Alla ämnen
Bioenergi

Fler män än kvinnor positiva till bioenergi

Fler män än kvinnor positiva till bioenergi
I en Sifo-undersökning tar Kantar Public reda på vad kvinnor och män tycker om våra olika energikällor. Foto: Pixabay

Det råder skillnad mellan kvinnor och mäns åsikter gällande bioenergi. Det visar en Sifo-undersökning gjord av Kantar Public på uppdrag av elbolaget Bixia.

Vilka energislag Sverige ska satsa på nu, är en fråga som engagerar många och där människors åsikter tydligt går isär.

– Det senaste årets brist på el och skenande elpriser har gjort allt fler medvetna om vikten av att öka produktionen av el i Sverige. Att många är positivt inställda till sol-, vind- och vattenkraft gläder, oss som varje dag arbetar för att få fler att använda och producera lokalt producerad förnybar el, säger Peter Janefjord, marknadschef på Bixia.

Fler män positiva till bioenergi

Enligt undersökningen är 49 procent av de tillfrågade männen ganska eller mycket positiva till energislaget bioenergi. Detta kan jämföras med kvinnornas svar, där 44 procent är ganska eller mycket positiva till bioenergi.

Av de totalt 1 046 personerna som deltog i undersökningen, är 46 procent positiva till bioenergi år 2023. Detta kan jämföras med 2020 års siffror, då 51 procent såg positivt på biobränsle.

Det mest omtyckta energislaget

Flest svenskar anser att solkraft är ett bra energislag, där hela 90 procent uppger att de är positivt inställda. Därefter kommer vattenkraft och sedan vindkraft.

Framför allt kvinnor anser att solkraft är ett bra energislag, medan män i större utsträckning tycker att vattenkraft och bioenergi är bra energislag.

Undersökningen visar också att fler svenskar är positiva till havsbaserad vindkraft jämfört med landbaserad vindkraft.

Kärnkraft och solenergi

Undersökningen visar tydligt att det skett en attitydförändring hos framför allt män gällande kärnkraft under senaste tre åren. År 2020 var 42 procent av svenskarna positiva till kärnkraft – år 2023 är det 52 procent. Kärnkraft faller dubbelt så många män som kvinnor i smaken.

Kvinnor och andra sidan, håller inte med männen. Enligt undersökningen uppger var tredje kvinna (34 procent) att de är ganska eller mycket negativa till kärnkraft, att jämföra med 16 procent av männen.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy