Alla ämnen
Bioekonomi

Fjärrvärmeverken måste sluta elda flis – eller?

Det var nog en och annan värmeverkschef och pannskötare som undrade vad som är på gång när hen lyssnade på Rapports morgonsändning den 22 september. Ett av de tvärsäkra påståendena i nyhetsinslaget var att ”fjärrvärmeverken måste sluta elda flis, och gå över till bergvärme och spillvärme”.

Nyhetsinslaget med påståendet att fjärrvärmeverken måste sluta använda flis handlade om en biostrategi som tagits fram av Fossilfritt Sverige och som överlämnades till ministrarna Bolund och Baylan senare samma dag och presenterades vid ett presseminarium samma eftermiddag. Tyvärr kunde man då inte kolla fakta i målet eftersom strategin inte fanns tillgänglig på Fossilfritt Sveriges hemsida. Men nu finns den där, och man kan läsa vad som står i dokumentet.

Det var nog en och annan värmeverkschef och pannskötare som undrade vad som är på gång när hen lyssnade på Rapports morgonsändning den 22 september. Det var nog en och annan värmeverkschef och pannskötare som undrade vad som är på gång när hen lyssnade på Rapports morgonsändning den 22 september.

Lite bakgrundsfakta

Det finns idag omkring 560 värmeverk i Sverige, som eldar med någon typ av biobränsle (varav 90 är kraftvärmeverk som också producerar el). Vi har då också inkluderat anläggningar som eldar avfall, som ju till mer än halva energiinnehållet består av biogent material – mest papper och kartong, men också en del biobaserad plast och biogena textilier. Dessutom finns det en hel del spillvärmeanvändning från biobaserad industri, främst massabruk.

Men de flesta värmeverk ”eldar flis” – som i praktiken både kan vara bränslen direkt från skogen som grot och rötskadad ved, biprodukter från skogsindustrier (bark, spån mm) och träavfall: returträflis.

Nu måste dessa värmeverk, som försörjer en mycket stor del av den svenska tätortsbefolkningen med värme, alltså sluta elda flis, enligt Rapport.

Föreslår verkligen Fossilfritt Sverige detta?
Och hur tänker man i så fall?

Det finns i strategin en inriktning mot att inte använda biobränslen till sådan ”lågvärdig” användning som värmeproduktion. Den här inställningen bygger dels på en vilja att styra användningen av biomassa till förädlade bränslen, som flygbränsle och andra transportbränslen, dels på en föreställning om att biobränslen kommer att bli allt dyrare, eftersom tillgången anses vara begränsad och att det uppstår alltmer knapphet.

Läs hela blogginlägget här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy