Alla ämnen
Fjärrvärme

Fjärrvärmeverket i svinpestzonen: ”Vi har välfyllda bränslelager”

Fjärrvärmeverket i svinpestzonen: ”Vi har välfyllda bränslelager”
Craboverket fjärrvärmeleverans påverkas i dagsläget inte av den pågående svinpesten i området.

En yta på närmare 1 000 kvadratkilometer har till följd av den afrikanska svinpesten spärrats av i Västmanland. I det avspärrande området ligger fjärrvärmeverket Craboverket, en anläggning som förser Fagersta med värme och som eldas med biobränsle. I den smittade zonen ligger också Scandbios pelletsfabrik i Norberg.

Det var för närmare två veckor sedan som det första fallet av den afrikanska svinpesten upptäcktes i Sverige. Efter det har ett stort område spärrats av, grisar har avlivats och det pågår en sökning efter sjuka vildsvin i det drabbade området.

Totalt finns 73 000 hektar skog, varav 67 000 hektar är produktiv skogsmark, inom den smittade zonen.

Jordbruksverket har gått ut med restriktioner i området, vilka innebär att man inte får vistas i skogen. Något som får konsekvenser för bland annat markägare, sågverk och skogsentreprenörer.

Alla skogsbruksåtgärder förbjudna

Just nu är all avverkning, gallring, röjning och plantering förbjuden. De fordon och maskiner som använts i skogsbruk måste rengöras och desinficeras för att få flyttas ut ur den avspärrade zonen.

Dock får skogsmaskiner köra igenom området på anlagd väg.

Sammanlagt påverkas cirka 0,5 procent av den produktiva skogsarealen i Sverige, vilket betyder att smittan inte påverkar virkesflödet i sig. Men lokalt kan avspärrningen få stora effekter för enskilda aktörer.

Skogsägaren Karl Hedin äger cirka en femtedel av den skog som omfattas av avspärrningarna och driver flera sågverk i området.

– Huvuddelen av våra råvaror kommer från området. Det här är jätteallvarligt. Man stänger våra industrier i två år, och det är tveksamt om det går att komma igång igen efter det. Även om vi kan fortsätta med minskad produktion är det mycket bekymmersamt, sa industriledaren Karl Hedin till Svensk Jakt, i en tidig kommentar.

Positivt besked från Jordbruksverket

Jordbruksverket har senare gett ett lindrande besked till oroliga markägare. De meddelar att restriktionerna i första hand kommer pågå omkring tre månader och att det sedan kan utfärdas dispenser för yrkesmässig verksamhet i det avspärrade området.

– Det kommer inte att vara två års stillestånd i hela zonen, säger Maria Cedersmyg, veterinär och smittskyddshandläggare på Jordbruksverket till Ekot.

Lokala biobränslen

Att skogsbruket står stilla, medför också att utbudet av biobränslen lokalt minskar.

Robin Johansson, produktionsledare vid Craboverket som ägs av VB Energi, berättar för Bioenergitidningen att de noggrant följer utvecklingen av smittan.

Hur påverkas ni i dag?

– För fjärrvärmeverksamheten är vi inte påverkade mer än att vi bevakar utvecklingen och har dialog med våra bränsleleverantörer. Andra delar av vår verksamhet påverkas mer då VB Energis dotterbolag äger elnät i området.

Har ni fått några indikationer på att det kan bli svårt att hitta biobränsle framöver?

– Vi påbörjade en dialog med våra bränsleleverantörer i måndags med anledning av svinpesten. En del av våra leverantörer är påverkade och flaggar för eventuella volymminskningar. Men vi har många leverantörer och bra dialoger så vi ska kunna kompensera för eventuellt volymbortfall från annat håll, men detta är såklart också beroende på hur smittan utvecklas, menar Robin Johansson.

Tar ni emot biobränsle från lokala sågverk nu?

– Ja, vi använder lokala biobränslen från sågverk och restprodukter från skogen – men uttag från den smittade zonen uteblir ju för tillfället. Vi har ingen bränsleleverantör som är helt beroende av den nu avstängda skogen. Samtidigt har vi välfyllda bränslelager inne på värmeverkets område, säger Robin Johansson.

Pelletstillverkaren Scandbio har en fabrik i Norberg, och levererar fjärrvärme till Norbergs tätort, inom den smittade zonen. Bolaget ger också ett lugnande besked.

– Vi följer läget noga och har kontinuerlig dialog med våra leverantörer. I dagsläget har inte vår verksamhet påverkats, säger Daniel Andoff, vd för Scandbio.

För uppdaterade och detaljerade regler som gäller inom den smittade zonen besök Jordbruksverkets webbplats.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy