Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Fler förnybara drivmedel när Circle K möter nya krav

Circle K genomför en rad åtgärder för att klara att uppfylla reduktionsplikten och den aviserade omklassificeringen av PFAD. Färre pumpar och högre pris för HVO100 samt ökade satsningar på B100, ED95 och flytande biogas är några exempel.

Ungefär 90 stationer för HVO100 har blivit 36 när Circle K har flyttat en del av HVO100-volymen till låginblandning för att uppfylla reduktionsplikten.
Ungefär 90 stationer för HVO100 har blivit 36 när Circle K har flyttat en del av HVO100-volymen till låginblandning för att uppfylla reduktionsplikten. Ungefär 90 stationer för HVO100 har blivit 36 när Circle K har flyttat en del av HVO100-volymen till låginblandning för att uppfylla reduktionsplikten.

Circle K har haft världen största nätverk av HVO100-stationer men har nu minskat tillgängligheten för HVO100.

– Vi har tvingats banta detta nätverk för att klara reduktionsplikten. Ungefär 90 stationer för HVO100 har blivit 36. Vi har flyttat en del av HVO100-volymen till låginblandningsvolymen för att uppfylla plikten, förklarar Johan Söderberg, senior drivmedelschef på Circle K.

Av de 36 stationer för HVO100 som finns kvar är 18 anpassade för tung trafik och 18 för lätt trafik. Den största delen av minskningen rör tung trafik.

– Vi har försökt se till att de återstående stationerna är fördelade över landet för att möta våra kunders behov, eftersom det är många som vill använda HVO100, men det finns inte tillräckligt med HVO100. Vi har haft en intensiv dialog och otroligt mycket informationsspridning för att förklara för våra kunder varför vi gör detta.

Högre pris för HVO100

En annan effekt av det nya regelverket är att det har blivit en prisskillnad som innebär att HVO100 kostar mer än diesel. Tidigare låg priserna för HVO100 och diesel på samma nivå. Prisskillnaden har lett till att flera aktörer har gått tillbaka från HVO och tankar mer fossil diesel.

Breddat erbjudande

Circle K agerar för att bredda erbjudandet med fler förnybara drivmedel.

– Nu bygger vi ut pumpar för B100 och ED95, dessutom fokuserar vi mer på LNG och elektrifiering. Men på kort sikt så kommer vi inte att hinna eftersom dessa drivmedel kräver speciella fordon. Vi behöver en lösning för det stora antalet befintliga bilar, säger Johan Söderberg.

Snart 20 nya B100-pumpar

Circle K har gått från noll till tio pumpar för B100 på tio platser och kan fördubbla antalet innan året är slut. Några före detta HVO100-pumpar har bytt till B100 och några har bytt till den låginblandade dieseln med 42 procent förnybart. Circle K har ökat inblandningen från 40 till 42 procent genom att öka andelen RME från 5 till 7 procent.

– Så länge vi har tillräckligt med HVO så kan vi fortsätta erbjuda HVO100. Men den dagen vi behöver allt till reduktionsplikten tvingas vi sluta erbjuda HVO100, säger Johan Söderberg.

Fler pumpar för ED95

ED95 är en för många ny produkt som kräver ett specifikt fordon för att kunna användas.

– Vi har en testanläggning med en ED95-pump i Linköping som varit i drift i ett år och som går bra. Det är Axfood som kör en Scanialastbil som tankas med ED95 från Sekab. Vi har märkt att intresset har ökat och vi tittar på ett antal anläggningar tillsammans med kunder och vår partner. Jag hoppas att det blir flera pumpar för ED95 innan årsskiftet, säger Johan Söderberg.

Ökat intresse för flytande biogas

Intresset för tankställen för flytande biogas har ökat. I första skedet är det LNG som är intressant. I steg två kommer flytande biogas (LBG) in mer och mer.

– Vi har tre anläggningar för flytande metangas idag, en i Järna, en i Älvsjö och en i Örebro. Vi har tagit beslut om att bygga några fler pumpar för flytande metangas och det kommer att ske under 2019.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 5 – 2018 som du hittar i vårt e-tidningsbibliotek

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy