sommaren 2018. Men den blev aldrig levererad då eftersom Skånefrö ville genomföra ett antal förbättringar av processen. Skånefrös önskemål om längre serviceintervall gjorde att anläggningen behövde byggas om. Den är också kompletterad med ett kadmiumfilter och ett annat filter som gör det möjligt att använda fler råmaterial som slam och alger. P500-anläggningen har blivit mer avancerad. Leveransen skedde vecka 14 och i vecka 18 ska den vara i drift.

Rest till bäst

Det är skillnad mellan biokol och biokol, dels beroende på vilka restprodukter som används och dels beroende på hur kolet är producerat och om energin från pyrolys-gasen tas omhand eller inte.

– Vi är med i ett Vinnova-projekt som heter ”Rest till bäst”. Skånefrö och Ecoera är drivande i projektet och vi ska testa en mängd olika restprodukter. Jag är övertygad om det framöver kommer att byggas många pyrolysanläggningar för biokol och pyrolysvärme som bidrar till att få bort koldioxid ur atmosfären, säger Sven-Olof Bernhoff.

Pyrolyspannan P500
Pyrolyspannan P500 med kadmium-filter håller på att installeras framför P1500-modellen. Pyrolyspannan P500

En dröm

Att köpa pyrolyspannor och producera biokol har varit vår dröm sedan vi gjorde våra första odlingsförsök med biokol 2009 med Ecoera och Skånefrö. Tidigare var det för dyrt, men med hjälp av Klimatklivet har det nu blivit möjligt. Skånefrö tar inget extra betalt för pyrolysvärmen som minskar koldioxidhalten i atmosfären.

– Nej, det gör vi inte. Men vi lockar nya kunder med att de kan göra stor nytta för klimatet genom att koppla in sitt hus fjärrvärmenätet i Hammenhög. Varje hus som köper pyrolysvärme bidrar med att ta bort sex–sju ton koldioxid per år från atmosfären. Det är ett viktigt säljargument, säger Sven-Olof Bernhoff. Kolsänkan är kopplad till klimatkompensationssystemet som Ecoera har byggt upp där varje ton koldioxidekvivalenter loggas och erbjuds kunder.

Klockrena produkter

– Biokol och pyrolysvärme kan inte vara mer klockrent. Vi startar med en verklig restprodukt som vi inte kan använda till något. Den hämtas in lokalt och är 100 procent spårbar. Restprodukten omvandlas till biokol, som dels är en kolsänka och dels gör nytta som jordförbättringsmedel som bidrar till bättre näringshållande förmåga och vatten-hållande förmåga i jorden. Växternas tillväxt kan öka och mer koldioxid bindas in. Pyrolysvärmen från processen kan ersätta fossil energi för uppvärmning, förklarar Sven-Olof Bernhoff.

Effektiv klimatnytta

Klimatklivet har gjort att denna investering blivit av.

Den beräknade klimatnyttan per investerad krona visar att vi ligger bra till jämfört med många andra Klimatklivsprojekt, avslutar Sven Olof Bernhoff.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 2-2019 som du hittar i vårt bibliotek med e-tidningar

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy